Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoek aan de UvA

Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit

Met vragen over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. Uw vragen en vermoedens van schending over wetenschappelijke integriteit worden vertrouwelijk behandeld.

Deze mogen voor de klager niet nadelig zijn, direct of indirect, tenzij de klager niet te goeder trouw heeft gehandeld. Het voorgaande geldt ook voor getuigen, deskundigen, vertrouwenspersonen of de commissieleden.

Per campus een vertrouwenspersoon

Er is per UvA-campus (ACTA, AMC, Binnenstadcampus, Roeterseilandcampus en Science Park) één vertrouwenspersoon Wetenschappelijke integriteit. Dit zijn:

  • Binnenstadcampus: prof. dr. F. Grijzenhout
  • Roeterseilandcampus: prof. dr. em. A.M.B. de Groot
  • AMC: prof. dr. em. J.C.J.M. de Haes en prof. dr. E.T. van Bavel
  • ACTA: prof. dr. C. van Loveren
  • Science Park: prof. dr. J.A.E.F. van Dongen

Daarmee zijn de verschillende aan de UvA vertegenwoordigde onderzoeksdomeinen (alfa, bèta, gamma, medisch) goed vertegenwoordigd. De vertrouwenspersonen hebben expertise op een van deze domeinen, maar werken instellingsbreed; medewerkers, studenten of andere belanghebbenden kunnen, mochten zij dat willen, een andere vertrouwenspersoon consulteren dan de voor het vakgebied/de campus aangewezen vertrouwenspersoon.

Taken

De vertrouwenspersonen hebben 3 taken:

  • aanspreekpunt zijn voor vragen over wetenschappelijke integriteit van medewerkers en studenten;
  • indien de vertrouwenspersoon daartoe mogelijkheden ziet, bemiddelen of anderszins in der minne oplossen; en
  • de (potentiële) klager informeren over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI). 

De taken staan beschreven in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (2013) van de Universiteit van Amsterdam.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

dhr. prof. dr. F. (Frans) Grijzenhout

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis

mw. prof. dr. A.M.B. (Annette) de Groot

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Brain & Cognition

dhr. prof. dr. E.T. (Ed) van Bavel

email: e.vanbavel@amc.uva.nl

020-566 5203

mw. prof. dr. em. J.C.J.M. (Hanneke) de Haes

J.C.DeHaes@amsterdamumc.nl

020-566 7730

dhr. prof. dr. C. (Cor) van Loveren

ACTA

dhr. prof. dr. J.A.E.F. (Jeroen) van Dongen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

ITF