Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Nieuws

Resultaten: 1 - 50 van 139
Resultaten: 1 - 50 van 139
 • 27 mrt 2018
  Interne Communicatie
  Medezeggenschap stemt in met voorstel nieuw allocatiemodel

  Op 9 maart heeft de gezamenlijke vergadering van COR en CSR ingestemd met het voorstel voor een nieuw allocatiemodel. Het allocatiemodel verdeelt de eerste-geldstroom (Rijksbijdrage en collegegelden) van de UvA. Het ...

 • 5 dec 2017
  Allocatiemodel
  Breed draagvlak voor nieuw allocatiemodel dankzij gezamenlijke aanpak

  Het College van Bestuur (CvB) heeft afgelopen week het traject afgerond om te komen tot een vernieuwd allocatiemodel. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig met vertegenwoordigers van de faculteiten gesproken en op ...

 • 5 sep 2017
  Aula Lutherse Kerk, Spui, Singel
  Academisch Jaar 2017-2018 van start

  Studenten en medewerkers vierden maandag 4 september in de Aula de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam. Met het 385-jarige bestaan is dit een bijzonder jaar, gevierd met het lustrumthema ...

 • 2 aug 2017
  Anne de Graaf - Foto: Vittoria Dentes
  Anne de Graaf wordt Diversity Officer UvA

  Anne de Graaf wordt de Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming gaat in per 1 november 2017. Zij is op dit moment Head of Studies van Academic Core en Outreach Coordinator bij het ...

 • 21 apr 2017
  Bijgestelde planning voor herziening allocatiemodel

  Het voorstel voor een nieuw allocatiemodel is goed ontvangen, maar heeft ook vragen opgeroepen, onder andere over de inzet van beleidsbudgetten. Hierover zal in de komende maanden verder worden gesproken.

 • 3 apr 2017
  x
  Studenten en medewerkers brainstormen over senaat-nieuwe-stijl

  Wat stellen we ons voor bij een senaat-nieuwe-stijl? Zo’n 35 medewerkers en (vooral) studenten kwamen vrijdag 31 maart bijeen in de hal van het Maagdenhuis om het met elkaar hierover te hebben.

 • 16 mrt 2017
  Universiteitsbibliotheek op de Binnenstadscampus

  De academische gemeenschap wordt in Vox-Pop, op het Binnengasthuisterrein, geïnformeerd en geraadpleegd over twee voorgestelde scenario’s voor de locatie van een nieuwe universiteitsbibliotheek van de Universiteit ...

 • 9 mrt 2017
  Suzanne Blanchard
  Tienpuntenplan: resultaten en vervolg

  Versterken van de medezeggenschap, aanbevelingen van drie commissies, transparantie in financiën en allocatie, vernieuwingen in het onderwijs en meer betrokkenheid van medewerkers en studenten bij het beleid – er is ...

 • 28 feb 2017
  Studenten studeren samen in de bibliotheek
  Raadpleging Universiteitsbibliotheek binnenstad

  Vanaf 16 maart start een raadplegingsperiode voor de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) in de Binnenstad. Een startbijeenkomst, tentoonstelling in VOX-POP, gesprek met de architecten en een online ...

 • 14 feb 2017
  Voortgang werving Diversity Officer

  Bij de presentatie van het eindrapport van de commissie Diversiteit kondigde collegevoorzitter Geert ten Dam aan dat er een Diversity Officer voor de UvA komt. Het College van Bestuur (CvB) heeft nu een profielschets ...

 • 14 feb 2017
  Actuele instellingsgegevens toegankelijk voor medewerkers en studenten

  De UvA maakt relevante gegevens over onderwijs en onderzoek, personeel en financiën toegankelijk voor medewerkers en studenten. Hiervoor kunnen medewerkers sinds kort een reeks Monitors raadplegen van UvAdata, het ...

 • 31 jan 2017
  De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
  Update herziening allocatiemodel

  In de komende weken worden de laatste stappen gezet om te komen tot een breed gedragen nieuw allocatiemodel. Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten voeren hierover nog gesprekken, vervolgens gaat ...

 • 25 jan 2017
  Detail reactie Ten Dam referendum
  Ten Dam: ‘Betrokkenheid medewerkers en studenten sterker verzekeren’

  Namens het College van Bestuur reageerde collegevoorzitter Geert ten Dam op 25 januari op de uitkomsten van het raadgevend referendum van de commissie Democratisering en Decentralisering.

