Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Organisatie

Onderzoeksorganisatie

Het onderzoek is ondergebracht in facultaire, interfacultaire en interuniversitaire onderzoeksinstituten en scholen. De Universitaire Onderzoekscommissie is een adviesorgaan voor het onderzoeksbeleid.

Instituten, centra en scholen

Elke faculteit kent een of meerdere onderzoeksinstituten, waarbinnen al het onderzoek van de faculteit is ondergebracht. De kwaliteit van het onderzoek wordt iedere zes jaar beoordeeld door onafhankelijke visitatiecommissies. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en relevantie van het onderzoeksinstituut en voor de strategische koers van het instituut.

De UvA neemt verder deel aan een groot aantal nationale onderzoeksscholen waarin onderzoeksinstituten van meer universiteiten samenwerken. Landelijke onderzoekscholen verzorgen kwalitatief hoogwaardige en gewaardeerde promotie-opleidingen ten behoeve van de in de onderzoekschool samenwerkende onderzoekseenheden. Van een aantal onderzoeksscholen is de UvA penvoerder.

Naast onderzoeksinstituten kent de UvA een aantal onderzoekscentra. Dit zijn (vaak interdisciplinaire) samenwerkingsverbanden van onderzoekers en onderzoeksinstituten die zijn opgericht rond een bepaalde onderzoeksthematiek.

Universitaire Onderzoekscommissie

De Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) is een adviescommissie, met als taak het adviseren van het College van Bestuur over operationele en strategische zaken aangaande het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Contact: secretariaat-bestuursstaf@uva.nl

Meer informatie over de UOC (voor medewerkers - inlog vereist)