Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vanaf half november is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  Aanmelddeadline Voor:
  1 maart Alle aanmelders met een non-EU/EER-nationaliteit
  15 mei Alle aanmelders met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit
 • 2. Check de toelatingseisen

  Het programma Nederlands als tweede taal en meertaligheid is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een erkend, gelijkwaardig diploma van een andere Nederlandse universiteit in:

  • Nederlandse taal en cultuur;
  • Taalwetenschap;
  • een vreemde taal;
  • een hieraan gelijkwaardige opleiding (zoals bachelordiploma Taal en communicatie, Universiteit van Amsterdam; bachelordiploma Communicatie- en informatiewetenschap, Universiteit Tilburg; bachelordiploma Taal- en cultuurstudies, Universiteit Utrecht).

  Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je eveneens aanmelden. De examencommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten, je bachelorscriptie en je motivatie.

  Schakelprogramma

  Studenten met een afgeronde hbo-opleiding of universitair bachelordiploma die niet beschikken over een (voldoende) talige achtergrond om direct toegelaten te worden, kunnen een schakelprogramma volgen dat toegang geeft tot de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

  Selectieprocedure

  In verband met het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor dit programma een strenge selectieprocedure. De vooropleiding (gevolgde vakken in de bachelor), je motivatie en aanwijsbare affiniteit met het vakgebied spelen daarbij een belangrijke rol. Je wordt pas toegelaten na een positief advies van de examencommissie.

  Na afronding van de online aanmelding vragen we je een aantal documenten te uploaden, op basis waarvan de selectieprocedure plaatsvindt. Deze documenten zijn:

  • een motivatiebrief;
  • een curriculum vitae;
  • twee referenties (de namen en contactgegevens van twee docenten volstaan);
  • je cijferlijst met vermelding van je cijfergemiddelde. Voor een duale master moet je cijfergemiddelde 7,0 of hoger zijn, als je cijfergemiddelde lager is dan 7,0 voeg dan een toelichting bij;
  • een overzicht van de nog af te ronden vakken (inclusief scriptietitel);
  • indien van toepassing een verklaring van de vertraging in je studietempo;
  • een gecertificeerde kopie van het diploma van je vooropleiding (bachelor, master, doctoraal) (alleen voor niet FGw-studenten);
  • bachelorscriptie (of master-/doctoraalscriptie) en als deze nog niet klaar is: een essay/paper.

  Daarnaast vragen we sommige studenten die zich aanmelden voor het programma Nederlands als tweede taal en meertaligheid ook om:

  • een taaltoets af te leggen.

  Deze studenten worden in de loop van de selectieprocedure uitgenodigd om de toets te komen maken. Zij hoeven de toets dus niet in te leveren bij hun aanmelding.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

 • 3. Schrijf je in via Studielink

  Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Lees voordat je je aanmelding in Studielink start eerst de Studielink-instructies.

  Studenten die zich willen aanmelden voor het masterprogramma Nederlands als tweede taal en meertaligheid dienen eerst in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor het Duale masterprogramma Taalwetenschappen 90 EC.

  Het kan tot 48 uur na het indienen van je verzoek tot inschrijving duren voordat je je UvAnetID krijgt waarmee je je daadwerkelijke masteraanmelding in MyInfo kunt indienen. Heb je al een UvAnetID? Dan kun je na het indienen van je verzoek tot inschrijving in Studielink direct door naar stap 5: Meld je aan voor de master in MyInfo.

  Ga naar Studielink

 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

  Aanmelddocumenten

  Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient up te loaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities.

  Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatiebrief, een CV, een voorbeeld academisch geschreven werk, een taaltest (indien van toepassing) en programmaspecifieke documenten (indien van toepassing). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

  NT2-diploma (voor internationale studenten)

  Ben je een internationale student? Als je al in het bezit bent van een NT2-diploma, dan dien je dit te uploaden op je aanmeldpagina in MyInfo.

 • 6. Doe mee aan de selectieprocedure

  Na het indienen van je aanmelding in MyInfo, zal de selectiecommissie je aanmelding bekijken. Late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen. Je zal het besluit per e-mail ontvangen. We streven ernaar je binnen acht weken na de aanmelddeadline te informeren.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

  Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zal gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen 8 t/m 12 voor informatie over de vervolgstappen.

  Ben je een internationale student? Bekijk dan de stappen 8 t/m 13 van het inschrijfproces voor internationale studenten op de website van de Graduate School of Humanities (voor onder andere meer informatie over het aanvragen van visa en huisvesting).

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod voor de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

  Aanbod uitstellen (Defer offer)

  Het is alleen mogelijk een aanbod voor een 1-jarig (niet-selectief) masterprogramma uit te stellen tot het volgende academisch jaar. In dit geval zal je je het jaar daarop opnieuw in Studielink en MyInfo moeten aanmelden. In MyInfo kun je dan de e-mail waarin je wordt medegedeeld voorwaardelijk te zijn toegelaten uploaden in plaats van de aanmelddocumenten. Als je na het uitstellen wederom besluit niet aan het programma deel te nemen, verlies je je plek in het masterprogramma; je zal je dan opnieuw met aanmelddocumenten moeten aanmelden voor het programma. Let op, het kan zijn dat je dan een ander toelatingsbesluit ontvangt.

 • 8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

  1 augustus: studenten met een buitenlandse vooropleiding
  24 augustus: studenten met een Nederlandse vooropleiding

  Postadres:
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office (kamer 0.11)
  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam
  Nederland

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op aan de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2019. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je helaas niet starten met de master.

  Ben je UvA-student?

  Studenten die hun bachelordiploma aan de UvA zullen behalen hoeven geen gewaarmerkte documenten aan te leveren. Studeer je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA? Dan geeft de Onderwijsbalie je afstuderen door aan het Admissions Office. Studeer je aan een andere faculteit van de UvA? Laat het ons weten zodra je bericht hebt gekregen van de Onderwijsbalie van jouw faculteit dat je bent afgestudeerd zodat we je afstuderen kunnen verifiëren in SiS.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

  In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

  Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

  Meld je aan voor vakken

  Neem voor vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Central Student Service Desk.

 • 10. Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Doe mee aan de introductiedag

  Programma-introductie

  De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zal hierover meer informatie ontvangen van de opleiding.