Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Het studieprogramma van de master Duitslandstudies heeft een studielast van 60 studiepunten. Tijdens het programma ga je verschillende keren op excursie naar Duitsland als onderdeel van het kernvak Duitslandstudies.

Opbouw programma

 • 18 EC Kernvak Duitslandstudies 
 • 12 EC verplichte vakken
 • 12 EC keuzeruimte (keuzevakken of stage)
 • 18 EC masterscriptie
 • Kernvak Duitslandstudies

  Tijdens het Kernvak Duitslandstudies leer je de belangrijkste politieke, culturele en sociaal-economische ontwikkelingen in de turbulente geschiedenis van het moderne Duitsland te plaatsen. Je verwerft inzicht in de continuïteiten en breuken en neemt kennis van de belangrijkste historiografische debatten over de periode 1870 tot heden. Daarbij is ook aandacht voor de actualiteit van deze debatten, waardoor je leert verbanden te leggen en de relevantie van je onderzoek aan te tonen. De Duitse geschiedenis wordt in overzichtelijke colleges aangeboden, verdeeld naar tijdvak en thema, met zowel aandacht voor de binnenlandse ontwikkelingen als voor de buitenlandse politiek.

  Excursie

  Onderdeel van het Kernvak zijn een tweedaagse en een weekexcursie naar Duitsland. Deze hebben een bijzondere meerwaarde omdat je ter plaatse inzicht krijgt in de Duitse geschiedenis Bovendien leer je je medestudenten goed kennen. Tijdens een tweedaagse excursie ga je onder meer naar het Haus der Geschichte in Bonn. De weekexcursie gaat naar Jena, waar je college volgt op de universiteit, naar het concentratiekamp Buchenwald gaat en naar Leipzig, de stad waar in oktober 1989, vlak voor de val van de Muur, massaal werd gedemonstreerd voor meer vrijheid in de DDR. 

 • Verplichte themavakken

  Naast het Kernvak worden twee verplichte themavakken aangeboden:

  The Third Reich and War

  Nationaalsocialisten waren geobsedeerd door oorlogsvoering. Zij eerden voortdurend de helden van de Eerste Wereldoorlog en benadrukten dat de nederlaag van 1918 moest worden rechtgezet. In deze cursus worden de stappen geanalyseerd die leidden tot een steeds grotere escalatie uitmondend in een wereldoorlog waarbij miljoenen joden en slaven werden vermoord. Daarbij is zowel aandacht voor de communicatie van de Nazi’s met het publiek, de betekenis en representatie van het beleid, als voor de sociale experimenten en praktijken. We bestuderen hoe ‘gewone Duitsers’ betrokken raakten bij de oorlog en hoe hun houding veranderde tijdens deze oorlog. Doel is dus niet alleen om inzicht te verwerven in het Derde Rijk, maar ook om verbanden te leggen tussen militaire, sociale en culturele geschiedenis.

  Het verenigde Duitsland, recente geschiedenis sinds de val van de muur

  In dit college onderzoeken we de oorzaken van de val van de Muur, de debatten over de Duitse eenheid en de gevolgen van de keuzes die in 1989-1990 zijn gemaakt. Daarbij kijken we naar de coördinaten van de Duitse buitenlandse politiek, de positie van oude en nieuwe politieke partijen, de verhouding op de werkvloer, de debatten over nieuwkomers en de spanningen tussen Oost- en West-Duitsland. Leek de Bondsrepubliek in de loop van de jaren negentig steeds meer de zieke man van Europa te worden, na een aantal harde hervormingen van de verzorgingsstaat bleek het land veerkrachtiger dan ooit. Toch is er de laatste jaren ook veel kritiek. Hoe gaat het land om met de opkomst van radicaal-rechts? Is Duitsland nog wel het voorbeeldland dat het pretendeert te zijn? Of moeten we nu spreken over een nieuwe Duitse kwestie in het hart van de EU?