 • 25 jan 2017
  Commissievoorzitter Lisa Westerveld presenteert de uitkomsten van het referendum
  Commissie D&D presenteert uitkomsten referendum

  Op 25 januari 2017 presenteerde de commissie D&D de uitkomsten van het raadgevend referendum en een verslag. Commissievoorzitter Lisa Westerveld sprak vooraf een dankwoord uit.

 • 20 jan 2017
  Logo DD Social Media
  Uitnodiging voor presentatie resultaten referendum op 25/1

  Op 25 januari tussen 13.00 - 15.00 uur presenteert de commissie Democratisering & Decentralisering de resultaten van het referendum in de Theaterzaal van CREA.

 • 12 jan 2017
  Logo DD Social Media
  Commissie publiceert eerste uitkomsten raadgevend referendum

  'Van de bijna 7000 deelnemers aan het raadgevend referendum over de voorstellen van de commissie D&D van de UvA stelt een overgrote meerderheid voorstander te zijn van een senaat nieuwe stijl en van het vaststellen ...

 • 12 jan 2017
  Eerste resultaten raadgevend referendum en vervolgstappen

  Tot medio december konden medewerkers en studenten deelnemen aan een raadgevend referendum van de Commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D), gevormd door de medezeggenschap en actiegroepen. Op donderdag 12 ...

 • 10 jan 2017
  Voorzitter Gloria Wekker overhandigt eindrapport ‘Let’s do Diversity’ aan Geert ten Dam, voorzitter van het CvB, en Alfie Vanwyngarden, vertegenwoordiger van de contactgroep (foto: Suzanne Blanchard)
  Nederlandse versie eindrapport Commissie Diversiteit beschikbaar

  De Commissie Diversiteit, onder leiding van prof. dr. Gloria Wekker, presenteerde op 12 oktober 2016 het eindrapport ‘Let’s do diversity’. Sinds vandaag is ook de Nederlandse versie beschikbaar, getiteld ‘Diversiteit ...

 • 23 dec 2016
  x
  Linda van Exter benoemd tot nieuwe studentassessor UvA

  Linda van Exter, onderzoeksmasterstudent Geschiedenis en bachelorstudent Onderwijskunde, is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot studentassessor. Ze gaat op maandag 2 januari ...

 • 22 dec 2016
  Dirk Gillissen
  Peter van Tienderen nieuwe decaan bètafaculteit

  Prof. dr. Peter van Tienderen, de huidige interim-decaan en hoogleraar Experimentele plantensystematiek, is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot decaan van de Faculteit der ...

 • 12 dec 2016
  -
  Stand van zaken referendum en vooruitblik

  Op 11 december 2016 eindigde voor de meeste deelnemers het referendum over de plannen van de commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D) voor de hervorming van de Universiteit van Amsterdam.

 • 9 dec 2016
  Interim lid College van Bestuur benoemd

  Per 1 januari 2017 wordt ir. Kees van Ast (1951) benoemd tot interim lid van het College van Bestuur als opvolger van Hans Amman die per die datum terugtreedt.

 • 6 dec 2016
  STEM Logo Raadgevend Referendum commissie D&D
  Tussenstand referendum: 22 procent medewerkers en 7 procent studenten stemt

  Stemmen in het referendum over democratisering en decentralisering van de UvA kan nog tot en met zondag 11 december.

 • 21 nov 2016
  Lisa Westerveld overhandigt een exemplaar van het eindrapport aan Breanndán Ó Nualláin en Alex Tess Rutten, respectievelijk voorzitter van de COR en CSR.
  Referendum democratisering: 23 november – 11 december

  Vanaf 23 november kunnen medewerkers en studenten stemmen bij een raadplegend referendum. Iedereen ontvangt dan een e-mail van onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel met een link naar de vragen naar aanleiding van het ...

 • 15 nov 2016
  STEM Logo Raadgevend Referendum commissie D&D
  Wijze waarop UvA raadgevend referendum faciliteert

  De Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) houdt een raadgevend referendum over haar voorstellen van 23 november tot 11 december. De UvA onderhoudt regelmatig contact met de commissie en faciliteert het ...

