Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

UvA Teaching & Learning Centres

Het UvA Teaching & Learning Centre (TLC) is een netwerk van zeven facultaire teams en een centraal team. Samen werkt TLC aan het ondersteunen van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie, docentprofessionalisering en kennisdeling in de hele universiteit.
Contactinformatie
 • Doelstellingen van het centrale TLC
  • Vernieuwing van het onderwijs over de faculteiten heen: het centrale TLC verbindt onderwerpen, thema’s en projecten gericht op onderwijsontwikkeling en -vernieuwing die passen binnen de onderwijsvisie en missie van de UvA en waarmee verschillende faculteiten aan de slag willen.
  • Docentontwikkeling: het centrale TLC is verantwoordelijk voor het ophalen van scholings- en professionaliseringsbehoeften vanuit de faculteiten en organiseert een breed scholings- en professionaliseringsaanbod dat toegankelijk is voor de gehele UvA.
  • Kennisontwikkeling: het centrale TLC bundelt kennis uit de diverse facultaire projecten en brengt verschillende (ervarings)deskundigen samen.
  • Kennisuitwisseling: het centrale TLC heeft een verbindende functie tussen de faculteiten en richt zich op communityvorming.
  • Verbinding met de buitenwereld: het centrale TLC is het gezicht van de UvA voor de buitenwereld en haalt daar kennis op die binnen de UvA gedeeld kan worden.
Professionalisering

UvA-docenten kunnen verschillende cursussen volgen. Van bijvoorbeeld het behalen van de basiskwalificatie (BKO), tot de cursus Activerende werkvormen voor werkgroepen en hoorcolleges of Videoreflectie waarin je samen met een coach jouw (online) onderwijs analyseert. Alle mogelijkheden voor jouw professionele ontwikkeling in je rol als docent hebben vind je hier.

Onderwijsinnovatie

Voor innovatie en doorontwikkeling van het onderwijs kunnen UvA docenten gebruik maken van verschillende beurzen. Bijvoorbeeld UvA Grassroots en de UvA Onderwijsinnovatie Beurs.

Kennisdeling

Ervaringen, best practices en materialen van docenten brengt TLC samen op tlc.uva.nl. Je vindt er ook resultaat van onderzoek gerelateerd aan (online) onderwijs en een overzicht van onderwijstools. Dit platform is gemaakt voor en door docenten. Daarnaast kunnen docenten zich aansluiten bij TLC in Canvas en via announcements op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen van TLC universiteitsbreed.