Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Bachelor

Advies en begeleiding

Studiebegeleiding aan de UvA

De UvA biedt verschillende vormen van begeleiding. Om je op weg te helpen bij de overgang van middelbare school naar universiteit. En bij andere zaken.

Mentorsysteem

Om de stap van school naar universiteit te vergemakkelijken, hebben diverse opleidingen mentorgroepen voor eerstejaarsstudenten. Deze groepen van zes tot acht studenten komen wekelijks bijeen onder leiding van een docent of een ouderejaarsstudent. In het begin van het studiejaar komen tijdens het mentoruurtje veel praktische zaken aan bod, maar naarmate het semester vordert, verschuift het accent naar meer inhoudelijke aspecten van de opleiding.

Studieadviseur

Bij de studieadviseur kun je (bijvoorbeeld op het spreekuur) terecht met vragen over studieplanning en -vertraging en over de keuze van vakken. Ook houdt de studieadviseur je studievoortgang in de gaten. Als je een te grote studievertraging oploopt, word je opgeroepen voor een gesprek. Blijkt de studie die je hebt gekozen niet goed bij je te passen, dan kan de studieadviseur je helpen een andere opleiding te vinden.

Bindend studieadvies

Vanaf het studiejaar 2014-2015 krijgen alle eerstejaars studenten een Bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste jaar een bepaald aantal studiepunten moet halen: (ongeveer) de helft van het totale aantal dat je volgens het studieschema in één jaar kunt halen. Vervolgens heb je nog een of twee jaar (dit verschilt per opleiding) om te slagen voor de rest van de eerstejaarsvakken. Lukt je dat niet, dan kun je je studie aan de UvA niet voortzetten.

Heroriënteren op je studiekeuze

Twijfel je tijdens het propedeusejaar over je opleiding, dan kun je terecht bij het Student Careers Centre (SCC). Hier kun je onder meer de training Studiekeuze volgen (vrijwel maandelijks). Ook kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur van je opleiding of met de studieloopbaanadviseur van het SCC. Zij kunnen je alles vertellen over de studiemogelijkheden, en of het  bijvoorbeeld goed is om van opleiding te veranderen of over te stappen naar het hbo.

Studentendecaan

Voor persoonlijke problemen die je studie belemmeren, kun je terecht bij een studentendecaan. De studentendecanen hebben geheimhoudingsplicht. Je kunt bij hen aankloppen als je een meningsverschil hebt over een examenregeling, maar ook bij financiële problemen, studieachterstand als gevolg van langdurige ziekte en voor het aanvragen van fondsen. De studentendecanen helpen ook je ook als aankomend student, bijvoorbeeld bij problemen met het inschrijven aan de UvA.

In sommige gevallen is er alleen een oplossing mogelijk als het probleem 'officieel' geregistreerd staat. Het is dus belangrijk dat je tijdig de hulp inroept van een studentendecaan. De hulp van een studentendecaan is vertrouwelijk, evenals de hulp van de studentpsychologen, bij wie je terechtkunt met persoonlijke/psychische problemen.

UvA-HvA

Met een gezamenlijke studieloopbaanbegeleiding willen UvA en HvA zorgen dat elke student op de juiste plaats terechtkomt en dat studenten hun talent kunnen ontwikkelen. 
Er wordt geprobeerd de doorstroom naar UvA-masters die in het verlengde liggen van HvA-opleidingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook is een aantal doorstroomprogramma’s geïntegreerd in HvA-bachelors. Maar ook een overstap van een wo-bachelor naar een hbo-opleiding wordt gemakkelijker.