Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Promotiearchief

Zoeken op
Datum
Filter op:
Evenementtype
Resultaten: 3601 - 3640 van 3649
Resultaten: 3601 - 3640 van 3649
 • 1 jun 2012
  Optimaal experimenteren ingezet bij klimaatdebat

  11:00 - 11:00 | Promotie

  In veel situaties moeten beslissingen worden genomen, terwijl er geen zekerheid is over de gevolgen van de keuze. Tim Willems laat zien dat optimaal bewust experimenteren deze onzekerheid kan reduceren. Willems past ...

 • 29 mei 2012
  Empirische waarschijnlijkheid bij econometrische vraagstukken

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Zhengyuan Gao onderzocht de wortels van empirische waarschijnlijkheid (empirical likelihood) en bekeek of dit kan bijdragen aan nieuwe oplossingen voor wiskundige problemen.

 • 25 mei 2012
  Welke morele grenzen bepalen hoe de markt mag werken?

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Maarten Biermans onderzocht de relatie tussen marktuitkomsten en moraal. Hij deed dit aan de hand van een door de Internationale Arbeidsorganisatie gelanceerde Decent Work Agenda, die is gebaseerd op de normatieve ...

 • 12 apr 2012
  Eén groepslid laten beslissen verbetert samenwerking tussen groepen

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Joris Gillet onderzocht economische groepsbeslissingen. Uit zijn resultaten blijkt onder meer dat tussen groepen waarin één groepslid verantwoordelijk is voor de groepsbeslissing beter samengewerkt wordt.

 • 23 mrt 2012
  Student houdt rekening met risico’s bij studiekeuze

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Studenten hebben geen garantie dat de opleiding die zij volgen daadwerkelijk het verwachte inkomen zal brengen. Jacopo Mazza onderzocht of studenten zich bewust zijn van zowel de risico’s als de baten van studeren, ...

 • 8 mrt 2012
  Volatiliteit en de evolutie van verwachtingen

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Roy van der Weide introduceert een aantal modellen om empirische data van financiële markten beter te beschrijven en begrijpen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het econometrisch modelleren van financiële ...

 • 2 mrt 2012
  Hebben sociale overwegingen invloed op de risico’s die we nemen?

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Veel belangrijke economische beslissingen gaan over risico. Tegelijkertijd wordt elke beslissing genomen in een sociale context. Bestaand onderzoek bekijkt deze twee aspecten echter alleen los van elkaar. Jona Linde ...

 • 28 feb 2012
  Automatisch belonen leidt niet tot minder gewenst gedrag

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Ailko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij een superieur bepaald gedrag economisch gezien prefereert ...

 • 24 feb 2012
  Reflectie en interactie bevorderen verandercapaciteit internetcollectieven

  11:00 - 11:00 | Promotie

  In de huidige digitale samenleving ontstaan steeds meer online collectieven die deelnemen aan activiteiten op het gebied van innovatie en verandering. De capaciteit van deze zogeheten generatieve collectieven om ...

 • 17 feb 2012
  Lage huren leiden tot groot waardeverlies huursector

  09:00 - 09:00 | Promotie

  In Nederland grijpt de overheid door middel van subsidiëring in op de woningmarkt. De vraag is echter in welke mate de aanvankelijke aanleiding om in te grijpen nog aansluit bij de dagelijkse praktijk. Frans Schilder ...

 • 7 feb 2012
  Nieuwe methode voor analyse economische problemen

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Saeed Moghayer ontwikkelde een nieuwe methode voor het behandelen van economische problemen. Hij laat zien hoe deze methode ingezet kan worden om problemen rondom het beheer van verontreinigde meren in kaart te brengen.

 • 3 feb 2012
  Geïnformeerde kiezer stemt in voordeel nationale economie

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Een goed begrip van het gedrag van kiezers is belangrijk voor verschillende vakgebieden. Marcelo Tyszler benadert het gedrag van de kiezer vanuit het perspectief van de politieke economie. Hij laat onder andere zien ...

 • 24 jan 2012
  Ghanese gezondheidswerker niet negatief tegenover hiv-patiënt

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Jonathan Mensah Dapaah onderzocht de manier waarop hiv/aids wordt behandeld in twee soorten behandelcentra in Ghanese ziekenhuizen. Hij onderzocht hoe gezondheidswerkers aankijken tegen mensen met hiv/aids. Daapah ...

