Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters
Resultaten: 1 - 15 van 15
Resultaten: 1 - 15 van 15
 • 22 mei 2019
  Reguleren van cholesterolhomeostase

  10:00 | Promotie

  Mw. E.C.L. Cook promoveert op het proefschrift ‘Fine-tuning Protein Recycling to Control Cholesterol Homeostasis’.

 • 22 mei 2019
  Behandeling van endo-urologische stenen

  12:00 | Promotie

  Dhr. J.D. Legemate promoveert op het proefschrift ‘Endourological stone treatment: beyond the scope of guidelines’.

 • 22 mei 2019
  DNA-schade en -herstel in B-cellen

  14:00 | Promotie

  Mw. M. Bahjat promoveert op het proefschrift ‘The Delicate Balance between DNA Damage and Repair in B Cells’.

 • 23 mei 2019
  Pathofysiologie van cellulitis

  10:00 | Promotie

  Dhr. D.R. Cranendonk promoveert op het proefschrift ‘On the Pathophysiology and Management of Cellulitis’.

 • 23 mei 2019
  Nieuwe inzichten in gemini-virussen

  12:00 | Promotie

  Gemini-virussen vormen een familie van enkelstrengs DNA-virussen die planten infecteren. Zij zorgen wereldwijd voor grote verliezen in de landbouw. Ondanks veel onderzoek is er nog steeds maar een beperkte set aan ...

 • 23 mei 2019
  Wat maakt een uitvoerder van muziek uniek?

  14:00 | Promotie

  Carlos Vaquero Patricio onderzoekt de productie en perceptie van idiosyncratische expressiviteit in de uitvoering van muziek. Hij bekijkt met name hoe de expresse van uitvoerders wordt bepaald en begrensd door huh ...

 • 24 mei 2019
  Verwachtingen en zeepbellen op financiële markten

  10:00 | Promotie

  Financiële markten bevatten een positief terugkoppelingsmechanisme, waarbij de stijging van de verwachte prijs van bepaalde activa (zoals aandelen of vastgoed) leidt tot een stijging van de gerealiseerde prijs door ...

 • 24 mei 2019
  Niet-mededingingsbelangen bij handhaving van Artikel 101 VWEU

  11:00 | Promotie

  De rol van niet-mededingingsbelangen bij de handhaving van Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is al decennialang onderwerp van discussie. De vage verwoording van deze ...

 • 24 mei 2019
  Europees toezicht op macro-economische onevenwichtigheden

  12:00 | Promotie

  Hoe organiseer je beleidsdiscipline in de Eurozone? Sinds de eurocrisis is het toezicht op het economisch beleid van lidstaten flink aangescherpt. Dit is om te voorkomen dat problemen in één land tot negatieve ...

 • 24 mei 2019
  Toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken

  14:00 | Promotie

  Benjamin Strudwick richt zich op de toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken om het dynamische en functionele gedrag van nieuwe verbindingen met doelgerichte eigenschappen te begrijpen. Om ...

 • 24 mei 2019
  Tasan-Kok, Tuna, hoogleraar FMG
  Dynamische landschappen van ruimtelijk bestuur

  16:00 | Oratie

  Ruimtelijk bestuur vraagt om flexibele en strategische mechanismen die de bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen in steden mogelijk maken binnen het kader van de nu algemeen aangenomen ideologie van de neoliberale ...

 • 28 mei 2019
  Etnotypen in Latijns-Amerikaanse cinema

  12:00 | Promotie

  Tot kort geleden werden inheemse volkeren in de cinema meestal als oppervlakkig, relatief stabiel en monodimensionaal afgebeeld. Om de zaken te vereenvoudigen kozen regisseurs vaak voor groepsscènes, waarbij ze de ...

 • 28 mei 2019
  Naar een beter begrip van epileptogenese in temporaalkwab‐epilepsie

  14:00 | Promotie

  Temporaalkwab‐epilepsie (TLE) is een veelvoorkomende vorm van epilepsie die kan ontstaan als gevolg van een infectie, beroerte of ernstig hoofdletsel. Dergelijk letsel kan schade toebrengen aan een neuraal netwerk in ...

 • 29 mei 2019
  Succes van kustbeschermingsstrategieën met mangrovebossen

  10:00 | Promotie

  Kustrampen zoals tsunami's, kusterosie en overstromingen doen zich met toenemende frequentie en intensiteit voor en bedreigen het leven en het levensonderhoud van miljoenen kustbewoners. Contextuele factoren ...

 • 29 mei 2019
  Nieuw raamwerk voor quantumalgoritmes

  14:00 | Promotie

  András Gilyén bestudeert hoe efficiënt quantumcomputers verschillende problemen kunnen oplossen en kijkt in welke mate waarin dit sneller kan in vergelijking met klassieke computers. Hij ontwikkelt een algemeen ...