Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Overige instituten

Naast het Nederlands Instituut in Athene en het Nederlands Instituut in Sint Petersburg zijn er nog 6 andere Nederlands Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB).

Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo 

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) is een academisch centrum dat diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de deelnemende universiteiten. 

 • De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten hebben voornamelijk betrekking op de Arabistiek, Egyptologie, Archeologie en Papyrologie, maar het NVIC vertegenwoordigt ook de overige disciplines van de universiteiten.
 • Het instituut verzorgt bijvoorbeeld academische cursussen in de archeologie van Egypte en de Arabistiek als integraal onderdeel van de studieprogramma's van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten.
 • Bovendien begeleidt het NVIC scripties, papers en andere individuele studieprogramma's van studenten tijdens hun verblijf in Egypte.

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence 

Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma.

 • Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) verzorgt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma op het gebied van de kunstgeschiedenis en de relatie tussen Italiaanse en Nederlandse en Vlaamse kunst in het bijzonder.
 • Onderzoekers en studenten kunnen gebruik maken van de onderzoeks- en publikatiefaciliteiten, de huisvesting en de bibliotheek.
 • Het instituut heeft jaarlijks beurzen beschikbaar voor studenten en onderzoekers. 

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome 

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een interuniversitaire instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie.

 • De leden van de wetenschappelijke staf bemiddelen voor Nederlandse collega's, verrichten eigen onderzoek, begeleiden studenten en promovendi en verzorgen cursussen voor Nederlandse studenten en afgestudeerden.
 • Tevens stelt het KNIR beurzen ter beschikking aan studenten en jonge onderzoekers van Nederlandse universiteiten voor een studieverblijf in Rome.

Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs Ankara (NIHA)

Het Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs Ankara (NIHA) heeft als belangrijkste activiteiten het actief ondersteunen van samenwerking tussen Nederland en Turkije op het gebied van het hoger onderwijs.

Het NIHA verzorgt: 

 • het ondersteunen en faciliteren van de directe samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs in Turkije en Nederand
 • de kennismaking en uitwisseling van docenten en studenten
 • het verkrijgen van stageplaatsen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek
 • het naar behoefte van instellingen werven van talentvolle Turkse studenten voor het Nederlands hoger onderwijs.

Nederlands Instituut in Turkije 

Het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op historisch en archeologisch onderzoek.

 • Het instituut verleent onderzoeksfaciliteiten en stimuleert samenwerking tussen Turkse en Nederlandse instanties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs.
 • Naast een bibliotheek biedt het instituut ook accommodatie voor gastonderzoekers en studenten.

Nederlands Instituut in Marokko  

Het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heeft als doel om de samenwerking en uitwisseling in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tussen Nederland en Marokko te bevorderen.

Tot de belangrijkste doelstellingen van het NIMAR behoren:

 • Het aanbieden van onderwijsprogramma's, (bijvoorbeeld voor studenten Arabisch en sociale wetenschappen)
 • Het bemiddelen bij stages
 • Het opzetten van een onderzoeksprogramma
 • Het ondersteunen van onderzoekers uit Nederland en Marokko
 • Het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs.