Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Promotiearchief

Zoeken op
Datum
Filter op:
Evenementtype
Resultaten: 81 - 120 van 3649
Resultaten: 81 - 120 van 3649
 • 28 mei 2019
  Etnotypen in Latijns-Amerikaanse cinema

  12:00 | Promotie

  Tot kort geleden werden inheemse volkeren in de cinema meestal als oppervlakkig, relatief stabiel en monodimensionaal afgebeeld. Om de zaken te vereenvoudigen kozen regisseurs vaak voor groepsscènes, waarbij ze de ...

 • 24 mei 2019
  Toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken

  14:00 | Promotie

  Benjamin Strudwick richt zich op de toepassing van geavanceerde vibrationele spectroscopische technieken om het dynamische en functionele gedrag van nieuwe verbindingen met doelgerichte eigenschappen te begrijpen. Om ...

 • 24 mei 2019
  Europees toezicht op macro-economische onevenwichtigheden

  12:00 | Promotie

  Hoe organiseer je beleidsdiscipline in de Eurozone? Sinds de eurocrisis is het toezicht op het economisch beleid van lidstaten flink aangescherpt. Dit is om te voorkomen dat problemen in één land tot negatieve ...

 • 24 mei 2019
  Niet-mededingingsbelangen bij handhaving van Artikel 101 VWEU

  11:00 | Promotie

  De rol van niet-mededingingsbelangen bij de handhaving van Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is al decennialang onderwerp van discussie. De vage verwoording van deze ...

 • 24 mei 2019
  Verwachtingen en zeepbellen op financiële markten

  10:00 | Promotie

  Financiële markten bevatten een positief terugkoppelingsmechanisme, waarbij de stijging van de verwachte prijs van bepaalde activa (zoals aandelen of vastgoed) leidt tot een stijging van de gerealiseerde prijs door ...

 • 23 mei 2019
  Wat maakt een uitvoerder van muziek uniek?

  14:00 | Promotie

  Carlos Vaquero Patricio onderzoekt de productie en perceptie van idiosyncratische expressiviteit in de uitvoering van muziek. Hij bekijkt met name hoe de expresse van uitvoerders wordt bepaald en begrensd door huh ...

 • 23 mei 2019
  Nieuwe inzichten in gemini-virussen

  12:00 | Promotie

  Gemini-virussen vormen een familie van enkelstrengs DNA-virussen die planten infecteren. Zij zorgen wereldwijd voor grote verliezen in de landbouw. Ondanks veel onderzoek is er nog steeds maar een beperkte set aan ...

 • 23 mei 2019
  Pathofysiologie van cellulitis

  10:00 | Promotie

  Dhr. D.R. Cranendonk promoveert op het proefschrift ‘On the Pathophysiology and Management of Cellulitis’.

 • 22 mei 2019
  DNA-schade en -herstel in B-cellen

  14:00 | Promotie

  Mw. M. Bahjat promoveert op het proefschrift ‘The Delicate Balance between DNA Damage and Repair in B Cells’.

 • 22 mei 2019
  Behandeling van endo-urologische stenen

  12:00 | Promotie

  Dhr. J.D. Legemate promoveert op het proefschrift ‘Endourological stone treatment: beyond the scope of guidelines’.

 • 22 mei 2019
  Reguleren van cholesterolhomeostase

  10:00 | Promotie

  Mw. E.C.L. Cook promoveert op het proefschrift ‘Fine-tuning Protein Recycling to Control Cholesterol Homeostasis’.

 • 21 mei 2019
  Korte incisies en korte stelen bij totale heup-artroplastiek

  16:00 | Promotie

  Dhr. J. van Oldenrijk promoveert op het proefschrift ‘Short Incisions and Short Stems in Total Hip Arthroplasty’.

 • 21 mei 2019
  Wisselwerkingen tussen legers en ecosystemen

  14:00 | Promotie

  Sander Govaerts doet onderzoek naar de wisselwerkingen tussen legers en ecosystemen. Op die manier wil hij bijdragen aan de huidige discussies over de ecologische impact, de ‘voetafdruk’, van militaire organisaties. ...

 • 21 mei 2019
  Metabolisme van zwavel-oxiderende bacteriën in sodameren

  12:00 | Promotie

  Sodameren zijn een type dubbel-extreme omgevingen, met een stabiele, verhoogde pH (zuurtegraad) die gemiddeld boven de 9 ligt. Ondanks de extreme condities vormen sodameren een habitat voor zeer diverse microbiële ...

 • 21 mei 2019
  Staatsverantwoordelijkheid voor rebellen

  10:00 | Promotie

  Met haar onderzoek levert Kathryn Greenman een bijdrage aan ons begrip van hoe internationaal recht werd geproduceerd in de koloniale ontmoeting en de nasleep daarvan, en hoe het internationaal recht een rol heeft ...

 • 17 mei 2019
  Op weg naar idiografisch onderwijs

  14:00 | Promotie

  Alexander Savi richt zich in zijn onderzoek op idiografisch onderwijs. Hij onderzoekt methoden die kunnen helpen bij het beter afstemmen van onderwijs op het individu. Savi behandelt en illustreert een experimentele ...

 • 17 mei 2019
  Radiotherapie bij kinderen

  13:00 | Promotie

  Mw. S.C. Huijskens promoveert op het proefschrift ‘Organ motion in children for high-precision radiotherapy. Why treat children like adults?’.

 • 17 mei 2019
  Naar klinische remissie van artritis psoriatica

  12:00 | Promotie

  Mw. L.J.J. van Mens promoveert op het proefschrift 'Towards Clinical Remission in Psoriatic Arthritis'.

 • 17 mei 2019
  De natuurlijke geschiedenis van Adrenoleukodystrofie

  10:00 | Promotie

  Mw. I.C. Huffnagel promoveert op het proefschrift ‘Life Unexpected. Unraveling the natural history of adrenoleukodystrophy‘.

 • 16 mei 2019
  De stabiliteit van het Braziliaanse financiële systeem

  14:00 | Promotie

  De financiële crisis van 2007-2009 heeft geleid tot een grondige hervorming van de regelgeving voor financiële instellingen, met als doel de kans op een nieuwe crisis te verkleinen. Fernando Linardi onderzoekt een ...

 • 16 mei 2019
  Langetermijneffecten van opvoedinterventies tegen boos en opstandig gedrag

  12:00 | Promotie

  Sommige kinderen laten meer boos en opstandig gedrag zien dan andere kinderen. Zonder hulp kan dit zich ontwikkelen tot een gedragsstoornis, wat verdere risico’s met zich meebrengt zoals sociale en emotionele ...

 • 16 mei 2019
  Quantumlogica in quantuminformatietheorie

  10:00 | Promotie

  Net zoals logica een fundamentele rol speelt voor klassieke informatietheorie, zal de quantumlogica een rol gaan spelen voor quantuminformatietheorie. De rol van logica zal belangrijk worden bij het ontwerpen van ...

 • 15 mei 2019
  Effectiviteit van Eigen Kracht in de jeugdzorg

  14:00 | Promotie

  Vanuit de roep voor een effectiever jeugdzorgstelsel is in de afgelopen decennia de visie op de jeugdzorg drastisch veranderd. Vanaf 1990 is voornamelijk de focus verlegd van een probleemgerichte benadering naar een ...

 • 15 mei 2019
  De opkomst van een transnationale nieuwscultuur

  13:00 | Promotie

  Historici van de Franse godsdienstoorlogen en van de Nederlandse Opstand hebben regelmatig vergelijkingen getrokken tussen deze beide conflicten. Met behulp van een groot aantal dagboeken en kronieken uit zowel ...

 • 15 mei 2019
  Is TMD-pijn gevolg van slaapbruxisme?

  12:00 | Promotie

  Temporomandibulaire disfunctie (TMD)-pijn is de meest voorkomende niet-dentogene pijnaandoening in het orofaciale gebied. TMD-pijn komt meestal voort uit de kauwspieren. In de dagelijkse tandartspraktijk wordt vaak ...

 • 14 mei 2019
  Politiek van ‘voedselstrategieën’ in Europese steden

  14:00 | Promotie

  Steden en stadsregio's over de hele wereld staan onder toenemende druk om voedselproblemen aan te pakken. De groeiende verstedelijking enerzijds en de industriële voedselproductie en -distributie anderzijds, met de ...

