Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Strategisch Kader Internationalisering

In het afgelopen decennium is de UvA steeds internationaler geworden. Dit is onder meer te zien in de samenstelling van de studentenpopulatie, de international onderzoeksprojecten en co-publicaties en de internationale oriëntatie binnen de academische gemeenschap.

In haar instellingsplan ‘Grenzeloos nieuwsgierig’, waarin de strategie voor de UvA voor de periode 2015-2020 is vastgelegd, is internationalisering daarom een strategisch thema.

Een aantal van de doelen uit het Instellingsplan kan echter niet worden gerealiseerd zonder gericht in te zetten op het stimuleren van de internationale oriëntatie van de universiteit. Daarom is in 2012 het Strategisch Kader Internationalisering ontwikkeld.

Omdat de afgelopen strategieperiode zich kenmerkt door de snelheid en omvang waarmee ontwikkelingen in de internationalisering plaatsvonden, zowel in de mondiale context als binnen de UvA zelf, was een actualsering van het Strategisch Kader in 2017 nodig.

De actualisering van het Strategisch Kader Internationalisering kent meer kwalitatieve accenten dan de vorige versie uit 2012. Bovendien wordt in de geactualiseerde strategie en de uitwerking van de initiatieven ook gericht aandacht besteed aan de impact van internationalisering voor Nederlandse studenten en medewerkers.

De hoofddoelstellingen zijn daarom als volgt geformuleerd en aangescherpt:

  1. het optimaal opleiden van alle studenten voor een succesvolle loopbaan in de dynamische, veranderende, mondiale maatschappij en arbeidsmarkt;
  2. het aantrekken van talentvolle studenten met het oog op versterking van de kwaliteit en diversiteit van de studentenpopulatie en het onderwijs;
  3. het versterken van het UvA-profiel in het Europese en international onderzoekslandschap;
  4. het versterken van de internationale identiteit, het gericht faciliteren van sociale integratie en inclusiviteit binnen haar academische gemeenschap en het positioneren van de UvA als internationaal werkgever.