Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Promoveren aan de UvA in coronatijd

Vanwege het Coronavirus vinden de promotieplechtigheden tot en met het eind van dit academisch jaar (t/m vrijdag 3 juli) in een andere, online vorm – via Zoom – plaats, en niet fysiek in de Aula of de Agnietenkapel. Vanaf 1 september kunnen alle promoties weer plaatsvinden in de Aula en de Agnietenkapel.

Vragen?
Ben je promovendus of betrokken bij een promotie? Kijk hieronder in de veelgestelde vragen of je een antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Pedel via bureaupedel@uva.nl of met het secretariaat van het College voor Promoties via CvP-secretariaat-bb@uva.nl.
 

Veelgestelde vragen

 • In welke gevallen kan mijn promotie worden uitgesteld?

  - Als je te maken hebt met langdurige en/of ernstige ziekte of andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  - Als je door de situatie rond het coronavirus vertraging hebt opgelopen in de afrondende fase van je promotietraject.
  - Als het voor jou - door het beschikbaar moeten zijn voor een zware, corona-gerelateerde taak in de medische zorg - niet mogelijk is om op korte termijn de promotie door te laten gaan.

  Uitstel gaat in alle gevallen in overleg met Bureau Pedel, promovendus en begeleiders.

 • En wat gebeurt er met de gedrukte proefschriften die ik al heb verstuurd naar Bureau Pedel?

  Te zijner tijd voert Bureau Pedel wijzigingen in locatie en/of datum & tijdstip in je proefschrift in met een sticker. Je moet er zelf voor zorgen dat wijzigingen in locatie en/of datum & tijdstip worden doorgevoerd in de digitale versie van je proefschrift. Op twee exemplaren na worden de proefschriften die je naar Bureau Pedel hebt gestuurd, naar je teruggestuurd.

 • Worden er online pedelklassen georganiseerd?

  Nee, voorlopig niet. Voorafgaand aan de promotie neemt de pedel contact op met de promovendus om alle vragen over de promotie te beantwoorden. Pedelklassen zullen op termijn, afhankelijk van de mogelijkheden, weer op locatie worden georganiseerd, maar sowieso niet voor de laatste week van augustus.

 • Kunnen mijn familie, vrienden en collega’s de promotie volgen als ik online promoveer?

  Vanaf vrijdag 15 mei worden de UvA-promoties gelivestreamd op het YouTube-kanaal van de UvA. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams. 

 • Hoe krijg ik mijn diploma?

  De dag nadat je je proefschrift met succes hebt verdedigd, ontvang je per e-mail een doctoraatsverklaring (PhD statement). Deze verklaring geldt als bewijs dat je bent gepromoveerd. Vanaf 6 april stuurt Bureau Pedel het Nederlands- en Engelstalige uittreksel uit het promotieregister naar je huisadres. Dit is een officieel document, met dezelfde waarde als de doctorsbul. De uittreksels zullen met terugwerkende kracht worden verstuurd.

 • Hoeveel mensen kan ik uitnodigen/mogen er aanwezig zijn als ik de verdediging van mijn proefschrift op locatie kan doen?

  Het maximum aantal toegestane aanwezigen is voor de Aula vastgesteld op 70 personen en voor de Agnietenkapel op 25 personen. Voor het aantal direct betrokkenen houden we 13 personen aan: jijzelf en je paranimfen (3), de voorzitter en leden van je promotiecommissie (10). Dat betekent dat je voor de Aula 57 familieleden/vrienden kunt uitnodigen en voor de Agnietenkapel 12. De reden dat het maximum aantal aanwezigen beperkt is, is omdat de UvA de anderhalve meter richtlijn van de overheid moet aanhouden. 

 • Is een receptie na afloop mogelijk in de Aula of Agnietenkapel?

  Het is mogelijk om in het Aulacomplex of de Agnietenkapel na afloop van de promotieplechtigheid, een kort felicitatiemoment te realiseren – al dan niet met een drankje en een kleine snack. Dat kan voor maximaal 20 personen en daar is een half uur voor beschikbaar. Een receptie op locatie in het Aulacomplex of de Agnietenkapel voor meer personen en langer dan een half uur is vooralsnog helaas niet mogelijk. Je zult in dat geval moeten uitkijken naar een externe (horeca)locatie.