Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Beleid en regelingen

Kader Kwaliteitszorg

Het werken aan de onderwijskwaliteit is een continu aandachtspunt binnen de UvA. In dit kader wordt het kwaliteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam beschreven. Ten behoeve van systematische kwaliteitsverbetering zijn in 1999 de uitgangspunten voor een systeem van kwaliteitszorg vastgelegd in het Kader Interne Kwaliteitszorg.

In de jaren erna heeft het kader op gezette tijden updates gekregen, bijvoorbeeld naar aanleiding van verschillende invoering van het accreditatiestelsel in 2003 en diverse interne audits waarbij de toepassing van de Plan-Do-Check-Act-cyclus centraal stond. De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid en de gewenste systematiek van kwaliteitszorg zijn echter niet veranderd ten opzichte van het eerder geformuleerde beleid in 1999. Wel is de beschrijving op een aantal punten aangepast aan de nieuwe context en scherper geformuleerd.

Kader Kwaliteitszorg (pdf, 32 p.)