Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Beleid en regelingen

Commissies

Drie commissies presenteerden resultaten

Op basis van het Tienpuntenplan hebben drie onafhankelijke commissies onderzoek gedaan en de resultaten in 2016 gepresenteerd aan de academische gemeenschap en het College van Bestuur. Het gaat om de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting, de Commissie Diversiteit en de Commissie Democratisering en Decentralisering.

Commissie Democratisering en Decentralisering

De Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) presenteerde haar eindrapport op 24 oktober 2016 en heeft haar bevindingen voorgelegd aan de academische gemeenschap tijdens een raadplegend referendum in de periode 23 november - 11 december. Lees het nieuwsbericht over de uitkomsten van het referendum, gepresenteerd op 25 januari 2017 en de reactie van het College van Bestuur.

De commissie stond onder leiding van Lisa Westerveld.

Alle documenten, zoals het eindrapport, de samenvatting, tussenrapportages en het mandaat, van de commissie zijn hier te raadplegen. 

Uitkomsten referendum, rapport Ruigrok, met bijlagen-2017-01-25 (pdf, 194p) Verslag commissie D&D raadgevend referendum-2017-01-25 Eindrapport 'Een Universiteit van Waarde(n)' van Commissie Democratisering en Decentralisering, 2016-10-24 Samenvatting eindrapport 'Een Universiteit van Waarde(n) - Nederlands Summary final report Committee Democratisation and decentralisation - English Mandaat Commissie Democratisering en Decentralisering Werkplan Commissie Democratisering en Decentralisering

Commissie Diversiteit

De Commissie Diversiteit, onder leiding van prof. dr. Gloria Wekker, presenteerde op 12 oktober 2016 haar eindrapport 'Let's do Diversity' aan de academische gemeenschap en het College van Bestuur in de hal van het Maagdenhuis. Lees het nieuwsbericht van de commissie en de reactie van het College van Bestuur. De commissie was een subcommissie van de Commissie Democratisering en Decentralisering. 

Commissie Diversiteit Rapport 'Diversiteit is een werkwoord' NL - 2016-12-10 Commissie Diversiteit Samenvatting Rapport NL- 2016-12-10 Diversity Commission Report 'Let's do Diversity' 2016-12-10 Appendix Preamble Mandate (Dutch) 2016-12-10 Appendix Chapter 1 Diversity Commission Report 2016-12-10 Appendix Chapter 2 Diversity Commission Report 2016-12-10 Appendix Chapter 3 Diversity Commission Report 2016-12-10 Appendix Chapter 4 Diversity Commission Report 2016-12-10 Diversity Commission Report Summary 2016-12-10 Begroting Subcommissie Diversiteit Werkplan Subcommissie Diversiteit

Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA

De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA stond onder leiding van Hendrik van Moorsel. De commissie heeft haar eindrapport op 24 juni 2016 gepresenteerd. Lees het nieuwsbericht van de commissie en de reactie van het College van Bestuur

Eindrapport COFH 'Bouwen aan Wetenschap', 24-06-2016

Presentatie feitenonderzoek COFH, 01-06-2016 Onderzoeksprotocol Commissie Financiën en Huisvesting UvA