 • 14 mei 2019
  Rode bloedcellen, meer dan alleen zuurstoftransporters

  12:00 | Promotie

  Mw. D.Z. de Back promoveert op het proefschrift ‘Red Blood Cells, Far More Than Oxygen Transporters Alone’.

 • 14 mei 2019
  Rigiditeittransitie in wanordelijke materialen

  10:00 | Promotie

  Robbie Rens doet onderzoek naar de rigiditeittransitie in zogenoemde athermische wanordelijke materialen. Hij ontwikkelt numerieke methodes, geeft een theoretische beschrijving van verschillende minimalistische ...

 • 10 mei 2019
  Complicaties na behandeling anuskanker

  14:00 | Promotie

  Mw. E. Westerduin promoveert op het proefschrift ‘Complications and Salvage Surgery Following Restorative and Non-Restorative Rectal Cancer Resection’.

 • 10 mei 2019
  Antibiotica bij pasgeborenen

  13:00 | Promotie

  Mw. Y.A. Bijleveld promoveert op het proefschrift ‘Effect on Hypothermia on the Pharmacokinetics of Antibiotics in Neonates’.

 • 10 mei 2019
  ADHD bij kinderen: mindfulness of medicatie?

  12:00 | Promotie

  Renée Meppelink meet de effectiviteit van een op zichzelf staande Mindful Parenting-training op de psychopathologie van kinderen en ouders. Vervolgens beschrijft zij het idee achter mindfulness voor kinderen met ADHD ...

 • 10 mei 2019
  Fysiologische functie van galzouttransporter NCTP

  11:00 | Promotie

  Dhr. D. Slijepčević promoveert op het proefschrift 'Hepatic bile salt uptake -The role of NTCP revisited-'.

 • 10 mei 2019
  Kan mindfulness kinderen met autismespectrumstoornis helpen?

  10:00 | Promotie

  Anna Ridderinkhof onderzoekt of, waarvoor en hoe kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) en hun ouders kunnen profiteren van een op mindfulness gebaseerde training. Zo kijkt ze of het beoefenen van mindfulness ...

 • 9 mei 2019
  Gebruik en effecten van interactieve features in digitale tijdschriften

  14:00 | Promotie

  Fabiënne Rauwers onderzoekt het gebruik en de effecten van verschillende typen interactieve features in de context van digitale tijdschriften. Interactieve features zijn digitale functies die tijdschriftenlezers de ...

 • 9 mei 2019
  Innovatie in cardiometabolische geneeskunde

  10:00 | Promotie

  Dhr. L.P. Smits promoveert op het proefschrift ‘From Image to Intervention: Innovation in Cardiometabolic Medicine’.

 • 8 mei 2019
  Histopathologie bij nierziekten

  14:00 | Promotie

  Dhr. Y.R. Bouatou promoveert op het proefschrift ‘Improving the Contribution of Histopathology in Kidney Diseases: from Diagnosis to Prognosis’.

 • 8 mei 2019
  Patiënt-specifiek materiaal voor schedel-implantaat

  13:00 | Promotie

  Over het proefschrift van Sophie van de Vijfeijken is (nog) geen nadere informatie beschikbaar.

 • 7 mei 2019
  Complicaties van veelvoorkomende hoofd- en nekinfecties

  14:00 | Promotie

  Mw. N.A. van der Poel promoveert op het proefschrift ‘Orbital and Intracranial Complications of Common Infections of the Head and Neck. Current Insights and Changing Views’.

 • 7 mei 2019
  De veelzijdigheid van mesenchymale stromale cellen

  12:00 | Promotie

  Mw. A.S.M. Cornelissen promoveert op het proefschrift ‘The Versatility of Mesenchymal Stromal Cells - Means for Optimization’.

 • 7 mei 2019
  Glycosylering in antistoffen

  10:00 | Promotie

  In haar onderzoek focust Sanne van de Bovenkamp op Immunoglobuline G (IgG), de meest voorkomende klasse van immuunglobulines in het bloed. IgG is cruciaal voor ons immuunsysteem. Van de Kamp kijkt naar de productie ...