Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studieprogramma

Opbouw programma

Stadsgeschiedenis heeft een studielast van 60 EC:

  • 42 EC kernvakken en keuzevakken
  • 18 EC masterscriptie

In het tweede semester heb je een keuzeruimte van 12 EC. Deze kun je benutten voor keuzevakken aan de UvA of een buitenlandse universiteit, maar ook een stage is mogelijk.

Kernvakken

Theorie en historiografie

In het kernvak Theorie en historiografie staan de stadshistorische theorievorming en historiografie centraal, waarbij we veel aandacht besteden aan benaderingen uit de stedenbouw en architectuur, sociale wetenschappen en literatuurstudies. Welke thema’s en benaderingen kun je onderscheiden, en waar ligt jouw belangstelling?

Steden lezen

Steden zijn als opengeslagen boeken: hun inrichting en plattegrond laten zich ontcijferen als een tekst die voortdurend wordt herschreven. Een goede verstaander van steden neemt daarom niet alleen bronnen en literatuur tot zich, maar legt het boek soms aan de kant en flaneert en verdwaalt in de wirwar van straten en pleinen. Studenten formuleren tijdens dit tweede kernvak op basis van hun eigen observaties een bronnen- en literatuuronderzoek, waarvan de resultaten worden verwerkt in een stadshistorische excursie door Amsterdam.

Themacolleges

Gereedschapskist voor stadshistorici

Het eerste themacollege is een praktijkgerichte reeks bijeenkomsten waarin studenten een gereedschapskist vol onderzoeksmethoden aangereikt krijgen, variërend van GIS en netwerkanalyse tot oral history en bouwkundig onderzoek. Dit vak wordt gegeven in samenwerking met specialisten werkzaam binnen en buiten de stadshistorische discipline, en is de voorbereiding op je masterscriptie en het werkveld.

Voorbereiding onderzoeksproject 

Tijdens het tweede themacollege oefen je in het vertalen van brede thema’s naar kleinere onderzoeksprojecten, met speciale aandacht voor de toepassing van concepten en de integratie van diverse soorten primaire bronnen en onderzoeksmethoden. Dit college is een combinatie van literatuur- en bronopdrachten en werkt toe naar de uitvoering van een eigen onderzoeksproject.

Keuzevakken

In het tweede semester kun je de basis uit het eerste semester verbreden of verdiepen met twee keuzevakken. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld het vak ‘Van wie is de stad?’, dat een historisch panorama biedt van stedelijke conflicten en crises in westerse steden. Na toestemming van de examencommissie mogen de keuzevakken ook aan andere universiteiten dan de UvA worden ingevuld, of worden gebruikt voor een stage of studie in het buitenland.

Stage

Studenten Stadsgeschiedenis lopen stage bij onder andere het Centraal Museum Utrecht, het Amsterdam Museum, ARCAM, Bureau Monumenten en Archeologie, en Crimson Architectural Historians. De kennis en vaardigheden uit de master worden hier direct toegepast, onder andere om een breder publiek te bereiken. Studenten houden in veel gevallen freelanceopdrachten of een vast dienstverband over aan hun stadshistorische stage.

Excursie

Ons werkgebied is de stad. Het is daarom vanzelfsprekend dat we regelmatig de collegezalen verruilen voor de straten van Amsterdam, in de omliggende Nieuwmarktbuurt, maar ook in de Bijlmermeer. Dit zijn de momenten waarop we gezamenlijk de sporen van het verleden traceren, bijvoorbeeld die van de aanleg van de zeventiende-eeuwse grachtengordel of de naoorlogse stadsvernieuwing.

FGw / Stadsgeschiedenis / Daan Veelers
Masterscriptie Daan Veelers opgepakt door Het Parool

Masterscriptie 

Bij Stadsgeschiedenis kies je uiteraard zelf het onderwerp van je scriptie en krijg je individuele begeleiding van een docent. Ook maak je deel uit van een scriptiewerkgroep gericht op regelmatig schrijven en het ‘peer reviewen’ van medestudenten. Met je masterscriptie lever je een eigen bijdrage aan het stadshistorische vakgebied. De masterscripties van Stadsgeschiedenis worden regelmatig opgepakt door lokale en landelijke media.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je in de UvA Studiegids, zie:

UvA Studiegids: Stadsgeschiedenis

Overstap naar onderzoeksmaster

Studenten kunnen tijdens hun eenjarige of duale master overstappen naar een onderzoeksmaster. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kunnen zij in de meeste gevallen de tijdens het eenjarige of duale programma behaalde vakken meenemen naar het onderzoeksprogramma. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.