 • 19 jan 2012
  Niet-parametrische methoden kunnen volatiliteit modelleren

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Yang Zu onderzocht hoe volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product) gemeten en gemodelleerd kan worden. Hij richtte zich hierbij op de toepassing van ...

 • 21 dec 2011
  Hoe reageren bedrijven op veranderingen in conjunctuur?

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Matija Lozej onderzocht het gedrag van bedrijven en de rol die bedrijven spelen in de conjunctuurcyclus. Hij concludeert dat een onverwachte monetaire verkrapping voor 1980 leidde tot een significante daling van ...

 • 16 dec 2011
  Fiscaal-economisch beleid vraagt om voorzichtige benadering

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Markus Kirchner onderzocht de relatie tussen fiscaal-economisch beleid en conjuncturele fluctuaties. De resultaten van zijn analyse pleiten voor een voorzichtige benadering van het fiscaal-economisch beleid, vooral ...

 • 14 dec 2011
  Hoge naleving antiretrovirale therapie in voorzieningsarme gebieden Uganda

  15:00 - 15:00 | Promotie

  Achilles Ssewaya deed onderzoek naar de naleving van antiretrovirale therapie in Uganda. Hij onderzocht twee behandelcentra voor hiv/aids in gebieden met weinig voorzieningen. Uit zijn resultaten blijkt dat de ...

 • 14 dec 2011
  Samenwerking bedrijf en non-profitorganisatie niet alleen goed voor goede doel

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Marlene Vock onderzocht hoe consumenten reageren op samenwerking tussen bedrijven en non-profitorganisaties. Als consumenten het gevoel hebben dat ze zelf persoonlijk voordeel kunnen behalen uit de samenwerking, kan ...

 • 14 dec 2011
  Hiv-positieve verpleegsters pragmatischer en flexibeler in zorg voor patiënten

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Margaret Kyakuwa onderzocht de rol van hiv-positieve verpleegsters in Uganda. Ze bekeek hoe de ziekte de zorgrelaties van de verpleegsters beïnvloedt en concludeert dat hiv-positieve verpleegsters betere ...

 • 13 dec 2011
  Werk econoom Adam Smith sterk beïnvloed door Fransman Turgot

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith. Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot als inspiratiebron ...

 • 13 dec 2011
  Modellen beschrijven kracht van technologische verandering

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Paolo Zeppini deed onderzoek naar de kracht van technologische verandering. Hij presenteert vier theoretische modellen die de keuzes van consumenten en producenten voor bepaalde technologieën beschrijven.

 • 9 dec 2011
  ‘Verlies van kracht’ grootste angst ouderen Tanzania

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Josien de Klerk onderzocht de rol van ouderen in de Kagera-regio in Tanzania. Deze groep wordt volgens haar zwaar belast. De ouderen verzorgen hun doodzieke kinderen, begraven hen, nemen zorgtaken op zich voor ...

 • 9 dec 2011
  Overheidssubsidie voor bestaande bedrijven verlaagt productie

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Petr Sedláček deed onderzoek naar business cycles, de daaraan gerelateerde welvaartskosten en de wijze waarop ontwikkelingen in de arbeidsmarkt de economie als geheel beïnvloeden. Hij toont dat overheidssteun aan ...

 • 30 nov 2011
  Zwangerschapskwesties Kameroense vrouwen complexer dan gedacht

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Erica van der Sijpt deed onderzoek naar de manier waarop vrouwen in Oost-Kameroen omgaan met zwangerschapsverlies. Ze laat zien dat de reproductieve beslissingen van vrouwen afhangen van hun sociale netwerk, hun ...

 • 25 nov 2011
  Nieuwe manier van besluitvorming in de staalindustrie

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Pieter Karel Joustra werkte een nieuwe vorm van corporate governance uit die gebaseerd is op de principes van associatieve democratie. Voor de praktische uitwerking hiervan neemt hij de staalindustrie als voorbeeld.

 • 28 okt 2011
  Hoe Amsterdam als financieel centrum gaandeweg ondergeschikt raakte

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Rodrigo Fernandez beschrijft de samenhang tussen de financiële globalisering en het ontstaan van een hiërarchisch interstedelijk netwerk van financiële centra. In dit proces is Amsterdam als financieel centrum ...

 • 11 okt 2011
  Nieuwe misdaadanalysemethode helpt Nederlandse politie

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Op dit moment ontbreken instrumenten om grote hoeveelheden informatie van politiemensen op straat geautomatiseerd te analyseren en patronen te herkennen. Paul Elzinga ontwikkelde een nieuwe methode waarmee de ...

