Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Promotiearchief

Zoeken op
Datum
Filter op:
Evenementtype
Resultaten: 3881 - 3920 van 3964
Resultaten: 3881 - 3920 van 3964
 • 20 jun 2012
  Energieprijs wordt nauwelijks bepaald door marktwerking

  16:00 - 16:00 | Oratie

  Marktwerking is wat betreft de energieprijs een mythe: de prijs die de eindverbruiker betaalt voor zijn energievoorziening is slechts beperkt aan marktwerking onderworpen, stelt Simone Pront-van Bommel in haar oratie.

 • 20 jun 2012
  Werkzoekende richt zich teveel op aantrekkelijke organisatiekenmerken

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Iemands persoonlijke waarden moeten aansluiten bij de cultuurwaarden van de organisatie waar hij wil werken. Marije de Goede laat echter zien dat werkzoekenden geneigd zijn zich te richten op een beperkt aantal ...

 • 20 jun 2012
  Grote variatie in behandeling plasproblemen na vaginale hersteloperatie

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Veertien procent van de patiënten die een vaginale hersteloperatie onderging kan hierna niet goed plassen. Uit het onderzoek van Robert Hakvoort blijkt dat de ernst van de blaasverzakking van invloed is, maar ook de ...

 • 20 jun 2012
  Lichthoeveelheid bron in troebel materiaal afhankelijk van type lichtbron

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Troebele materialen worden steeds vaker ingezet als bouwstenen in de optica. Traditioneel worden de eigenschappen ervan onderzocht door licht van buitenaf op het materiaal te laten schijnen. Ramy El-Dardiry ...

 • 20 jun 2012
  Behandeling malaria tijdens zwangerschap moet worden aangescherpt

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Aan de Thais-Birmese grens is een zwangerschapscontrole opgezet met wekelijkse screening voor malaria. Dit heeft de afgelopen 25 jaar geleid tot een enorme afname in moedersterfte. Machteld Boel deed nader onderzoek ...

 • 19 jun 2012
  Studie naar factoren betrokken bij auto-immuunziekte schildklier

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Bij patiënten met een auto-immuun-schildklierziekte (AIZ) valt het eigen afweersysteem de schildklier aan. Grigoris Effraimidis bekeek gedurende vijf jaar een groep van 803 vrouwen die een familielid hebben met AIZ.

 • 19 jun 2012
  Culturele industrie in Nederland geografisch standvastig

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Michaël Deinema onderzocht hoe en waar culturele industrieën (zoals de uitgeverswereld en de architectuursector) zich sinds 1900 hebben ontwikkeld. Uit zijn analyse blijkt de geografische standvastigheid van de ...

 • 15 jun 2012
  Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, gezichtsbepalend

  16:00 - 16:00 | Oratie

  De groei en ontwikkeling van de schedel en het aangezichtsskelet kunnen worden verstoord door verschillende aangeboren en verworven afwijkingen, zoals fusiestoornissen, hypo- en hyperplasiëen en genetische factoren. ...

 • 15 jun 2012
  Wetenschap biedt mensen orde in chaotische wereld

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Mensen leven graag in een logische en ordelijke wereld, maar hebben in de praktijk vaak te maken met oncontroleerbaarheid en chaos. Gebeurtenissen als de recente financiële crisis kunnen leiden tot het ervaren van ...

 • 15 jun 2012
  Kortdurende honger in belangrijke groeiperiode nadelig voor latere gezondheid

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Kortdurende extreme honger tijdens belangrijke perioden van groei en ontwikkeling kan nadelige effecten hebben op de latere gezondheid. Annet van Abeelen toonde aan dat vrouwen die verwekt zijn tijdens de ...

 • 15 jun 2012
  Eerste opvang allochtone student wijkt af van nationaal integratiebeleid

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Maria Bruquetas Callejo onderzocht hoe middelbare scholen omgaan met het bestaande beleid voor de eerste opvang van allochtone studenten. Ze bekeek in welke mate de schoolpraktijken in Nederland en Spanje afwijken ...

 • 15 jun 2012
  Uitschakelen genen herstelt geprogrammeerde celdood neuroblastoomcellen

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Het neuroblastoom is een tumor die ontstaat doordat de natuurlijke apoptose (geprogrammeerde celdood) is verstoord. De eiwitten BIRC5 en BCL2 remmen apoptose. Fieke Lamers ontdekte dat de genen die zorgen voor ...

 • 15 jun 2012
  Aanwezigheid oude bloedproppen voorspelt herstel na hartinfarct

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Miranda Kramer toont aan dat de afsluiting van de kransslagader bij veel patiënten met een hartinfarct het resultaat is van een serie vaatvernauwingen. Belangrijk hierbij is dat de aanwezigheid van oude bloedproppen ...