 • Keuzeruimte en stage

  Het programma kent 12 EC aan keuzeruimte, die je kunt opvullen met de keuzevakken Iconische foto’s uit de Duitse geschiedenis en Het Berlijn van de Muur, of een stage.

  In Iconische foto’s uit de Duitse geschiedenis verdiep je je in foto’s als historische bron van de Duitse geschiedenis. Wat werd er zoals vastgelegd op de plaat? Hoe beïnvloedden foto’s de politieke agenda’s en het collectieve geheugen? En waarom gingen sommige foto’s een geheel eigen leven leiden? In deze laatste categorie veranderde de  foto van een historische bron in een actief stuk geschiedenis. In dit college kiezen de studenten na een aantal inleidende colleges zelf een iconische foto uit de Duitse geschiedenis. Te denken valt aan belangrijke politieke en historische momenten maar ook aan beelden uit de wereldoorlogen. Vervolgens gaan ze deze foto in zijn historische context plaatsen en de beelden analyseren. Ook het afterlife van de foto is hierbij van belang.

  Na de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn bezet door vier geallieerde bondgenoten. De oude Nazi-hoofdstad viel direct ten prooi aan de Koude Oorlog. De stad scheurde binnen enkele jaren in twee helften uiteen: het ‘vrije’ eilandje West-Berlijn en ‘Berlin, Hauptstadt der DDR’, vanaf 1961 gescheiden door dodelijke grensinstallaties dwars door de stad. In Het Berlijn van de Muur maak je aan de hand van literatuur en bronnen kennis met verschillende benaderingen van de gedeelde Berlijnse geschiedenis. Je leert niveaus van analyse te onderscheiden (wereldpolitiek vs. stadspolitiek) en gebeurtenissen in Oost- en West-Berlijn samen te zien. Ondanks alle politieke confrontatie (of juist daardoor?) bleken West- en Oost-Berlijn, elk op eigen manier, ook vruchtbaar terrein voor experimenten en innovaties in het urbane leven – van popcultuur en straatprotest tot architectuur en stadsontwikkeling. Beide stadshelften bleven ondanks de deling steeds op elkaar betrokken.

  Stage lopen

  Het is mogelijk om in plaats van de keuzevakken stage te lopen. Ook zijn er veel studenten die ervoor kiezen om na afloop van de keuzevakken stage te gaan lopen. Een stage levert een grote meerwaarde op bij het vinden van een baan na je studie. De meeste studenten lopen stage bij een krant, het Duitsland Instituut of bij een ambassade.

 • Masterscriptie

  Omdat Duitslandstudies een zwaartepunt is binnen de UvA, ben je altijd verzekerd van een scriptiebegeleider met actuele kennis van zaken. Tijdens het kernvak kies je onder begeleiding van een docent een thema en schrijf je een scriptieopzet. In overleg met je begeleider werk je je onderzoek verder uit tot een masterscriptie.

Overstappen naar een onderzoeksmaster

Als je tijdens de master Duitslandstudies ontdekt dat je meer onderzoek zou willen doen, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een tweejarige research master, bijvoorbeeld Geschiedenis of Literary Studies. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken die je tijdens het eenjarige programma hebt behaald, meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen. Een andere mogelijkheid is om verder te studeren in Duitsland waar je interessante onderzoekmasters kunt volgen. Het Duitsland Instituut heeft een uitwisseling met het Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ook zijn er studenten die direct na hun studie met succes een promotiebeurs in Duitsland aanvragen.

UvA Studiegids

Een studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de digitale UvA Studiegids.

Bekijk een online college

Binnen de master Duitslandstudies is er aandacht voor de actualiteit. Bekijk het online college waarin Hanco Jürgens ingaat op onder andere de keuzes van bondskanselier Angela Merkel tijdens Covid-19. Verder komt in dit college zowel Merkels persoonlijke geschiedenis als haar omgang met een aantal typisch Duitse kwesties aan bod. Aan de hand van haar beleid als 'crisiskanselier' wordt Duitslands positie in Europa  nader toegelicht.

Accreditatie en afstudeertitel

Duitslandstudies is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Deze is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat het programma na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).