Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderwijskwaliteit

Voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg

Eind 2018 staat er een nieuwe Instellingstoets Kwaliteitszorg bij de Universiteit van Amsterdam gepland. Een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bezoekt dan de UvA om te beoordelen hoe de UvA de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

De Instellingstoets is voor de UvA een belangrijke toets. Als we de toets met goed gevolg doorlopen, dan mogen alle individuele opleidingen in accreditaties het beperkte beoordelingskader van de NVAO blijven gebruiken.

In november 2016 is een programmateam gestart dat de Instellingstoets gaat voorbereiden. In aanloop op de toets wordt in veertien deelprojecten een aantal maatregelen genomen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo zal onder meer de onderwijsvisie worden geactualiseerd, managementinformatie worden verbeterd en zal er op een aantal terreinen beleid worden vastgesteld en geïmplementeerd. Allemaal zaken die in het hart van het onderwijs liggen en waarvan het belangrijk is dat medewerkers en studenten hiervan af weten.

Beoordelingskader NVAO gewijzigd

De NVAO heeft eind 2016 het beoordelingskader voor de Instellingstoets aangepast. Het nieuwe beoordelingskader benadrukt dat naast het kwaliteitssysteem ook de kwaliteitscultuur (onder meer een duidelijke en gedeelde visie) wordt beoordeeld. Nieuw is ook dat de medezeggenschap advies dient te geven over de kritische reflectie. Het proces van de beoordeling blijft grotendeels hetzelfde. Als je vragen hebt over het nieuwe beoordelingskader, dan kun je contact opnemen met Erik Weijers.

Meer weten?

  • Vragen over een van de veertien deelprojecten? Neem contact op met de projectleider.
  • Vragen over de voorbereiding op de Instellingstoets in jouw faculteit? Neem contact op met de facultaire contactpersoon.
  • Vragen over het programma op het instellingsniveau? Stuur een mail naar programmamanager Alexander Babeliowsky