 • 14 jun 2012
  Sociale opbrengsten onderwijs verdienen aandacht

  16:00 - 16:00 | Oratie

  Anne Bert Dijkstra pleit in zijn oratie voor meer aandacht voor de sociale opbrengsten van onderwijs. Zo zijn goede schoolprestaties belangrijk ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en dragen zij bij aan een sterke ...

 • 14 jun 2012
  Militarisme vanzelfsprekend onderdeel van Israëlische kunst

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Noa Roei onderzocht de representatie van het leger in de hedendaagse Israëlische kunst en visuele cultuur. Ze richtte zicht met name op de alomtegenwoordige manier waarop militarisme onderdeel is van de Israëlische ...

 • 14 jun 2012
  Lichaam onderhevig aan visuele beperkingen

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Jules Sturm onderzocht de productieve effecten van lichamelijk ‘falen’ in de visuele sfeer. Door middel van visuele reflectie worden de schijnbaar tegengestelde en uitsluitende eigenschappen van het menselijk lichaam ...

 • 13 jun 2012
  Sterren van het brein: over glia, stamcellen en hersenziekten

  16:00 - 16:00 | Oratie

  De ontdekking van lichaamseigen stamcellen in het volwassen brein vormde een doorbraak in het hersenonderzoek. Maar het nu al commercieel aanbieden van stamceltherapie om hersenziekten als Alzheimer en Parkinson te ...

 • 13 jun 2012
  Tweederde niet-controleplichtige MKB-ondernemingen voert toch accountantscontrole uit

  14:00 - 14:00 | Promotie

  Voor veel bedrijven is een accountantscontrole door wetgeving verplicht gesteld. Hans Duits onderzocht of er ook andere redenen zijn voor accountantscontrole. Hij bekeek daartoe factoren die de vraag naar ...

 • 13 jun 2012
  Leven op de grens tussen Noordoost-India en Bangladesh

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Malini Sur deed onderzoek op de grens tussen India en Bangladesh. Ze bestudeerde koloniale en postkoloniale archieven en onderzocht de verschillende reacties van mensen wiens leven nationale grenzen overstijgt.

 • 13 jun 2012
  Etnische groepen hebben baat bij meer fysieke activiteit

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Jeroen de Munter onderzocht de relatie tussen fysieke activiteit en hart- en vaatziekten in etnische groepen van Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-Surinaamse en Europees-Nederlandse afkomst. Hij concludeert dat alle ...

 • 1 jun 2012
  Optimaal experimenteren ingezet bij klimaatdebat

  11:00 - 11:00 | Promotie

  In veel situaties moeten beslissingen worden genomen, terwijl er geen zekerheid is over de gevolgen van de keuze. Tim Willems laat zien dat optimaal bewust experimenteren deze onzekerheid kan reduceren. Willems past ...

 • Start 30 mei 2012
  Eind 27 jun 2012
  Belangstelling voor ‘urban studies’ gedreven door behoefte aan relevante kennis

  16:00 - 16:00 | Oratie

  In zijn oratie beschrijft Jan Nijman de hernieuwde belangstelling voor ‘urban studies’. Deze is deels wetenschappelijk is, maar wordt ook gedreven door de behoefte aan ‘relevante’ kennis voor de overheid, het ...

 • 29 mei 2012
  Empirische waarschijnlijkheid bij econometrische vraagstukken

  10:00 - 10:00 | Promotie

  Zhengyuan Gao onderzocht de wortels van empirische waarschijnlijkheid (empirical likelihood) en bekeek of dit kan bijdragen aan nieuwe oplossingen voor wiskundige problemen.

 • 25 mei 2012
  Welke morele grenzen bepalen hoe de markt mag werken?

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Maarten Biermans onderzocht de relatie tussen marktuitkomsten en moraal. Hij deed dit aan de hand van een door de Internationale Arbeidsorganisatie gelanceerde Decent Work Agenda, die is gebaseerd op de normatieve ...

 • 12 apr 2012
  Eén groepslid laten beslissen verbetert samenwerking tussen groepen

  12:00 - 12:00 | Promotie

  Joris Gillet onderzocht economische groepsbeslissingen. Uit zijn resultaten blijkt onder meer dat tussen groepen waarin één groepslid verantwoordelijk is voor de groepsbeslissing beter samengewerkt wordt.

 • 23 mrt 2012
  Student houdt rekening met risico’s bij studiekeuze

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Studenten hebben geen garantie dat de opleiding die zij volgen daadwerkelijk het verwachte inkomen zal brengen. Jacopo Mazza onderzocht of studenten zich bewust zijn van zowel de risico’s als de baten van studeren, ...

