Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Oraties en promoties

Resultaten: 1 - 24 van 24
Resultaten: 1 - 24 van 24
 • 24 mei 2019
  Verwachtingen en zeepbellen op financiële markten

  10:00 | Promotie

  Financiële markten bevatten een positief terugkoppelingsmechanisme, waarbij de stijging van de verwachte prijs van bepaalde activa (zoals aandelen of vastgoed) leidt tot een stijging van de gerealiseerde prijs door ...

 • 24 mei 2019
  Niet-mededingingsbelangen bij handhaving van Artikel 101 VWEU

  11:00 | Promotie

  De rol van niet-mededingingsbelangen bij de handhaving van Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is al decennialang onderwerp van discussie. De vage verwoording van deze ...

 • 24 mei 2019
  Europees toezicht op macro-economische onevenwichtigheden

  12:00 | Promotie

  Hoe organiseer je beleidsdiscipline in de Eurozone? Sinds de eurocrisis is het toezicht op het economisch beleid van lidstaten flink aangescherpt. Dit is om te voorkomen dat problemen in één land tot negatieve ...

 • 24 mei 2019
  Toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken

  14:00 | Promotie

  Benjamin Strudwick richt zich op de toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken om het dynamische en functionele gedrag van nieuwe verbindingen met doelgerichte eigenschappen te begrijpen. Om ...

 • 24 mei 2019
  Tasan-Kok, Tuna, hoogleraar FMG
  Dynamische landschappen van ruimtelijk bestuur

  16:00 | Oratie

  Ruimtelijk bestuur vraagt om flexibele en strategische mechanismen die de bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen in steden mogelijk maken binnen het kader van de nu algemeen aangenomen ideologie van de neoliberale ...

 • 28 mei 2019
  Etnotypen in Latijns-Amerikaanse cinema

  12:00 | Promotie

  Tot kort geleden werden inheemse volkeren in de cinema meestal als oppervlakkig, relatief stabiel en monodimensionaal afgebeeld. Om de zaken te vereenvoudigen kozen regisseurs vaak voor groepsscènes, waarbij ze de ...

 • 28 mei 2019
  Naar een beter begrip van epileptogenese in temporaalkwab‐epilepsie

  14:00 | Promotie

  Temporaalkwab‐epilepsie (TLE) is een veelvoorkomende vorm van epilepsie die kan ontstaan als gevolg van een infectie, beroerte of ernstig hoofdletsel. Dergelijk letsel kan schade toebrengen aan een neuraal netwerk in ...

 • 29 mei 2019
  Succes van kustbeschermingsstrategieën met mangrovebossen

  10:00 | Promotie

  Kustrampen zoals tsunami's, kusterosie en overstromingen doen zich met toenemende frequentie en intensiteit voor en bedreigen het leven en het levensonderhoud van miljoenen kustbewoners. Contextuele factoren ...

 • 29 mei 2019
  Nieuw raamwerk voor quantumalgoritmes

  14:00 | Promotie

  András Gilyén bestudeert hoe efficiënt quantumcomputers verschillende problemen kunnen oplossen en kijkt in welke mate waarin dit sneller kan in vergelijking met klassieke computers. Hij ontwikkelt een algemeen ...

 • 4 jun 2019
  Markers voor astma bij volwassenen

  10:00 | Promotie

  Mw. H. Coumou promoveert op het proefschrift ‘Diagnostic and Prognostic Markers in Adult-Onset Asthma’.

 • 4 jun 2019
  Eigenschappen van plantensoorten in de páramo

  14:00 | Promotie

  De páramo zijn hooggelegen graslanden in de Andes. Het zijn belangrijke ecosystemen voor waterregulering, koolstofopslag en behoud van biodiversiteit. Marian Cabrera onderzoekt de functionele structuur en functionele ...

