Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderzoek aan de UvA

Frank Vandenbroucke

graag voor gebuik overleggen met UvA Persvoorlichting, te: 2695.
Fotograaf: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Frank Vandenbroucke (1955) studeerde economie in Leuven en Cambridge, en promoveerde aan Oxford met een proefschrift in het domein van de sociale en politieke filosofie. Hij was in België lid van het parlement van 1985 tot 1996, en opnieuw van 1999 tot 2011, met uitzondering van de periodes waarin hij minister was. Als minister in opeenvolgende Belgische federale regeringen was hij verantwoordelijk voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen en werkgelegenheid (1999-2004). In de Vlaamse regering was hij viceminister-president en verantwoordelijk voor onderwijs en werkgelegenheid (2004-2009). Vandenbroucke was nauw betrokken bij de lancering van de Lissabon-strategie door de Europese Unie in 2000, met name bij de uitwerking van de sociale dimensie van deze strategie.

Vandenbroucke bekleedt verschillende advies- en bestuursfuncties. Zo werd hij in 2013 in België gevraagd om de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 te leiden en onlangs aangesteld als voorzitter van de Academische Raad die het pensioenbeleid permanent zal begeleiden. Vandenbroucke zetelt tevens in de wetenschappelijke adviesraad van verschillende Europese netwerken met betrekking tot sociaal beleid en onderzoek. Hij is lid van de Board of Trustees van de denktank ‘Friends of Europe’, en adviseur inzake sociaal beleid bij de Parijse denktank ‘Notre Europe’. Hij is ook voorzitter van de Stichting Internationale Spinozaprijs.

Vandenbroucke is per 1 november 2015 door het College van Bestuur benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal zich als universiteitshoogleraar richten op het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie. Vandenbroucke gaat inzichten uit economisch, sociaal en politicologisch onderzoek bijeenbrengen. De vraag op basis van welke normatieve grondslagen de EU (sociaal) beleid kan legitimeren en ontwikkelen is hierbij zeer belangrijk. Vandenbroucke gaat nauw samenwerken met ACCESS EUROPE, het platform van de UvA en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gericht op onderzoek, onderwijs en publiek debat over Europa en de Europese Unie. Ook zal hij samenwerken met het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de UvA.

Contact

Prof.dr. Frank Vandenbroucke is te bereiken via zijn persoonlijk assistent, mw. Rita Vinig.
Tel: +31 (0)20 525 6168, e-mail: R.J.Vinig@uva.nl.

Meer informatie over Vandenbroucke is te vinden op www.frankvandenbroucke.uva.nl.