 • 15 nov 2016
  STEM Logo Raadgevend Referendum commissie D&D
  Uitleg Commissie D&D over de referendumvragen

  De Commissie Democratisering & Decentralisering (D&D) bericht het volgende over de referendumvragen.

 • 8 nov 2016
  Applaus voor commissie Democratisering en Decentralisering van voorzitter CSR, Karen Maex en Geert ten Dam
  Geert ten Dam en Karen Maex in Folia over het raadgevend referendum

  In aanloop naar het referendum dat op woensdag 23 november begint, geven bestuursvoorzitter Geert ten Dam en rector magnificus Karen Maex deze week een interview in Folia 9, die morgen verschijnt.

 • 7 nov 2016
  Werving lid College van Bestuur UvA met portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering van start

  De Raad van Toezicht UvA heeft met instemming van de medezeggenschap de profielschets en de procedure vastgesteld voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur UvA met de portefeuille Financiën en ...

 • 25 okt 2016
  De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
  ‘Voorstel allocatiemodel maakt verdeling van geld inzichtelijker’

  Op dinsdag 25 oktober presenteerde de Werkgroep Allocatie haar eindrapport 'Transparantie en eenvoud in financiering: ruimte voor beleid'. Hans Amman nam het voorstel namens het CvB in ontvangst.

 • 24 okt 2016
  Vlnr: Lisa Westerveld (midden) overhandigde het eindrapport aan CvB-voorzitter Geert ten Dam, Alex Tess Rutten (voorzitter CSR), Breanndán O Nualláin (voorzitter COR) en Elini Kouvelas (vertegenwoordiger contactgroep).
  Geert ten Dam: ‘Nieuwe senaat kan game changer zijn’

  Een breder opgezette senaat, een charter waarin de kernwaarden worden vastgelegd en vier verschillende modellen om de universiteit te besturen – dat zijn de belangrijkste voorstellen van de commissie democratisering ...

 • 24 okt 2016
  -
  UvA-commissie Democratisering & Decentralisering presenteert voorstellen

  Stel een breed deliberatief forum (de senaat-nieuwe stijl) in, leg de kernwaarden van de universiteit vast in een charter en richt universiteit anders in, zodat medewerkers en studenten meer te zeggen krijgen. Dat ...

 • 20 okt 2016
  Vincent Boon
  Hans Romijn nieuwe bestuursvoorzitter en decaan AMC

  Internist prof. dr. Hans (J.A.) Romijn is door de Raad van Toezicht van het AMC per 1 december 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Tevens is hij door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot ...

 • 12 okt 2016
  Voorzitter Gloria Wekker overhandigt eindrapport ‘Let’s do Diversity’ aan Geert ten Dam, voorzitter van het CvB, en Alfie Vanwyngarden, vertegenwoordiger van de contactgroep (foto: Suzanne Blanchard)
  UvA krijgt diversity officer

  De UvA krijgt, naar aanleiding van het advies van de commissie Diversiteit, op korte termijn een diversity officer om beleid te ontwikkelen met collega’s van de faculteiten. Dit heeft voorzitter Geert ten Dam op 12 ...

 • 12 okt 2016
  Stralende vertegenwoordiger Alfie Vanwyngarden na in ontvangst nemen van eindrapport 'Let's do Diversity' van de commissie Diversiteit uit handen van voorzitter Gloria Wekker. Links Geert ten Dam, voorzitter CvB UvA.
  Eindrapport Commissie Diversiteit ‘Let’s do diversity’ gepresenteerd

  De Commissie Diversiteit, onder leiding van prof. dr. Gloria Wekker, presenteerde op 12 oktober het eindrapport ‘Let’s do diversity’ (Nederlandse titel: ‘Diversiteit is een werkwoord’) aan de academische gemeenschap, ...

 • 10 okt 2016
  Rudi Rust (l) en Eric Fischer (r) voor OMHP close up (foto: Suzanne Blanchard)
  Werkgroep allocatie: ‘Alle voorstellen langs een meetlat’

  Uiteenlopende en tegenstrijdige voorstellen leverde de universiteitsbrede discussie over het allocatiemodel op. Maar hoe komt de werkgroep van input tot een gedragen voorstel aan het College van Bestuur? ‘Alle ...

 • 10 okt 2016
  Ontwerpbegroting UvA 2017: reacties welkom tot en met 26 oktober

  Het College van Bestuur (CvB) heeft op 29 september de Ontwerpbegroting 2017 behandeld en vervolgens vastgesteld. Alle studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd er vragen over te stellen en suggesties te ...