 • 5 okt 2011
  De bifurcatietheorie toegepast op nonconvex optimal control problems

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Tatiana Kiseleva toont het belang en de effectiviteit van de bifurcatietheorie als deze wordt toegepast op het bestuderen van zogeheten nonconvex optimal control problems. Ze geeft een nieuwe methodologische ...

 • 23 sep 2011
  Persoonlijke vervolging managers kan prikkel zijn om kartels tegen te gaan

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Martijn Han onderzocht in hoeverre managers door de hiërarchische relatie met hun superieuren worden beïnvloed aan een kartel deel te nemen. Hij stelt dat een aantal aanpassingen van het Nederlandse en Europese ...

 • 8 sep 2011
  Vraagprijs heeft geen bindende rol op Nederlandse woningmarkt

  14:00 - 14:00 | Promotie

  De theoretische literatuur voorspelt dat de kans op verkoop van een woning afneemt naarmate deze langer te koop staat en dat de kans dat de woning van de markt wordt teruggetrokken toeneemt. De Wit test deze ...

 • 7 sep 2011
  Experience economie creëert waarde mits individu centraal staat

  13:00 - 13:00 | Promotie

  De aandacht voor hoe mensen dingen beleven – ongeacht of zij klanten, patiënten, of werknemers zijn - groeit met de dag. Een heldere taal voor dit gebied ontbreekt echter. Anna Snel biedt een basis voor de experience ...

 • 7 sep 2011
  Praktische rede in de economie: ‘capacity’ en ‘capability’

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Ricardo Crespo pleit voor het herstel van de beoefening van theoretische en praktische rede in de economische wetenschap. Hij presenteert de ideeën van Nancy Cartwright en Amartya Sen als hulpmiddelen voor een ...

 • 7 jul 2011
  Zoektocht naar het zwaarste elementaire deeltje bij de LHC

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Alexander Doxiadis probeerde te achterhalen welke deeltjes er precies werden geproduceerd bij botsingen in de Large Hadron Collider. Het is bijzonder dat hij de top-quark, het zwaarste elementaire deeltje, ...

 • 13 feb 2009
  Koolwaterstof schaadt vooral sedimentorganisme

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Miriam León Paumen onderzocht de effecten van bepaalde koolwaterstoffen op levenscyclusparameters van twee bodemorganismen en twee sedimentorganismen. Ze toont aan dat sedimentorganismen vaker risico zullen lopen ...

 • 26 sep 2007
  Informatietechnologie leidt tot nieuwe sociale denkbeelden

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Vanessa Dirksen deed onderzoek naar het gebruik van een intern informatiesysteem in een groot bedrijf. Ze beschrijft hoe de toe-eigening door werknemers van het idee en de technologie van deze virtual community niet ...

 • 20 apr 2007
  Scholing effectiever voor ondernemers dan voor werknemers

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Justin van der Sluis bestudeerde het effect van scholing (van basisschool tot universiteit) op de prestaties van ondernemers en werknemers in de Verenigde Staten. Uit zijn onderzoek blijkt dat de rendementen van ...

 • 7 mrt 2007
  Topmanagers gedreven door macht

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Ber Damen toont aan dat er geen verschil in motivatie is tussen topmanagers van succesvolle organisaties en topmanagers van ‘gewone’ organisaties. Beide soorten managers worden gedreven door macht en de wil om het ...

 • 28 feb 2007
  Klant heeft liever goede behandeling dan lage prijs

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Hüseyin Güngör onderzocht de emotionele tevredenheid van klanten in hun contact met callcenters. Hij laat zien dat een betere behandeling van de klant in callcenters belangrijker is voor klanttevredenheid en ...

 • 16 feb 2007
  Financiële managers zijn bereid cijfers te manipuleren

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Victor Maas onderzocht de bereidheid van financiële managers van organisatieonderdelen om prestatiemeetsystemen te manipuleren teneinde een positiever beeld te schetsen van dat organisatieonderdeel. Uit zijn ...

 • 4 jul 2006
  De optimale financiële portefeuille voor huizenbezitters

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Otto van Hemert onderzocht wat de optimale financiële beslissingen zijn voor een belegger of huishouden waarbij het huis een centrale rol speelt. Daarnaast analyseerde hij de keuze tussen aandelen en obligaties voor ...