Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Dual Master
Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Toelating en inschrijving

Vanaf oktober is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  Aanmelddeadline Voor:
  1 maart 2020
  • Alle aanmelders met een non-EU/EER-nationaliteit
  • Aanmelders met EU/EER-nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA*
  15 mei 2020
  • Studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit*

  * EU/EEA-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Het programma Nederlands als tweede taal en meertaligheid is toegankelijk voor studenten met een brede  bachelor op het gebied van taal en communicatie, taal en cultuur of communicatie- en informatiewetenschap.  Relevante bachelors zijn bijvoorbeeld i Nederlandse taal en cultuur; Taalwetenschap; een vreemde taal;

  Met een ander universitair bachelordiploma kun je je eveneens aanmelden. Vereist is kennis van de taalwetenschap en de wetenschapsfilosofie, blijkend uit relevante, met goed gevolg afgesloten vakken op de cijferlijst. De toelatingscommissie beoordeelt de invulling van je bachelor. Bij onvoldoende relevante voorkennis kan besloten worden tot afwijzing of verwijzing naar de pre-master.

  Pre-master

  Studenten met een afgeronde hbo-opleiding, of studenten met een universitair bachelordiploma die niet beschikken over een (voldoende) talige achtergrond om direct toegelaten te worden, kunnen de pre-master Nederlands als tweede taal en meertaligheid volgen, die bij succesvolle afronding (binnen een jaar) automatisch toegang geeft tot de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

  Weet je niet zeker of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan voordat je je aanmeldt contact op met de programmacoördinator.

  Selectieprocedure

  In verband met het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor dit programma een strenge selectieprocedure. De vooropleiding (gevolgde vakken in de bachelor), je motivatie en aanwijsbare affiniteit met het vakgebied spelen daarbij een belangrijke rol. Een interview via Skype kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Je wordt pas toegelaten na een positief advies van de examencommissie.

  Na afronding van de online aanmelding vragen we je een aantal documenten te uploaden, op basis waarvan de selectieprocedure plaatsvindt (zie hieronder bij stap 5).

  Nederlandse taaleis

  De voertaal van deze opleiding is Nederlands. Is Nederlands niet je moedertaal? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Ook ontvangt de selectiecommissie graag een door jou geschreven Nederlandstalig werkstuk (de bachelorscriptie of een ander essay of paper). Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

  Voor meer informatie, zie:

  Graduate School of Humanities: Dutch language requirements

 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

  Aanmelddocumenten

  Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient te uploaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities.

  Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatieformulier, een cv, en een taaltest (indien van toepassing). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een niet-Nederlandse student? In je aanmelding via MyInfo dien je een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aan te leveren dat voldoet aan de vereisten van de Graduate School of Humanities. Bekijk voordat je je aanmelding indient daarom de Nederlandse taaleisen op de website van de Graduate School of Humanities. 

 • 6. Doe mee aan de selectieprocedure

  Na het indienen van je aanmelding in MyInfo, zal de selectiecommissie je aanmelding bekijken. Late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen. Je zal het besluit per e-mail ontvangen. We streven ernaar je binnen acht weken na de aanmelddeadline te informeren.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

  Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zal gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen 8 t/m 12 voor informatie over de vervolgstappen.

  Ben je een internationale student? Bekijk dan de stappen 8 t/m 13 van het inschrijfproces voor internationale studenten op de website van de Graduate School of Humanities (voor onder andere meer informatie over het aanvragen van visa en huisvesting).

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod voor de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

 • 8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

  1 augustus: studenten met een buitenlandse vooropleiding
  24 augustus: studenten met een Nederlandse vooropleiding

  Postadres:
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office
  Postbus 93055, 1090 BB Amsterdam, Nederland

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op aan de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2020. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je helaas niet starten met de master.

  Ben je UvA-student?

  Studenten die hun bachelordiploma aan de UvA zullen behalen hoeven geen gewaarmerkte documenten aan te leveren. Studeer je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA? Dan geeft de Onderwijsbalie je afstuderen door aan het Admissions Office. Studeer je aan een andere faculteit van de UvA? Laat het ons weten zodra je bericht hebt gekregen van de Onderwijsbalie van jouw faculteit dat je bent afgestudeerd zodat we je afstuderen kunnen verifiëren in SiS.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

  In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

  Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

  Neem voor vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Central Student Service Desk.

 • 10. Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Doe mee aan de introductiedag

  Programma-introductie

  De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zal hierover meer informatie ontvangen van de opleiding.