Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Coronavirus

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Aerosolen

Natuurkundige prof. dr. Daniel Bonn doet onderzoek naar complexe vloeistoffen, onder meer naar de dynamica van druppels, de glasovergang en de stroming van complexe vloeistoffen. Hij en zijn team ontdekten met behulp van laserlichttechnieken dat kleine hoestdruppeltjes (aerosolen) minutenlang in de lucht blijven hangen, vooral in ruimtes die niet of slecht worden geventileerd. Goede ventilatie in publieke ruimtes is daarom van cruciaal belang om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, aldus Bonn. De resultaten zijn gepubliceerd in 'The Lancet Respiratory Medicine'. De WHO refereerde in zijn ‘scientific brief’ met een overzicht van de transmissiewijzen van COVID-19 aan het werk van Bonn. | D.Bonn@uva.nl | 020 525 5887

Corona en de economie

Prof. dr. Arnoud Boot is hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten. Hij richt zich op financialisering van de samenleving’. Hoe moeten we, in enge zin, naar de financiële sector kijken en reguleren? In bredere zin: hoe beïnvloedt de toenemende nadruk op financiële maatregelen de besluitvorming in het algemeen. Boot kan meer vertellen over de impact van het coronavirus op de economie en het maatschappelijk verkeer. | A.W.A.Boot@uva.nl | 020 525 4272

Coronacommunicatie

Prof. dr. Julia van Weert is hoogleraar Gezondheidscommunicatie en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM. Ze doet onderzoek naar begrijpelijke en effectieve gezondheidscommunicatie, met een specifieke focus op communicatie met kwetsbare groepen, met name ouderen. Van Weert wijst sinds de start van de coronacrisis op het belang van heldere communicatie. ‘Aanvankelijk werd de communicatie voornamelijk ingestoken vanuit de virologen. Maar de inhoud van een boodschap kan op veel verschillende manieren gebracht worden, en die manieren kunnen verschillende effecten hebben op het gedrag van mensen’, aldus Van Weert. | J.C.M.vanWeert@uva.nl | 020 525 2091

Coronacommunicatie

Prof. dr. Bas van den Putte is hoogleraar Gezondheidscommunicatie en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM. Hij doet onderzoek naar het vergroten van de effectiviteit van (massa)mediale communicatie gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hij heeft in het bijzonder belangstelling voor de invloed die mensen op elkaar hebben. Van den Putte: ‘Naarmate de coronacrisis vorderde, kwamen er meer vragen en zorgen over de overheidsmaatregelen. Het is cruciaal dat de overheid steeds duidelijk maakt wat de maatregelen praktisch betekenen, en zich daarbij niet alleen baseert op hoe het virus zich gedraagt, maar ook op hoe mensen zich gedragen.’ | S.J.H.M.vandenPutte@uva.nl | 020 525 2205 | 06 2700 8981

Coronasteunregelingen

Prof. mr. dr. Jacobine van den Brink is hoogleraar Bestuursrecht en voorzitter van de sectie bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Ze is gespecialiseerd in de juridische aspecten van financiering door de overheid - subsidierecht, staatssteun - en kan meer vertellen over de coronasteunregelingen. | J.E.vandenBrink@uva.nl | 020 525 4933

Gezondheidsantropologie

Dr. Danny de Vries is universitair docent in de antropologie van de gezondheid en bestudeert de sociale reacties en het gedrag van samenlevingen bij grote ziekte-uitbraken, waaronder de coronapandemie. | D.H.devries@uva.nl

Anniek de Ruijter (foto: Robin de Puy)
Foto: Robin de Puy
Gezondheidsrecht

Dr. Anniek de Ruijter is universitair hoofddocent en gespecialiseerd in transnationale juridische relaties op het gebied van gezondheid en het reguleren van grootschalige gezondheidscrises. | A.deRuijter@uva.nl | 020 525 3445

Infecties en resistentie

Prof. dr. Constance Schultsz is klinisch microbioloog en hoogleraar Global Health. Ze doet onderzoek naar antimicrobiële resistentie en opkomende infectieziekten. Ze richt haar onderzoek in het bijzonder op bacteriële infecties die worden overgebracht van dier op mens, diagnostisch en epidemiologisch onderzoek, in het bijzonder op het gebied van antibioticaresistentie en gezondheidszorginterventies in lage- en middeninkomenslanden. | C.Schultsz@aighd.org