Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bacheloropleidingen

Resultaten: 1 - 26 van 26
Resultaten: 1 - 26 van 26
 • Bachelor
  Archeologie
  In de bacheloropleiding Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en hun belang voor de wereld van nu. Je doet onderzoek naar overblijfselen van allerlei culturen, in de collegebanken én in het veld.
 • Bachelor
  Communicatiewetenschap
  Ben je geïnteresseerd in media als kranten, televisie, sociale media en games? En wil je kritisch kijken naar de effecten van mediagebruik op mens en samenleving? Dan is Communicatiewetenschap misschien iets voor jou.
 • Bachelor
  Communication Science
  As a student in Communication Science, you will study the content, use and effects of communication and of various forms of media, from radio and television to newspapers, the internet and games.
 • Bachelor
  Computational Social Science
  Computational Social Science
  Would you like to learn how to make the world a better place? Computational Social Science students develop skills to design, create, apply and appropriate digital technology and data science to benefit society.
 • Bachelor
  Cultural Anthropology and Development Sociology
  As an Anthropologist you study the relation between global developments and everyday experiences of people on a local level. During your study you will get a new view of the world and your own position in it.
 • Bachelor
  Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
  Als antropoloog bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en ervaringen van mensen op lokaal niveau. Tijdens je studie krijg je een nieuwe kijk op de wereld en je eigen positie daarin.
 • Bachelor
  European Studies
  The Bachelor’s in European Studies provides you with an overview of the politics, economics and law of the European Union (EU), while also introducing you to the continent Europe’s history, literature and culture.
 • Bachelor
  Europese studies
  De bachelor Europese studies is een brede opleiding, waarin je politiek, economie en recht van de Europese Unie (EU) bestudeert en de geschiedenis, literatuur en cultuur van Europa.
 • Bachelor
  Filosofie
  In de bachelor Filosofie gebruik je je theoretische inzichten om te reflecteren op maatschappelijke kwesties en leer je heel precies ideeën analyseren en formuleren.
 • Bachelor
  Geschiedenis
  In de bachelor Geschiedenis bestudeer je niet alleen het verleden, maar je leert ook hoe je dat verleden wetenschappelijk kunt bevragen, onderzoeken, interpreteren en hoe je het heden in historisch perspectief plaatst.
 • Bachelor
  Interdisciplinaire sociale wetenschap
  Bestudeer maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere sociale wetenschappen als politicologie, psychologie, antropologie, sociologie en sociale geografie en planologie. Zo kom je dichter bij een passende oplossing.
 • Bachelor
  Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)
  Amsterdam University College. AUC is an international honours college that values academic excellence with an international and intercultural focus. The three-year Liberal Arts and Sciences Bachelor's programme is taught in English and has a strong offering in the sciences.
 • Bachelor
  Nederlandse taal en cultuur
  In de bachelor Nederlandse taal en cultuur leer je hoe taal functioneert, hoe cultuur bijdraagt aan de samenleving en hoe communicatie werkt. En als die niet werkt, weet een neerlandicus wat er moet veranderen.
 • Bachelor
  Onderwijswetenschappen
  Heb je interesse in onderwijsgelijkheid en diversiteit, motivatie en de invloed van technologie op leren? Word een expert in onderwijs en leren - draag bij aan de ontwikkeling van mensen in de maatschappij.
 • Bachelor
  Pedagogische wetenschappen
  Wil jij een betere wereld voor kinderen en jongeren? Met de juiste opvoeding, zorg en onderwijs voor elk kind, opvang van vluchtelingenkinderen of het voorkómen van jeugdcriminaliteit? Kies dan Pedagogische Wetenschappen
 • Bachelor
  Political Science
  Study the urgent political issues facing the world, like migration and economic crises, terrorist threats, rising populism and xenophobia, and polarisation in society. However, you will also explore possible solutions.
 • Bachelor
  Politicologie
  Bij Politicologie bestudeer je ingrijpende actuele ontwikkelingen zoals migratie, economische crises, terroristische dreigingen, toenemend populisme, xenofobie en polarisatie, maar kijk je ook naar oplossingsrichtingen.
 • Bachelor
  PPLE students at the campus
  Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)
  Only PPLE College combines the subjects of politics, psychology, law and economics into one unique Bachelor’s programme.
 • Bachelor
  Psychobiologie
  Als student Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie i
 • Bachelor
  Psychologie
  In de studie Psychologie gebruik je wetenschappelijke kennis om iets te begrijpen van wat anderen denken, voelen, willen en doen. Je onderzoekt menselijk gedrag, de verschillen daarin en hoe gedrag te beïnvloeden is.
 • Bachelor
  Psychology
  What do other people think, feel, want and do? In this Bachelor, you will learn how to use scientific knowledge to understand this. You will look into general human behaviour, differences and how to influence behaviour.
 • Bachelor
  Rechtenstudenten
  Rechtsgeleerdheid
  Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Hou je van keuzevrijheid en wil je actief aan de slag met het recht? Aan de UvA leiden we je op tot een succesvol academisch jurist.
 • Bachelor
  Religiewetenschappen
  De bachelor Religiewetenschappen is een veelzijdige studie met een nadruk op de grote vraagstukken rondom zingeving, identiteit en levensbeschouwing waarbij je ook werkt met benaderingen uit andere disciplines.
 • Bachelor
  UvA Bachelor Sociale geografie en Planologie
  Sociale geografie en Planologie
  Klimaatverandering, mondiale ongelijkheid en polarisatie, inclusieve en leefbare steden. In de bachelor Sociale geografie en Planologie onderzoeken we hoe deze uitdagingen samenhangen en hoe we ze kunnen aangaan.
 • Bachelor
  Sociologie
  Bij Sociologie bestudeer je maatschappelijke vraagstukken over verdeling van rijkdom, racisme, sociale mediagebruik. Je onderzoekt hoe mensen met elkaar samenleven, en wat de oorzaken en gevolgen zijn van hun gedrag.
 • Bachelor
  Sociology
  Sociologists study social issues like distribution of wealth, racism and use of social media. We focus on how people live together, the causes and consequences of their behaviour and devise solutions.