Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoek aan de UvA

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Een van de middelen om de wetenschappelijke integriteit te toetsen, is het recht een klacht in te dienen als (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit schenden.

De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) vastgesteld en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. Deze commissie onderzoekt de klachten en brengt daarover advies uit aan het College van Bestuur.

De (vaste) commissie Wetenschappelijke Integriteit bestaat uit:

  • prof. dr. mr. J.E. Soeharno (voorzitter)
  • prof. dr. N. Zelcer (lid)
  • prof. dr. mr. A.J.C. de Moor - van Vugt (lid)

In de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is beschreven wat wordt verstaan onder het schenden van de wetenschappelijke integriteit en de procedure rondom het indienen van een klacht.

Een klacht over wetenschappelijke integriteit indienen?

Een klacht kan, al dan niet via het College van Bestuur, worden ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit beoordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is. Als de Commissie de klacht ontvankelijk acht, gaat zij desgewenst op grond van nader onderzoek over tot inhoudelijke beoordeling. Over de gegrondheid van de klacht wordt advies uitgebracht aan het College van Bestuur. Na ontvangst van het advies stelt het College van Bestuur zijn oordeel vast.

Contactpersoon voor de commissie