Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studiesucces

De UvA biedt een studieomgeving met hoogwaardig onderwijs waarin studenten hun opleiding binnen de gestelde termijn kunnen voltooien. Het onderwijs is zo ingericht dat studenten geactiveerd en gemotiveerd worden, en waar nodig ondersteund.

De minister van OCW heeft in 2008 afspraken gemaakt met de universiteiten over het bevorderen van studiesucces (meerjarenafspraak Studiesucces). De ambities waren gericht op het ontwikkelen van een meer ambitieuze studiecultuur, op het terugdringen van de uitval in bachelorjaar 1, op het verminderen van de uitval in bachelorjaar 2 en 3 en op het tegengaan van studievertraging, zodat meer studenten een bachelordiploma in de nominale duur + 1 jaar zouden halen. Deze afspraken waren weliswaar kwantitatief van aard, maar het doel van de maatregelen is steeds geweest om meer aandacht voor het onderwijs te genereren en het onderwijs flink te verbeteren.

Het studiesuccesbeleid van de UvA

De afspraken hebben bij de UvA geleid tot het Rapport Studiesucces met daarin twintig aanbevelingen die de basis hebben gevormd voor het studiesuccesbeleid van de UvA. Aan de hand van die twintig aanbevelingen hebben opleidingen veel werk verzet om het studiesucces aan de UvA te verbeteren. Aanvullend is in 2014 UvA Matching ingevoerd. De UvA gaf daarmee vorm aan de studiekeuzecheck die landelijk werd ingevoerd en als doel had om uitval in jaar 1 verder tegen te gaan.

De invoering en effectiviteit van het studiesuccesbeleid van de UvA zijn in 2016 grootschalig geëvalueerd. De resultaten zijn te vinden in het Rapport Studiesucces 2.0 (en in de Engelstalige versie Report on Study Succes 2.0).

Minder uitval en minder studievertraging

Het Rapport Studiesucces 2.0 laat zien dat veel aanbevelingen uit het eerste rapport intussen zijn opgevolgd. Er is hard gewerkt om het onderwijs te vernieuwen. Er is meer samenwerking tussen docenten, meer aandacht voor studenten(begeleiding) - vooral in het eerste jaar - er wordt vaker getoetst en het onderwijs is intensiever geworden. Ook is er meer aandacht voor het leerproces van de student. De resultaten zijn er ook naar: er is minder uitval en veel minder vertraging, al blijven er ook verschillen tussen opleidingen.

Scan succesvol studeren is hulpmiddel

Op basis van het rapport Studiesucces 2.0 is de Scan succesvol studeren (pdf, 33 p.) ontwikkeld. De scan is bedoeld als hulpmiddel voor bacheloropleidingen die hun studiesucces willen toetsen of verbeteren. De scan biedt een raamwerk waarin alle onderwerpen die van belang zijn voor het studiesucces van studenten kort aan bod komen.