Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studieprogramma

In de mastervakken komen theoretische, historiografische en empirische onderwerpen uit de geschiedwetenschap aan de orde. Tijdens de tutorials en keuzevakken vergroot je je kennis, verbeter je je wetenschappelijke vaardigheden en bereid je je voor op het zelfstandig verrichten van historisch onderzoek. Je sluit het programma af met een scriptie.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 120 EC:

 • 36 EC kernvakken
 • 30 EC keuzeruimte
 • 24 EC tutorials
 • 30 EC masterscriptie

Kernvakken

De drie kernvakken (elk 12 EC) vormen het hart van de masteropleiding en zijn erop gericht de studenten intensief te laten nadenken en discussiëren over wezenlijke aspecten van het vak geschiedenis. In het eerste kernvak, Historische Klassieken, worden invloedrijke werken uit de moderne historiografie besproken. Het tweede kernvak, Historische Debatten, behandelt fundamentele discussies binnen het historische vakgebied. Het Historisch Atelier, het derde kernvak, is praktischer gericht en helpt studenten bij het schrijven van hun scriptie en bij hun voorbereiding op de latere beroepspraktijk.

Specialisaties

Binnen het onderzoeksprogramma Geschiedenis kun je kiezen uit de volgende specialisaties:

 • Cultuurgeschiedenis
 • Geschiedenis van de internationale betrekkingen
 • Middeleeuwse geschiedenis
 • Nieuwste geschiedenis
 • Oude geschiedenis
 • Sociale geschiedenis
 • Vroegmoderne geschiedenis

Keuzevakken

Er is een ruime keuze aan historische en andere keuzevakken aan de UvA, over tal van onderwerpen. Een voorbeeld is het vak ‘Iedereen een Mercedes. Over de moderne wereld van de consumptiesamenleving’, waarin Prof. dr. Remieg Aerts de studenten meeneemt op een ontdekkingsreis door de wondere wereld van de moderne automobiliteit.

Tutorials

Meer nog dan keuzevakken zijn tutorials gericht op de individuele wensen en belangstelling van de studenten. Tutorials komen tot stand in samenspraak tussen docenten en studenten en nemen vaak de vorm aan van een intensieve bestudering en bespreking van literatuur op een bepaald historisch terrein.

Stages

Studenten kunnen in de keuzevakruimte een stage volgen. Die is over het algemeen 12 EC van omvang en wordt uitgevoerd volgens de stageregels van de reguliere master. Stages worden vaak in het eerste semester van het tweede jaar gevolgd en kunnen tal van vormen aannemen. De voornaamste inhoudelijke eis is dat zij een overwegend wetenschappelijk karakter hebben  De afgelopen jaren hebben veel studenten in het kader van hun stage een bijdrage geleverd aan grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ook lopen studenten regelmatig stage bij musea (bij voorbeeld het Rijksmuseum) en helpen daarmee bij de voorbereiding van grote historische tentoonstellingen.

Scriptie

De scriptie is de kroon op je studie in de onderzoekmaster Geschiedenis. Het scriptietraject heeft een omvang van 30 EC, opgedeeld in 12 EC scriptievoorbereiding en 18 EC scriptie. Het onderwerp van je onderzoek en de invulling van de scriptievoorbereiding bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Studieschema