Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Het masterprogramma Nederlandse taal en cultuur heeft een studielast van 60 EC en is als volgt opgebouwd:

 • 12 EC kernvakken
 • 30 EC keuzevakken
 • 18 EC masterscriptie
 • Kernvakken

  In de kernvakken verstevig je je basis in de neerlandistiek. Door samen te komen met studenten vanuit alle disciplinaire interesses binnen het vakgebied krijg je de mogelijkheid om over de grenzen van je eigen expertise heen te kijken.

 • Keuzevakken

  In de keuzevakken kun je je profileren door je verder te specialiseren of juist je interdisciplinaire blik te versterken.

  In de keuzeruimte is het ook mogelijk om vakken te volgen binnen het landelijke programma Masterlanguage. Masterlanguage is een cursusaanbod speciaal voor talenstudenten, waarbij je onderwijs volgt van experts door het hele land, met studenten van andere universiteiten.

  Meer informatie op masterlanguage.nl

 • Stage

  In alle vakken kun je de vertaalslag maken tussen de wetenschap en de praktijk, maar door stage te lopen kun je je horizon nog meer verbreden. Ook een onderzoeksstage is mogelijk, bijvoorbeeld in samenwerking met het Meertens Instituut. Informatie over stages vind je op de website voor zittende studenten via onderstaande verwijzing.

  Meer over stagemogelijkheden in de master

 • Masterscriptie

  In je masterscriptie (18 EC) breng je verslag uit van een door jou uitgevoerd onderzoek dat binnen het domein van de neerlandistiek past. In het eerste semester kies je een specialisatie (Moderne Nederlandse letterkunde, Historische Nederlandse letterkunde, Nederlandse taalkunde, Nederlands als tweede taal, of Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica) en in het tweede semester zoom je in op een nog specifieker onderwerp voor het scriptieonderzoek. Natuurlijk word je bij het vormgeven van een onderzoeksvraag en in het onderzoeks- en schrijfproces ondersteund door een scriptiebegeleider. In je masterscriptie laat je zien dat je in staat bent een complex vraagstuk kritisch te benaderen en je bevindingen in woord en geschrift helder over te brengen.

Doorstroommogelijkheden

Je kunt tijdens de eenjarige master overstappen naar een onderzoeksmaster of een duale master. Wel moet je uiteraard aan de toelatingseisen van de betreffende master voldoen. Na het doorlopen van de selectieprocedure van die master kun je in de meeste gevallen de vakken (en punten) van het eenjarige programma meenemen. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen.

Research master Literary Studies (Engelstalig)
Research master Linguistics and Communication (Engelstalig)
Duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Daarnaast kun je na je master ook doorstromen naar de eenjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids. Voor vakken binnen het programma Masterlanguage is er een aparte website.

UvA Studiegids: Nederlandse taal en cultuur

Website Masterlanguage