Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Admissions FAQ

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen over de procedures rond aanmelding en toelating tot de éénjarige mastertracks van de Graduate School of Psychology van de Universiteit van Amsterdam.

Ik weet niet zeker of ik aan de ingangseisen voldoe. Kunnen jullie mij adviseren?

Op basis van per email toegestuurde informatie kunnen wij helaas geen uitspraak doen. De selectiecommissie beordeelt alleen volledige aanmelddossiers. Als je denkt te voldoen aan de ingangseisen raden wij je aan je aan te melden volgens het stappenplan onder 'Toelating en Inschrijving'.

Ik probeer me aan te melden in Studielink, maar kan hier de track van mijn keuze niet aanklikken. Wat moet ik doen?

In Studielink kies je het masterprogramma ‘Psychologie’ of, in het geval van een klinische track, ‘Gezondheidszorgpsychologie’. Vervolgens kun je de track van je keuze aanklikken. In MyInfo kun je eventueel nog een trweede mastertrack kiezen.

Ik wil me aanmelden voor het schakelprogramma, maar heb niks in te vullen in het document ‘proof of qualifications- trackspecifiek’. Wat moet ik doen?

Vul in dit formulier je naam en studentnummer in, en zet in de tabel dat je je wilt aanmelden voor een schakelprogramma. Als je wel al deels voldoet aan de trackspecifieke eisen, vul dan de betreffende vakken in en voeg de vakomschrijvingen bij.
Let op: om in aanmerking te komen voor een schakelprogramma moet je in ieder geval aan de basisvereisen voldoen. Het document ‘proof of qualifications – basisvereisten’ dien je dus wel volledig ingevuld te uploaden.

Ik doe nu een schakelprogramma voor deze track. Moet ik mij nu ook aanmelden in MyInfo?

Ja, je dient het hele aanmeldproces te doorlopen en de opgevraagde documenten in te dienen. Vermeld in het document ‘proof of qualifications – trackspeciek’ dat je nu bezig bent met het schakelprogramma en vul de vakken in waar je mee bezig bent.

Ik ben dit collegejaar al masterstudent aan de UvA. Ik wil me aanmelden voor een tweede psychologiemaster in de volgende instroomronde, maar krijg in Studielink te zien dat dat niet kan. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval contact op met het Admissions Office via: Educationdesk-psy@uva.nl (als je al hebt gemaild, dan krijg je zo spoedig mogelijk antwoord). Je krijgt dan per e-mail een instructie om je voor een tweede psychologiemaster aan te melden.

Mijn studiegenoten hebben al iets gehoord over hun aanmelding, maar ik nog niet. Wanneer krijg ik bericht?

Je krijgt medio mei bericht van ons. Ook als andere studenten al bericht hebben gekregen, vragen we vriendelijk om je geduld tijdens de reactietermijn. 

Ik heb mijn bachelor nog niet kunnen afronden door de coronacrisis. Kan ik toch al starten aan de master?

De Universiteit van Amsterdam hanteert normaal gesproken een ‘harde knip’; dit betekent dat je pas met de master kunt beginnen als je je bachelor of premaster volledig hebt afgerond. De afdeling Psychologie volgt voor het studiejaar 2020-2021 het UvA-beleid van de zachte knip. Dit heeft de volgende implicaties:

Master Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie
Voor de Master Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie geldt dat studenten kunnen worden toegelaten indien zij een studievertraging hebben van maximaal 15 EC aan bachelorvakken uit het tweede semester van het studiejaar 2019-2020. Deze vakken mogen geen onderdeel uitmaken van de basis- en trackspecifieke selectie-eisen. Studenten moeten de ontbrekende bachelorvakken gedurende het hele studiejaar 2020-2021 alsnog afronden. Voor studenten met een buitenlandse vooropleiding geldt de harde knip.

Procedure

  • Je kunt de ontbrekende vakken van je bacheloropleiding tijdens de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2020-2021 de gelegenheid voor. Daarom is het van belang dat je je naast de master ook herinschrijft voor je bacheloropleiding/schakeltraject.
  • Vanaf 1 juli is het mogelijk om een Verzoek tot toelating met studievertraging in te dienen. 
  • Als je je vooropleiding op een andere Nederlandse universiteit dan de UvA volgt, dien je daarbij de volgende bewijsstukken aan te leveren:
    1. Een niet opgeschoonde cijferlijst.
    2. Een verklaring van de huidige instelling waaruit blijkt dat de vertraging van het 2e semester is en je minimaal 165 EC van het bachelor programma reeds hebt behaald