Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

De master Midden-Oostenstudies bevat verplichte en keuze-onderdelen. Welke richting je ook kiest, je wordt opgeleid tot een regiodeskundige met oog voor de hedendaagse dynamiek in politiek, economie, cultuur en/of religieuze bewegingen. 

Opbouw master

Het masterprogramma Midden-Oostenstudies heeft een studielast van 60 EC:

 • 12 EC kernvak Doing Middle Eastern Studies
 •   6 EC Master's Conference
 • 24 EC keuzevakken
 • 18 EC masterscriptie

Kernvakken

De master Midden-Oostenstudies heeft twee verplichte vakken:

 • Doing Middle Eastern Studies (12 EC)
 • en de Master's Conference (6 EC)

In het openingsvak Doing Middle Eastern Studies werk je met je medestudenten aan onderzoeksvragen die veelal ontleend zijn aan concrete situaties bij overheden, ngo’s en internationale organisaties. Je wordt methodologisch getraind, je leert te opereren in teamverband en medeverantwoordelijkheid te dragen voor onderzoeksresultaten.

In de Master's Conference organiseer je met je medestudenten een conferentie op het gebied van Midden-Oostenstudies waarbij onderzoeksresultaten uit het eerste semester worden gepresenteerd. Deze papers worden ten slotte gebundeld in officiële conference proceedings en online gepubliceerd. In dit hele proces staan studenten zelf aan het roer.

Keuzevakken

Naast de verplichte vakken heb je 24 EC keuzeruimte die je kunt invullen met keuzevakken en/of tutorials. Studenten Midden-Oostenstudies kiezen een van drie verschillende interdisciplinaire keuzevaktrajecten:

 • Conflict in the Middle East
 • Modern History of the Middle East
 • Islam in the Middle East
 • Development Studies of the MENA region

De vakken en tutorials die hierin opgenomen zijn, worden verzorgd door verschillende opleidingen: Arabisch, uiteraard, maar ook Hebreeuws, Religiewetenschappen, en Europese studies. De keuzevaktrajecten zien er als volgt uit:

Conflict in the Middle East:

 • Transformations of the Modern Middle East (6 EC)
 • Writing Against Violence (6 EC)
 • Religion, Violence and Conflict Resolution (6 EC)
 • Tutorial: The Kurdish Question in the 21st century (6 EC)
 • The Middle East after the Arab Spring: Transitional Justice (6 EC)

Modern History of the Middle East

 • Transformations of the Modern Middle East (6 EC)
 • History of Modern Israel (6 EC)
 • Tutorial: Occidentalisms in the Arab World (6 EC)
 • Tutorial: The Kurdish Question in the 21st century (6 EC)

Islam in the Middle East

 • Social and Political Ideologies in Islam (6 EC)
 • Anthropology of Islam, Gender and Law (6 EC)
 • Key Texts in Islamic Studies (6 EC)
 • Muslim Thought and Modernity: Conflict and Debate (6 EC)
 • Islam and Modern Media (6 EC)

Development Studies of the MENA region

 • Anthropology of Islam, Gender and Law (6 EC)
 • The Middle East after the Arab Spring: Transitional Justice (6 EC)
 • Religion, Violence, Conflict Resolution (6 EC)
 • The Kurdish Question in the 21st Century (6 EC)

Taalverwerving 

Het is ook toegestaan om tot 12 EC keuzeruimte in te vullen met taalverwervingsvakken Arabisch, die op verschillende niveaus worden aangeboden. (Het is niet toegestaan om de keuzeruimte te vullen met zowel taalverwervingsvakken als een stage.)

Tutorials

In plaats van met een keuzevak, kun je je vrije ruimte ook (deels) invullen met tutorials. Hierbij kun je denken aan tutorials als ‘Language and Politics in the Arab World’ (taalkunde), ‘Occidentalisms in the Arab World’ (geschiedenis), of ‘The Kurdish Question in the 21st Century’ (conflictstudies). 

Masterscriptie

Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is het schrijven van de masterscriptie. Hierin doe je een eigen onderzoek op het gebied van Midden-Oostenstudies onder begeleiding van een van de docenten. Met deze scriptie lever je een bijdrage aan de stand van zaken in de wetenschap. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat je je expertise buiten de wetenschap inzet. Daarom doe je tijdens je scriptieonderzoek ook aan disseminatie: je geeft je onderzoeksresultaten een maatschappelijke toepassing. 

Stage

In overleg met de stagecoördinator mag je een deel van je keuzevakruimte ook invullen met een stage. In het verleden hebben studenten Midden-Oostenstudies bij verschillende soorten organisaties stage gelopen, in binnen- en buitenland. Denk hier bijvoorbeeld aan stages bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op ambassades in de MENA-regio, bij ngo's in Nederland of in het buitenland, of in de journalistiek, om maar een paar voorbeelden te noemen. (Het is niet toegestaan om de keuzeruimte te vullen met zowel taalverwervingsvakken als een stage.)

UvA Studiegids

De vakken die per 1 september worden aangeboden staan vanaf juni in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Midden-Oostenstudies