 • 23 sep 2016
  Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting
  Brief aan Gezamenlijke Vergadering COR en CSR over eindrapport COFH

  Het College van Bestuur (CvB) en de decanen van de UvA hebben het rapport van de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (COFH), gepresenteerd op 24 juni 2016 aan de academische gemeenschap, grondig bestudeerd.

 • 6 sep 2016
  CvB-uurtje: Ga in gesprek met het College van Bestuur op locatie

  Wil je op een informele manier van gedachten wisselen met een lid van het College van Bestuur over zaken die jou bezighouden? Ga dan naar het wekelijkse CvB-uurtje.

 • 5 sep 2016
  Dirk Gillissen
  Academisch Jaar 2016-2017 van start

  Maandag 5 september ging officieel het Academisch Jaar 2016-2017 van start. Niet alleen startten de colleges, in de middag werd het academisch jaar officieel geopend in de Aula. De opening werd feestelijk afgesloten ...

 • 30 aug 2016
  S. Blanchard
  Diversiteit aan de UvA: Wat gaat er gebeuren?

  Diversiteit gaat iedereen aan en biedt een kans om van de UvA een inclusievere werk- en studieomgeving te maken. Of, zoals in het rapport staat te lezen: 'Diversiteit is een voorwaarde voor excellentie. Aan ...

 • 29 aug 2016
  Klankbordgroep allocatiemodel
  ‘Grote meningsverschillen over verdeling van geld’

  Het ideaal? ‘Een nieuw, breed gedragen, transparant allocatiemodel dat bijdraagt aan goed onderwijs en onderzoek’, stelt Ingmar Visser. ‘En dat houdbaar is voor de toekomst en rust creëert’, voegt Lianne Hooijmans ...

 • 20 jul 2016
  Nieuwe Raad van Toezicht UvA

  Minister Bussemaker benoemt per 26 augustus 2016 de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoemde Raadsleden zijn tevens adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van ...

 • 19 jul 2016
  Bijeenkomst allocatiemodel
  Voldoende ideeën voor nieuw allocatiemodel

  Medewerkers en studenten hebben in totaal vijftien voorstellen en vijf overige documenten ingediend als input om te komen tot een breed gedragen allocatiemodel. Als onderdeel van de universiteit brede discussie over ...

 • 14 jul 2016
  Jeroen Oerlemans
  Fred Weerman benoemd tot decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

  Prof. dr. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse taalkunde en voorzitter van de afdeling Neerlandistiek, is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). De ...

 • 13 jul 2016
  Voortgangsrapportage commissie Diversiteit

  De commissie Diversiteit onder leiding van Gloria Wekker heeft een voortgangsrapportage gepubliceerd.

 • 5 jul 2016
  Voorzitter Lisa Westerveld
  Onderzoek strategische allianties commissie D&D

  De Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) onderzoekt o.a. het strategisch samenwerkingsbeleid van de UvA in de afgelopen jaren. De commissie heeft Rob Hartgers, onderzoeksjournalist en oud-redacteur van ...

 • 4 jul 2016
  Voortgang werving decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

  De sollicitatiecommissie voor de werving van de nieuwe decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft besloten prof. dr. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse taalkunde en voorzitter van de afdeling ...

 • 4 jul 2016
  Lianne Schmidt - studentassessor
  Lianne Schmidt blijft tot 1 januari aan als studentassessor

  Lianne Schmidt blijft tot 1 januari 2017 in functie als studentassessor aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Schmidt was per 1 september 2015 benoemd voor een periode voor een jaar. Mede op advies van de Centrale ...

 • 4 jul 2016
  BIjeenkomst allocatiemodel
  Impressie derde themabijeenkomst Allocatiemodel en het vervolg

  Op donderdag 30 juni vond de themabijeenkomst over ‘Allocatie en onderzoek’ plaats in het Bushuis. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden circa veertig medewerkers over het verdelen van de onderzoeksgelden en hoe ...

 • 1 jul 2016
  Nico Moolenaar benoemd tot interim lid CvB HvA-UvA

  De Raden van Toezicht (RvT) van de HvA en UvA hebben Nico Moolenaar (1950) benoemd tot interim lid van het College van Bestuur (CvB) van de HvA-UvA. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuille ...