Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vanaf oktober is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  Aanmelddeadline Voor:
  1 maart 2020
  • Alle aanmelders met een non-EU/EER-nationaliteit
  • Alle aanmelders met een Nederlandse of andere EU/EER-nationaliteit
 • 2. Check de toelatingseisen

  Het duale masterprogramma Redacteur/editor is open voor aanmelding voor kandidaten met een bachelordiploma van de UvA of een erkend gelijkwaardig diploma van een andere universiteit in:

  • de geesteswetenschappen

  Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je ook aanmelden. De selectiecommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten, je bachelorscriptie en je motivatie.

  Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

  Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master. 

  Selectieprocedure

  In verband met het beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor de duale master Redacteur/editor een selectieprocedure. De selectiecommissie kijkt hierbij naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten en motivatie en je sociale vaardigheden.

  Na afronding van je online aanmelding vragen we je een aantal documenten te uploaden, op basis waarvan besloten wordt je al dan niet uit te nodigen voor een intakegesprek:

  • een motivatiebrief;
  • je curriculum vitae;
  • je cijferlijst met vermelding van je cijfergemiddelde. Voor een duale master moet je cijfergemiddelde 7,0 of hoger zijn, als je cijfergemiddelde lager is dan 7,0 voeg dan een toelichting bij;
  • een overzicht van nog af te ronden vakken (inclusief scriptietitel);
  • indien van toepassing een verklaring van de vertraging in je studietempo;
  • een gecertificeerde kopie van het diploma van je vooropleiding (bachelor, master, doctoraal) (alleen voor niet-FGw-studenten);
  • je bachelorscriptie (of master- of doctoraalscriptie), als deze nog niet klaar is: een essay of paper.

  Daarnaast vragen we sommige studenten ook om een taaltoets te doen. Zij worden in de loop van het selectieproces uitgenodigd de toets te komen maken. De toets wordt meestal in juni afgenomen.

  Studenten die zich aanmelden voor deze master ontvangen eind mei definitief bericht over hun toelating.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

  Voor meer informatie, zie:

  Graduate School of Humanities: Dutch language requirements

 • 3. Schrijf je in via Studielink

  Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Lees voordat je je aanmelding in Studielink start eerst de Studielink-instructies.

  Studenten die zich willen aanmelden voor het masterprogramma Redacteur/editor dienen eerst in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor het Duale masterprogramma Neerlandistiek 90 EC.

  Het kan tot 48 uur na het indienen van je verzoek tot inschrijving duren voordat je je UvAnetID krijgt waarmee je je daadwerkelijke masteraanmelding in MyInfo kunt indienen. Heb je al een UvAnetID? Dan kun je na het indienen van je verzoek tot inschrijving in Studielink direct door naar stap 5: Meld je aan voor de master in MyInfo.

  Ga naar Studielink

 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

  Aanmelddocumenten

  Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient up te loaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities.

  Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatieformulier, een CV en een taaltest (indien van toepassing). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

  NT2-diploma (voor internationale studenten)

  Ben je een internationale student? Als je al in het bezit bent van een NT2-diploma, dan dien je dit te uploaden op je aanmeldpagina in MyInfo.

 • 6. Wacht op toelatingsbesluit

  Na het indienen van je aanmelding in MyInfo zal de selectiecommissie je aanmelding bekijken op basis hiervan besluiten je al dan niet uit te nodigen voor een intakegesprek. Late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

  Studenten die zich aanmelden voor deze master ontvangen eind mei definitief bericht (per e-mail) over hun toelating.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

  Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zal gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen 8 t/m 12 voor informatie over de vervolgstappen.

  Ben je een internationale student? Bekijk dan de stappen 8 t/m 13 van het inschrijfproces voor internationale studenten op de website van de Graduate School of Humanities (voor onder andere meer informatie over het aanvragen van visa en huisvesting).

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod voor de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

 • 8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

  1 augustus: studenten met een buitenlandse vooropleiding
  24 augustus: studenten met een Nederlandse vooropleiding

  Postadres:
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office (kamer 0.11)
  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam
  Nederland

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op aan de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2020. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je helaas niet starten met de master.

  Ben je UvA-student?

  Studenten die hun bachelordiploma aan de UvA zullen behalen hoeven geen gewaarmerkte documenten aan te leveren. Studeer je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA? Dan geeft de Onderwijsbalie je afstuderen door aan het Admissions Office. Studeer je aan een andere faculteit van de UvA? Laat het ons weten zodra je bericht hebt gekregen van de Onderwijsbalie van jouw faculteit dat je bent afgestudeerd zodat we je afstuderen kunnen verifiëren in SiS.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

  In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

  Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

  Meld je aan voor vakken

  Neem voor vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Central Student Service Desk.

 • 10. Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Doe mee aan de introductiedag

  Programma-introductie

  De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zal hierover meer informatie ontvangen van de opleiding.