 • 15 mrt 2012
  Het neutrino: ideale, maar onwillige boodschapper

  15:00 - 15:00 | Oratie

  In de oratie van Paul Kooijman staat het neutrino centraal. Het neutrino kan ongestoord door magneetvelden en materie reizen, wat het tot een ideale boodschapper maakt. Tegelijk zijn neutrino’s zeer moeilijk te ...

 • 8 mrt 2012
  Volatiliteit en de evolutie van verwachtingen

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Roy van der Weide introduceert een aantal modellen om empirische data van financiële markten beter te beschrijven en begrijpen. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het econometrisch modelleren van financiële ...

 • 2 mrt 2012
  Hebben sociale overwegingen invloed op de risico’s die we nemen?

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Veel belangrijke economische beslissingen gaan over risico. Tegelijkertijd wordt elke beslissing genomen in een sociale context. Bestaand onderzoek bekijkt deze twee aspecten echter alleen los van elkaar. Jona Linde ...

 • 28 feb 2012
  Automatisch belonen leidt niet tot minder gewenst gedrag

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Ailko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij een superieur bepaald gedrag economisch gezien prefereert ...

 • 24 feb 2012
  Reflectie en interactie bevorderen verandercapaciteit internetcollectieven

  11:00 - 11:00 | Promotie

  In de huidige digitale samenleving ontstaan steeds meer online collectieven die deelnemen aan activiteiten op het gebied van innovatie en verandering. De capaciteit van deze zogeheten generatieve collectieven om ...

 • 17 feb 2012
  Lage huren leiden tot groot waardeverlies huursector

  09:00 - 09:00 | Promotie

  In Nederland grijpt de overheid door middel van subsidiëring in op de woningmarkt. De vraag is echter in welke mate de aanvankelijke aanleiding om in te grijpen nog aansluit bij de dagelijkse praktijk. Frans Schilder ...

 • 7 feb 2012
  Nieuwe methode voor analyse economische problemen

  11:00 - 11:00 | Promotie

  Saeed Moghayer ontwikkelde een nieuwe methode voor het behandelen van economische problemen. Hij laat zien hoe deze methode ingezet kan worden om problemen rondom het beheer van verontreinigde meren in kaart te brengen.

 • 3 feb 2012
  Geïnformeerde kiezer stemt in voordeel nationale economie

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Een goed begrip van het gedrag van kiezers is belangrijk voor verschillende vakgebieden. Marcelo Tyszler benadert het gedrag van de kiezer vanuit het perspectief van de politieke economie. Hij laat onder andere zien ...

 • 25 jan 2012
  Industriële statistiek helpt bedrijfsleven met oplossen van problemen

  15:00 - 15:00 | Oratie

  Methoden en technieken uit de industriële statistiek spelen een belangrijke rol in de productontwikkeling en bij het ontwerpen, beheersen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Jeroen de Mast gaat tijdens zijn oratie ...

 • 24 jan 2012
  Ghanese gezondheidswerker niet negatief tegenover hiv-patiënt

  13:00 - 13:00 | Promotie

  Jonathan Mensah Dapaah onderzocht de manier waarop hiv/aids wordt behandeld in twee soorten behandelcentra in Ghanese ziekenhuizen. Hij onderzocht hoe gezondheidswerkers aankijken tegen mensen met hiv/aids. Daapah ...

 • 19 jan 2012
  Niet-parametrische methoden kunnen volatiliteit modelleren

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Yang Zu onderzocht hoe volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product) gemeten en gemodelleerd kan worden. Hij richtte zich hierbij op de toepassing van ...

 • 21 dec 2011
  Hoe reageren bedrijven op veranderingen in conjunctuur?

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Matija Lozej onderzocht het gedrag van bedrijven en de rol die bedrijven spelen in de conjunctuurcyclus. Hij concludeert dat een onverwachte monetaire verkrapping voor 1980 leidde tot een significante daling van ...

 • 16 dec 2011
  Fiscaal-economisch beleid vraagt om voorzichtige benadering

  09:00 - 09:00 | Promotie

  Markus Kirchner onderzocht de relatie tussen fiscaal-economisch beleid en conjuncturele fluctuaties. De resultaten van zijn analyse pleiten voor een voorzichtige benadering van het fiscaal-economisch beleid, vooral ...

 • 14 dec 2011
  Hoge naleving antiretrovirale therapie in voorzieningsarme gebieden Uganda

  15:00 - 15:00 | Promotie

  Achilles Ssewaya deed onderzoek naar de naleving van antiretrovirale therapie in Uganda. Hij onderzocht twee behandelcentra voor hiv/aids in gebieden met weinig voorzieningen. Uit zijn resultaten blijkt dat de ...