Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderzoek aan de UvA

Universiteitshoogleraren

Sinds 1996 kent de UvA de bijzondere positie van universiteitshoogleraar. Universiteitshoogleraren worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen, en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit.

Een universiteitshoogleraar heeft een universiteitsbrede opdracht van het College van Bestuur, naast de facultaire opdracht.  Deze positie wordt bekleed door hoogleraren met brede expertise in zowel onderwijs, onderzoek en maatschappelijk impact. In totaal streeft het College van Bestuur naar een vijf- tot zevental universiteitshoogleraren.

Universiteitshoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam worden geacht de volgende doelstellingen te bewerkstelligen:

  1. In overeenstemming met de universiteitsbrede opdracht vernieuwing te brengen in onderzoek en/of onderwijs door interdisciplinaire samenwerking en/of door nieuwe curricula die aansluiten bij wetenschappelijke en maatschappelijke vernieuwing.
  2. Vanuit excellentie vernieuwing te brengen in de universiteit door studenten, onderzoekers en docenten te inspireren.
  3. Het debat in de universiteit te stimuleren en de betrokkenheid van de academische gemeenschap daarin aan te zwengelen.
  4. De zichtbaarheid van de UvA in de samenleving te vergroten.

Het werven van universiteitshoogleraren vindt plaats op initiatief van het College van Bestuur. Universiteitshoogleraren kunnen van binnen of van buiten de eigen universiteit komen. De benoeming is in de regel tijdelijk voor een periode van vijf jaar.

De universiteitshoogleraren zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit.

Universiteitshoogleraren

Tobias Blanke

Robbert Dijkgraaf

Natali Helberger

Ivana Išgum

Maarten de Rijke

Patti Valkenburg

Frank Vandenbroucke

Emeriti

Henk van Os

Johan van Benthem

Ad Lagendijk

Bernard van Praag

Abram de Swaan

Karel van Wolferen

Louise Gunning

Alexander Rinnooy Kan