Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA Teaching & Learning Centres

Onderwijsinnovatie, docentprofessionalisering en het delen van kennis zijn voor ons belangrijke waarden. Het centrale Teaching & Learning Centre (TLC) realiseert, samen met de facultaire TLC’s, initiatieven op die terreinen.

De nadruk van het centrale TLC ligt op de ontplooiing van overkoepelende activiteiten en op interfacultaire uitwisseling en samenwerking op het gebied van innovatie, kennisdeling en professionalisering.

Doelstellingen van het centrale TLC

  • Vernieuwing van het onderwijs over de faculteiten heen: het centrale TLC verbindt onderwerpen, thema’s en projecten gericht op onderwijsontwikkeling en -vernieuwing die passen binnen de onderwijsvisie en missie van de UvA en waarmee verschillende faculteiten aan de slag willen.
  • Docentontwikkeling: het centrale TLC is verantwoordelijk voor het ophalen van scholings- en professionaliseringsbehoeften vanuit de faculteiten en organiseert een breed scholings- en professionaliseringsaanbod dat toegankelijk is voor de gehele UvA.
  • Kennisontwikkeling: het centrale TLC bundelt kennis uit de diverse facultaire projecten en brengt verschillende (ervarings)deskundigen samen.
  • Kennisuitwisseling: het centrale TLC heeft een verbindende functie tussen de faculteiten en richt zich op communityvorming.
  • Verbinding met de buitenwereld: het centrale TLC is het gezicht van de UvA voor de buitenwereld en haalt daar kennis op die binnen de UvA gedeeld kan worden.

UvA-medewerkers vinden meer informatie op de medewerkerspagina over de TLC's.