Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Promotiearchief

Zoeken op
Datum
Filter op:
Evenementtype
Resultaten: 81 - 120 van 3946
Resultaten: 81 - 120 van 3946
 • 26 apr 2019
  Verbeteren patiëntuitkomsten bij alvleesklierchirurgie

  14:00 | Promotie

  Dhr. S. Klompmaker promoveert op het proefschrift ‘Expanding Eligibility and Improving Patient Outcomes for Pancreatic Surgery’.

 • 26 apr 2019
  Op zoek naar steady-state Bose-Einsteincondensaat

  12:00 | Promotie

  Chun-Chia Chen richt zich op de uitbreiding van het strontium ‘laserkoeling naar Bose-Einsteincondensaat (BEC)’-experiment naar een ‘steady-state’ systeem. Het uiteindelijke doel is het onderzoeken van de ...

 • 26 apr 2019
  Brandende beelden: ‘effigies’ als politiek protest

  10:45 | Promotie

  Florian Göttke bestudeert een specifieke, theatrale vorm van politiek protest: het ophangen en verbranden van ‘effigies’. Een effigy is een levensgrote pop (vaak grof gemaakt), speciaal gemaakt voor rituele ...

 • 26 apr 2019
  Nieuwe concepten voor fibroserende cholangiopathie

  10:00 | Promotie

  Dhr. S.D. Hohenester promoveert op het proefschrift ‘Fibrosing Cholangiopathies: Novel Pathophysiological Concepts’.

 • 25 apr 2019
  ‘Informatie op maat’ voor ouderen met kanker

  14:00 | Promotie

  De enorme groei van het internet heeft ervoor gezorgd dat informatie over kanker op grote schaal beschikbaar en toegankelijk is. Veel patiënten, onder wie ook oudere patiënten (vanaf 65 jaar), gaan online op zoek ...

 • 25 apr 2019
  Cerebrale hemodynamiek tijdens anesthesie

  12:00 | Promotie

  Dhr. N.H. Sperna Weiland promoveert op het proefschrift ‘Cerebral Haemodynamics During Anaesthesia’.

 • 25 apr 2019
  Pathogonese van ziekte van Kahler

  10:00 | Promotie

  Dhr. H. van Andel promoveert op het proefschrift ‘Wnt Signaling in the Pathogenesis of Multiple Myeloma’.

 • 23 apr 2019
  De moleculaire basis van schone energie

  14:00 | Promotie

  Om klimaatverandering tegen te gaan en om een duurzame energie-economie te creëren is het van belang om nieuwe energiebronnen te ontdekken. Het gaat hierbij om het opwekken, distribueren en opslaan van energie. De ...

 • 18 apr 2019
  Behandeling van glucocorticoïd-afhankelijk ernstig astma

  14:00 | Promotie

  Mw. S. Hashimoto promoveert op het proefschrift ‘Comprehensive Treatment of Patients with Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma’.

 • 18 apr 2019
  Optimalisatie van screening op dikkedarmkanker

  12:00 | Promotie

  Mw. C.M. de Klerk promoveert op het proefschrift ‘Optimizing Colorectal Cancer Screening Using Fecal Immunochemical Tests’.

 • 18 apr 2019
  Tweedimensionale roostermodellen in statistische mechanica

  10:00 | Promotie

  Lusmodellen zijn een type tweedimensionale roostermodellen in de statistische mechanica. De toestanden van deze modellen bestaan uit continue paden die uitsluitend aan de rand eindigen. Aan gesloten lussen wordt een ...

 • 17 apr 2019
  Technische kunstgeschiedenis: materiaal, proces, vaardigheid

  16:00 | Oratie

  Over de oratie van Erma Hermens is nog geen nadere informatie beschikbaar.

 • 17 apr 2019
  Energie-efficiëntie in de ICT: zelfaanpassing van softwaresystemen

  14:00 | Promotie

  De ICT-sector verbruikt een groot deel van de totale energievoorziening in de wereld. Het toenemende aantal ICT-gebruikers, -diensten en -infrastructuren suggereert ook dat het energieverbruik van de ICT-sector de ...

 • 17 apr 2019
  Lokalisatie, fenotype en functie van CD8+ T-cellen in beenmerg

  13:00 | Promotie

  Mw. S.C. Geerman promoveert op het proefschrift ‘Localization, Phenotype and Function of CD8+ T Cells in the Bone Marrow’.

