Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Online promoveren aan de UvA

Vanwege de coronamaatregelen vinden de promotieplechtigheden in een andere, online vorm – via Zoom – plaats, en niet fysiek in de Aula of de Agnietenkapel. Op die manier kunnen promovendi afronden waar zij de afgelopen jaren naartoe gewerkt hebben en hun loopbaan voortzetten.

De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis hun proefschrift tegenover de leden van de promotiecommissie. Promoties verlopen altijd volgens een vast scenario. Dit scenario kan op eenzelfde manier gevolgd worden bij de online promoties. De voorzitter van de promotiecommissie leidt - zoals altijd – de promotie. Naast alle leden van de promotiecommissie is uiteraard ook de pedel online aanwezig om ‘hora est’ (‘het is tijd’) uit te spreken als de vastgestelde tijd voor de verdediging om is. Een ‘Zoom-host’, een AV-medewerker, zorgt voor de praktische ondersteuning.

Vragen?
Ben je promovendus of betrokken bij een promotie? Kijk hieronder in de veelgestelde vragen of je een antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Pedel via bureaupedel@uva.nl of met het secretariaat van het College voor Promoties via CvP-secretariaat-bb@uva.nl.
 

Veelgestelde vragen

 • Tot wanneer zullen de promoties online plaatsvinden?

  De promoties zullen tot en met de laatste promotie van dit academisch jaar, op vrijdag 3 juli, online plaatsvinden.

  Het Bureau van de Rector heeft geinventariseerd wat nodig zou zijn om op korte termijn promoties op locatie te kunnen realiseren. De conclusie is dat de periode tot de zomer zich niet leent voor promoties op locatie met inachtneming van de voorschriften zoals die nu gelden.

  In de periode van begin juni tot en met 3 juli staat een zeer groot aantal promoties gepland, vaak direct aansluitend op elkaar en op overlappende tijdstippen (in Aula en Agnietenkapel). Het is niet mogelijk gebleken om op zeer korte termijn de benodigde extra locaties, technici en pedellen in te kunnen zetten die nodig zouden zijn om de promoties op locatie zodanig uit te voeren dat hierbij voldaan wordt aan de voorwaarden van RIVM en GGD. Ook is er nog altijd veel onzekerheid over de mogelijkheid voor betrokkenen om fysiek aanwezig te kunnen zijn.

  Wij realiseren ons dat dit niet het bericht is waar promovendi op gehoopt hadden, maar er is onder de huidige omstandigheden helaas geen andere mogelijkheid.

  Het Bureau van de Rector werkt ondertussen aan een zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden vanaf de start van het nieuwe academisch jaar, rekening houdend met alle randvoorwaarden en risico’s van promoties op locatie. Informatie hierover komt naar verwachting voor het zomerreces beschikbaar.

 • In welke gevallen kan mijn promotie worden uitgesteld?

  - Als je te maken hebt met langdurige en/of ernstige ziekte of andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  - Als je door de situatie rond het coronavirus vertraging hebt opgelopen in de afrondende fase van je promotietraject.
  - Als het voor jou - door het beschikbaar moeten zijn voor een zware, corona-gerelateerde taak in de medische zorg - niet mogelijk is om op korte termijn de promotie door te laten gaan.

  Uitstel gaat in alle gevallen in overleg met Bureau Pedel, promovendus en begeleiders.

 • En wat gebeurt er met de gedrukte proefschriften die ik al heb verstuurd naar Bureau Pedel?

  Te zijner tijd voert Bureau Pedel wijzigingen in locatie en/of datum & tijdstip in je proefschrift in met een sticker. Je moet er zelf voor zorgen dat wijzigingen in locatie en/of datum & tijdstip worden doorgevoerd in de digitale versie van je proefschrift. Op twee exemplaren na worden de proefschriften die je naar Bureau Pedel hebt gestuurd, naar je teruggestuurd.

 • Kunnen mijn paranimfen de online promotie bijwonen?

  Ja, de paranimfen mogen in dezelfde ruimte als jij aanwezig zijn, mits zij voldoende afstand houden (1.5 meter), of zij kunnen hun e-mailadres doorgeven aan de pedel en ontvangen dan een Zoomlink om als deelnemer bij de promotie aanwezig te zijn.

 • Kunnen mijn familie, vrienden en collega’s de promotie online volgen

  Vanaf vrijdag 15 mei worden de UvA-promoties gelivestreamd op het YouTube-kanaal van de UvA. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams. 

 • Hoe krijg ik mijn diploma?

  De dag nadat je je proefschrift met succes hebt verdedigd, ontvang je per e-mail een doctoraatsverklaring (PhD statement). Deze verklaring geldt als bewijs dat je bent gepromoveerd. Vanaf 6 april stuurt Bureau Pedel het Nederlands- en Engelstalige uittreksel uit het promotieregister naar je huisadres. Dit is een officieel document, met dezelfde waarde als de doctorsbul. De uittreksels zullen met terugwerkende kracht worden verstuurd.

Benieuwd hoe de eerste online promotie verliep? Lees dan het nieuwsbericht.