Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Opbouw master

Het masterprogramma Filosofie heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC mastervakken en keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

In het eerste semester kies je twee opleidingsspecifieke vakken. Daarnaast volg je een (wijsgerig of niet-wijsgerig) keuzevak. Ook kun je een vak kiezen uit het specifieke aanbod van het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. In het tweede semester volg je nog een vakspecifiek vak. Je sluit de master af met een scriptie van 18 EC.

UvA studiegids

Een uitgebreide beschrijving van alle vakken vind je in de UvA Studiegids.

Masterscriptie

De masterscriptie (18 EC) is een onderzoeksverslag van circa 20.000 woorden. Het onderzoeksonderwerp bepalen studenten in overleg met de scriptiebegeleider.

Doorstroommogelijkheden

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale programma over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na de selectie en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken meenemen die je tijdens het eenjarige of duale programma gehaald hebt. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.