 • 17 apr 2019
  Prognose-gebaseerd management bij onverklaarbare subfertiliteit

  10:00 | Promotie

  Dhr. R. van Eekelen promoveert op het proefschrift ‘Prognosis-Based Management of Couples with Unexplained Subfertility’.

 • 16 apr 2019
  Tumorheterogeniteit bij dikkedarmkanker

  14:00 | Promotie

  Mw. P.R. Prasetyanti promoveert op het proefschrift ‘Development of Patient-Derived Models to Study Tumor Heterogeneity. Studies of Colorectal Cancer’.

 • 12 apr 2019
  Dokchitser, Tim, hoogleraar FNWI, Computer Algebra
  Classificatie van oneindige groepen

  16:00 | Oratie

  Het classificeren en begrijpen van symmetrieën fascineert wiskundigen al lange tijd. De interesse in dit onderwerp, tegenwoordig aangeduid als groepentheorie, dateert al vanaf minstens de 18de eeuw. Tom Dokchitser ...

 • 12 apr 2019
  Totale of gedeeltelijke pancreatectomie

  14:00 | Promotie

  Mw. L. Scholten promoveert op het proefschrift ‘Total Or Partial Pancreatectomy, Indications, Surgical and Functional Outcomes’.

 • 12 apr 2019
  Waakzaam burgerschap in Miami

  12:00 | Promotie

  Thijs Jeursen geeft een realistisch, genuanceerder beeld van de dagelijkse werkelijkheid in Miami, een stad die sterk gekenmerkt wordt door groeiende ongelijkheid en wantrouwen, waar met name etnische minderheden de ...

 • 12 apr 2019
  Symmetrieën en topologie in quantumbaden

  10:00 | Promotie

  Systemen die niet geheel zijn afgeschermd van hun omgeving worden ook wel dissipatieve of open systemen genoemd. De omgeving kan worden gemodelleerd als een quantumbad, vergelijkbaar met een warmtebad uit de ...

 • 11 apr 2019
  Rep, Martijn, hoogleraar FNWI, Fytopathologie
  Aanpassing, innovatie en vooruitgang

  16:00 | Oratie

  Innovatie is een essentieel kenmerk van wetenschap, naast het aanpassen van wat we al wisten. Een vergelijking met biologische evolutie kan inzicht geven in wat we bedoelen met aanpassing versus innovatie. Om ...

 • 11 apr 2019
  Organotin-fotolakken voor nieuwe generatie fotolithografie

  14:00 | Promotie

  Fotolakken (fotoresisten) zijn lichtgevoelige materialen die worden gebruikt om patronen over te brengen in de fotolithografie. Nieuwe typen van fotolakken zijn nodig voor de nieuwe generatie fotolithografie, waarbij ...

 • 11 apr 2019
  Autisme als product van een eindeloze combinatie aan factoren

  12:00 | Promotie

  Binnen het internationale autisme-onderzoek groeit de vraag naar een alternatieve benadering van hoe we atypische ontwikkeling kunnen conceptualiseren en onderzoeken. Waar de zoektocht naar zogenoemde biomarkers voor ...

 • 11 apr 2019
  Psychodiagnostisch onderzoek bij persoonlijkheidsstoornis

  10:00 | Promotie

  Het nut van psychodiagnostiek is al langer een controversieel onderwerp, onder meer omdat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek bestaat naar de werkzaamheid van psychodiagnostisch onderzoek. Therapeutisch ...

 • 9 apr 2019
  Percepties van docenten over ontwerp en implementatie flexibel curriculum

  12:00 | Promotie

  Het hoger onderwijs wordt de laatste jaren geconfronteerd met een toenemend diverse studentenpopulatie, waarvoor een curriculum nodig is dat aangepast kan worden en toegankelijk is voor studenten met verschillende ...

 • 8 apr 2019
  Innovatie door ondernemingen van migranten

  14:00 | Promotie

  Innovatiepraktijken dragen bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de maatschappij. Het onderzoek naar de rol van ondernemers met een migratie-achtergrond is zich echter nog steeds aan het ontwikkelen. Het ...

