Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

De master Stadsgeschiedenis is een uniek, interdisciplinair masterprogramma over steden en stadsbewoners in Europa en ver daarbuiten, van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag.

Houd mij op de hoogte

Deadline aanmelden: 1 maart / 15 mei

De stad als brandpunt van de geschiedenis

Steden zijn de plekken waar geschiedenis wordt gemaakt. Hier concentreert zich van oudsher de macht en komen burgers in verzet tegen maatschappelijk onrecht. Het wonen in een stad verschaft identiteit en een gevoel van saamhorigheid, maar kan ook leiden tot spanning en conflict. Bij Stadsgeschiedenis bestudeer je de stad als brandpunt van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen. Het programma kent geen geografische of tijdsgebonden grenzen en gaat over zowel stenen als mensen. Het biedt de kennis en vaardigheden om steden en hun bewoners te begrijpen in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

Meer over het studieprogramma

Video wordt geladen..
FGw Stadsgeschiedenis - Daan

Waarom Stadsgeschiedenis aan de UvA?

  • Stadsgeschiedenis aan de UvA is het enige stadshistorische masterprogramma in Nederland. Hoewel het programma zich niet beperkt tot de geschiedenis van onze hoofdstad, is Amsterdam dankzij haar rijke geschiedenis en aanbod van culturele instellingen de ideale standplaats voor deze studie. Excursies en colleges op locatie zijn terugkerende onderdelen in het programma.
  • Binnen de master Stadsgeschiedenis kun je direct ervaring opdoen in het werkveld middels een (facultatieve) stage bij lokale overheden, erfgoedinstellingen of architectenbureaus.
  • De master biedt de mogelijkheid om vakken te volgen bij zusterinstellingen in Berlijn, Antwerpen en Leicester. Studenten kunnen in overleg met docenten en de examencommissie hun eigen studieprogramma samenstellen.
  • Bij Stadsgeschiedenis ontdek je de gelaagdheid van steden. Steden kunnen bestudeerd worden als gebouwde omgeving, als samenballing van mensen en hun activiteiten, en als product van de verbeelding. Elke laag kan ‘gelezen’ worden aan de hand van zowel tekstuele bronnen, beeldmateriaal als de stedelijke ruimte zelf.
  • De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten. Tevens krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History, waar onderzoekers uit binnen- en buitenland regelmatig lezingen geven.
  • Je bestudeert en analyseert stadshistorische bronnen met moderne digitale technieken als 3D en GIS.

Bekijk de toelatingsvoorwaarden en aanmeldprocedure

Diploma

Stadsgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Download flyer
Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)
Diploma MA Geschiedenis
Vorm Voltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66034