Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Nieuws

Amsterdamlezingen 2019

Zaterdag 22 juni 2019

Tijdens de Amsterdamlezingen vertellen zes UvA-hoogleraren over hun nieuwste onderzoek. Over ontwikkelingen en kansen in onderwijs, zorg, mobiliteit, democratie, erfgoed en technologie in Amsterdam. De Amsterdamlezingen vormen de slotmanifestatie van WeMakeTheCity 2019.

Aanmelden

Programma Amsterdamlezingen 2019

De Amsterdamlezingen vinden dit jaar in een nieuwe opzet plaats, in een middagprogramma georganiseerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, en als slotmanifestatie van WeMakeTheCity 2019.

Zes UvA-wetenschappers belichten hun nieuwste onderzoeken en gaan daarbij dieper in op verschillende stedelijke uitdagingen in Amsterdam. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, leidt het programma in. Zef Hemel, Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam, is moderator.
De sprekers gaan onder andere in op

  • De toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs;
  • De democratische waarden en de vraag of ze onder druk staan;
  • Verrassende vormen van zelforganisatie in de zorg;
  • De openbare ruimte als verkeersruimte en waarom dit politiek zou zijn;
  • Historische data als kennisbron voor de stad;
  • Algoritmes die voor diversiteit en inclusiviteit kunnen zorgen.

Datum en locatie

Zaterdag 22 juni, 13.00 - 17.00 uur, in Pakhuis de Zwijger.

Aanmelden

Aanmelden kan via bovenstaande link (via de site van Pakhuis de Zwijger).
Deelname is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Sprekers

Brommelstroet, Marco te, hoogleraar FMG
Foto: Dirk Gillissen

Prof. dr. Marco te Brömmelstroet

Te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Urban Cycling Institute dat deel uitmaakt van het Centre for Urban Studies. Het instituut leidt onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fiets, maatschappij en steden en is actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis. Te Brömmelstroet is betrokken bij verschillende Europese projecten om de Nederlandse fietskennis te delen.

Prof. dr. Anita Hardon

Anita Hardon is hoogleraar Antropologie van zorg en gezondheid aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Ze is vanuit haar functie als wetenschappelijk adviseur betrokken bij evaluaties en onderzoek van verschillende maatschappelijke instellingen, waaronder de WHO, UNAIDS en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook adviseert zij consumentenorganisaties op het terrein van gezondheid en zorg. 
Per 1 december 2001 is Hardon tevens benoemd tot wetenschappelijk directeur van de Amsterdam School for Social Sciences Research.

Tom van der Meer, hoogleraar FMG, Politicologie, i.h.b. Legitimiteit, Ingelijkheid en Burgerschap

Prof. dr. Tom van der Meer

Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen van de UvA. In zijn onderzoek richt Van der meer zich op de relatie tussen burgers en overheden, vooral op de rol van burgers en burgerschap in verhouding tot staat en politiek. Van der Meer is co-director van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO). Daarnaast is hij redacteur en medeoprichter van www.stukroodvlees.nl, het veelgelezen blog waarop wetenschappers politicologisch onderzoek koppelen aan de actualiteit. Van der Meer is lid van de Raad van Advies van ProDemos, ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’.

Julia Noordegraaf (foto: Bob Bronshoff)
Foto: Bob Bronshoff

Prof. dr. Julia Noordegraaf

Julia Noordegraaf is hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Julia Noordegraaf doet onderzoek naar de omgang met cultureel erfgoed, in het bijzonder naar de manier waarop de context waarin dit erfgoed wordt bewaard, getoond en gezien van invloed is op de interpretatie ervan. Als hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur richt Noordegraaf zich op het samenbrengen en bevorderen van onderzoek over het hergebruik en de betekenis van digitaal erfgoed, alsmede op de invloed van digitalisering op de beleving en waardering van cultureel erfgoed. 

Maarten de Rijke- IvI
Foto: J. Steenmeijer

Prof. dr. Maarten de Rijke

Maarten de Rijke (1961) is universiteitshoogleraar AI and Information Retrieval aan de UvA en directeur van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Ook is De Rijke programmaleider van het programma ‘De Digitale Samenleving’ van de VSNU. In 2017 ontving hij de Tony Kent Strix Award, een erkenning voor zijn bijzondere bijdragen aan het vakgebied Information Retrieval. De Rijke is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zit in de het bestuur van eHumanitesNL, een nationaal platform dat expertise en onderzoek samenbrengt op het gebied van ontwikkeling en gebruik van digitale technologieën in de geestes- en sociale wetenschappen.

H.G. van de Werfhorst

Prof. dr. Herman van de Werfhorst

Herman van de Werfhorst is Hoogleraar sociologie aan de UvA, waar hij sinds 2002 werkzaam is. Hij is directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS) en is als visiting professor verbonden aan de Universität Tübingen. Zijn onderzoek concentreert zich op de rol van onderwijs in de maatschappij.

Wibautleerstoel

De reeks Amsterdamlezingen is voortgekomen uit de Wibautleerstoel. Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld voor de studie van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder van Amsterdam.

Amsterdamlezingen 2015 - 9 februari - Zef Hemel
Zef Hemel (foto: Ton Dujardin)

De Wibautleerstoel is in 1991 door de gemeente Amsterdam gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is achtereenvolgens bekleed door Willem Heinemeijer, Annemieke Roobeek, Jan Terlouw, Geert Mak en Paul Scheffer.

De huidig bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is Zef Hemel, die optreedt als gastheer van de Amsterdamlezingen.