Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Tweedetaalverwerving en meertaligheid

De wetenschappelijke inhoud van deze master is gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, de mogelijkheden om die processen te versnellen door middel van didactiek en leermiddelen. Daarnaast is er in de vakken veel aandacht voor meertaligheid in theorie en praktijk, en de consequenties van meertaligheid voor individu en maatschappij.

Taalonderwijs en taalbeleid

Je zult in deze master veel aandacht besteden aan het beleid en de praktijk van het Nederlands als tweede taal en meertaligheid. Hierbij bestrijk je het gehele onderwijsveld: van peuteropvang tot en met volwasseneneducatie. Je bestudeert de verschillende benaderingen en opvattingen in het NT2-onderwijs en de wijze waarop deze gestalte krijgen in het (taal)beleid van scholen, gemeentes en overheidsinstellingen.

Docentschap

In het NT2-onderwijs spelen uiteraard enerzijds het beschikbare onderwijsmateriaal (boeken, et cetera) en anderzijds de leerkracht als bewaker van het didactisch proces een grote rol. Daarom wordt er in afzonderlijke vakken aandacht besteed aan deze twee factoren. Ook is er de (optionele) onderwijs- en ontwikkelstage, waarin je ervaring opdoet met lesgeven in het Nederlands als tweede taal en je eigen lesmateriaal ontwikkelt en uitprobeert. De onderwijs- en ontwikkelstage is een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat ‘Competent NT2 docent’.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 90 EC:

 • 42 EC kernvakken
 • 12 EC keuzevakken
 • 30 EC leerwerkperiode (waarvan eventueel 12 EC onderwijs- en ontwikkelstage)
 • 18 EC scriptie
 • Kernvakken

  Kernvakken van deze master zijn:

  • Tweedetaalverwerving en -taalonderwijs
  • Didactiek van het Nederlands als tweede taal
  • Leermiddelenontwikkeling
  • De meertalige samenleving: Beleid en praktijk
 • Keuzevakken

  Er zijn ruime mogelijkheden voor het volgen van keuzevakken, binnen en buiten de faculteit. Je kunt keuzevakken kiezen gericht op de taalontwikkeling van het jonge kind, taalstoornissen, taaltoetsing, of gericht op het boekenvak (uitgeverij en redactie), om enkele voorbeelden te noemen.

 • Stage

  De stage in deze duale opleiding geeft je een 'confrontatie' tussen je opgedane kennis en vaardigheden en de praktijk van het NT2-onderwijs en ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid. Zo zijn er stages mogelijk bij bijvoorbeeld uitgeverijen die lesmateriaal ontwikkelen of kun je meewerken aan de ontwikkeling en/of uitvoering van beleid, het verzorgen van trainingen, het begeleiden van leerkrachten en het uitvoeren van praktijkonderzoek. Het programma van de duale master beslaat anderhalf studiejaar, waarvan een half jaar voor de stage is gereserveerd. Voor het verkrijgen van het certificaat ‘Competent NT2 docent’ moet ten minste 12 EC worden benut voor ‘onderwijs- en ontwikkelstage’.

  Studenten die een duaal masterprogramma volgen kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende stagevergoeding.

 • Scriptie

  Je kunt je scriptie schrijven over elk onderwerp dat verband houdt met de verwerving van het Nederlands als tweede taal, meertaligheid, geletterdheidsontwikkeling, alfabetisering, et cetera. Het scriptieonderzoek kan bestaan uit:

  • een evaluatie of effectmeting van een taalbeleid of taalbeleidsinstrument
  • een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van het taalgebruik of de taalverwerving van leerders van Nederlands als tweede taal,
  • een experimenteel onderzoek naar het gebruik of de verwerving van het Nederlands als tweede taal,
  • of een voor het vakgebied relevant literatuuronderzoek.

  Het onderwerp bepaal je in overleg met je scriptiebegeleider.

UvA Studiegids

Het studieschema en een beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Nederlands als tweede taal en meertaligheid