 • 5 jun 2019
  Fysiotherapie voor intensive-carepatiënten

  10:00 | Promotie

  Mw. J. Sommers promoveert op het proefschrift ‘Physical therapy for patients in the Intensive Care Unit. Towards safe and purposeful physical therapy practice for critically ill patients.’

 • 5 jun 2019
  De ontwikkeling van prematuur geboren kinderen

  12:00 | Promotie

  Mw. S. van Veen promoveert op het proefschrift ‘Very preterm children at early school age: Studies into assessment, development and support.’

 • 5 jun 2019
  Integratie van sensorische informatie

  13:00 | Promotie

  We ervaren de wereld om ons heen via al onze zintuigen. Als we een kopje koffie op de grond kapot zien vallen, wordt het beeld van het brekende kopje vanzelf verbonden met het geluid van brekend aardewerk. Deze ...

 • 5 jun 2019
  Nieuwe analysemethoden voor consumentenproducten

  14:00 | Promotie

  Analytische chemie speelt een cruciale rol op vele terreinen en wordt veelvuldig ingezet in gebieden variërend van fundamenteel onderzoek in de levenswetenschappen tot industriële analyse en sociale toepassingen. ...

 • 6 jun 2019
  Radiotherapie bij baarmoederhalskanker

  12:00 | Promotie

  Mw. L.E. van Heerden promoveert op het proefschrift ‘Multi-Modality Radiotherapy in Cervical Cancer: Impact on the 3D Dose Distribution.’

 • 6 jun 2019
  De interactie tussen genen en levenscycli

  14:00 | Promotie

  Hoe werkt de evolutie als individuen van elkaar verschillen in meer dan alleen hun geslacht? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Charlotte de Vries.

 • 6 jun 2019
  Beerlage, Harrie, hoogleraar AMC
  Visie, verandering en samenwerking in de urologie

  16:00 | Oratie

  De oratie van Harrie Beerlage gaat over visie, verandering en samenwerking in de geneeskunde, in het bijzonder in de urologie. Visie is nodig om te weten waar je naar toe wilt. Maar om te komen waar je wilt, is ...

 • 7 jun 2019
  Palliatieve zorg bij progressieve neurologische aandoeningen

  10:00 | Promotie

  Mw. A.A. Seeber promoveert op het proefschrift ‘Palliative Care in Chronic Progressive Neurological Disease. Changing Perspectives.’

 • 7 jun 2019
  Vermindering dunne-darmtoxiciteit bij behandeling baarmoederhalskanker

  11:00 | Promotie

  Dhr. P. de Boer promoveert op het proefschrift ‘Reducing Small Bowel Toxicity in Locally Advanced Cervical Cancer Treatment.’

 • 7 jun 2019
  Europese geldschieters en de hedendaagse cultuurscene van Caïro

  12:00 | Promotie

  Ilka Eickhof bestudeert de connecties en relaties tussen Europese geldschieters en de ontvangers van dergelijke gelden in het hedendaagse culturele landschap van Caïro na 2011. Daarnaast kijkt zij hoe deze ...

 • 7 jun 2019
  Effect van omgevingsveranderingen op populaties

  13:00 | Promotie

  De toenemende groei van de menselijke bevolking en de uitbreidende schaal van menselijke activiteiten leiden tot verlies van biodiversiteit en tot wereldwijde veranderingen in klimaat en landgebruik. De ongekende ...

 • 7 jun 2019
  Obesitas en vruchtbaarheidsaandoeningen

  14:00 | Promotie

  Dhr. V. Wekker promoveert op het proefschrift ‘Obesity and Associated Reproductive Conditions in Women.’

 • 7 jun 2019
  Werd, Marc de, hoogleraar FdR, hoogleraar Rechtspleging
  Kracht en kwetsbaarheid van rechtspraak

  16:00 | Oratie

  Op rechters wordt een steeds groter beroep gedaan om het recht te ontwikkelen. Rechters moeten met name steeds vaker invulling geven aan verdragsnormen. De Urgenda-zaak over het terugbrengen van de broeikasgassen is ...