Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Master Geschiedenis

Studieprogramma

Opbouw programma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC mastervakken
  • 18 EC masterscriptie

Vakken van het programma Geschiedenis

In het eerste semester volg je drie Kernvakken en twee Themacolleges (elk 6 EC).

  • In de Kernvakken trainen studenten aan de hand van brede historische onderzoeksthema’s hun vaardigheden in het kritisch bestuderen, historiografisch positioneren en beoordelen van wetenschappelijke teksten op masterniveau, met speciale aandacht voor de competentie om verbindingen te leggen tussen verschillende niveaus van tijd (Kernvak I) en ruimte (Kernvak II). De kennis en vaardigheden die studenten gedurende het semester hebben verworven, worden in Kernvak III verder ontwikkeld, uitmondend in een scriptieopzet en een beroepsoriëntatie.
  • In de Themacolleges I en II trainen studenten aan de hand van meer specifieke onderzoeksthema’s hun competenties in de toepassing van concepten in concrete historische case studies (Themacollege I) en in de integratie van diverse soorten historische bronnen in kleine onderzoeksprojecten (Themacollege II). De inhoudelijke thema’s van zowel de Kernvakken als de Themacolleges komen direct voort uit de onderzoeksexpertise van de docenten Geschiedenis: Stadsgeschiedenis, Nederlandse politieke geschiedenis, en Identiteitsvorming in een globaliserende wereld.

De Kernvakken en Themacolleges vormen met de masterscriptie (18 EC in het tweede semester) de basis van de master Geschiedenis. In het tweede semester is er de mogelijkheid deze basis te verbreden of te verdiepen met twee keuzevakken (elk 6 EC). Die worden gekozen uit het aanbod van de Opleiding Geschiedenis of van andere opleidingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Na toestemming van de examencommissie mogen de keuzevakken ook elders worden ingevuld, of worden gebruikt voor een stage of studie in het buitenland.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide (keuze)vakbeschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids:

UvA Studiegids: Geschiedenis

Masterscriptie

De scriptie zelf omvat 40 tot 60 pagina's zuivere tekst. Het onderwerp van je scriptie bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider.

Doorstroommogelijkheden

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige programma overstappen naar de tweejarige onderzoeksmaster Geschiedenis. Na de selectie en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de vakken meenemen die zij tijdens het eenjarige programma hebben behaald. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.