 • 4 apr 2019
  ‘Goed eten’ en ‘het goede leven’ volgens de huidige voedselbeweging

  14:00 | Promotie

  Antonia Mazel onderzoekt hoe voedsel de afgelopen twintig jaar tot een publiek thema is geworden en hoe media- en lifestyle-experts het publiek kennis en bewustzijn over voedsel bijbrengen. Vertegenwoordigers van de ...

 • 4 apr 2019
  Veranderingen van de endotheellaag en microcirculatie

  10:00 | Promotie

  Mw. N.M.G. Rorije promoveert op het proefschrift ‘Sodium-induced Changes of the Endothelial Surface Layer and Microcirculation’.

 • 3 apr 2019
  Beoordeling van burgerschapscompetenties

  14:00 | Promotie

  Remmert Daas richt zich in zijn onderzoek op het beoordelen van burgerschapscompetenties. Hij geeft een overzicht van verschillende manieren om dit te doen.

 • 3 apr 2019
  Voor de nazi’s geen Jood

  13:00 | Promotie

  In januari 1941, ruim een half jaar na de Duitse invasie, moest iedereen met Joodse grootouders zich aanmelden bij het lokale bevolkingsregister. Omdat terecht gevreesd werd dat de aanmelding zou worden vergeleken ...

 • 3 apr 2019
  Nieuw moleculair hulpmiddel voor inzicht in diffusie van eiwitten

  10:00 | Promotie

  Aleksandra Bury richt zich op de constructie van een uniek moleculair hulpmiddel dat gebruikt kan worden om ons begrip van diffusie van eiwitten, en eiwitnetwerken, in het cytoplasma van eucaryote cellen, naar een ...

 • 2 apr 2019
  Structuur-ontwerp van op-converterende nanodeeltjes

  14:00 | Promotie

  De unieke eigenschappen van op-converterende nanodeeltjes waarin lanthanide ionen zijn opgenomen en de mogelijkheden die ze bieden voor biomedische toepassingen, hebben geleid tot een zeer grote interesse in deze ...

 • 29 mrt 2019
  Uitdagingen in trombocytentransfusie

  14:00 | Promotie

  Mw. M. Rijkers promoveert op het proefschrift ‘Challenges in Platelet Transfusion from Storage to Alloimmunization’.

 • 29 mrt 2019
  Impact acute ziekenhuisopnames van ouderen

  11:00 | Promotie

  Mw. R. van Seben promoveert op het proefschrift ‘The impact of Acute Hospitalization On Older Persons: Experiences, Outcomes and Improvements’.

 • 29 mrt 2019
  Epidemiologie van chronische pancreatitis

  10:00 | Promotie

  Dhr. U. Ahmed Ali promoveert op het proefschrift ‘Advances in Epidemiology and Management of Chronic Pancreatitis’.

 • 28 mrt 2019
  Maternale obesitas en ontwikkeling kind

  14:00 | Promotie

  Mw. M.D. Menting promoveert op het proefschrift ‘Maternal Obesity and Child Development’.

 • 28 mrt 2019
  Het uiteenlopende gebruik van Lewiszuur- en Lewisbase-chemie

  12:00 | Promotie

  Het concept van Lewiszuur - een molecuul of ionaire verbinding dat een elektronenpaar kan accepteren en een gecoördineerde covalente binding kan vormen met een Lewisbase - en Lewisbase (elektronenpaar-donor) wordt ...

 • 27 mrt 2019
  Strategieën voor gezondheidszorg SOA’s

  13:00 | Promotie

  Dhr. M.S. van Rooijen promoveert op het proefschrift ‘Strategies for Clinical and Public Health Management of Sexually Transmitted Infections’.

 • 26 mrt 2019
  De fotofysica van organische en hybride halfgeleiders

  12:00 | Promotie

  Verschillende types organische en organisch-anorganische hybride halfgeleiders zijn in opkomst als alternatieve of complementaire materialen voor anorganische halfgeleiders in elektronica en opto-elektronica. De ...

 • 26 mrt 2019
  Impact van moederschap op betaald werk

  10:00 | Promotie

  Janna Besamusca bestudeert de effecten - arbeidsmarktuitkomsten - van moederschap op verschillende facetten van betaald werk. Sociologen zijn al jaren geïnteresseerd in de impact van het moederschap op betaald werk. ...