Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 10: De politiek wijzen op haar verantwoordelijkheid

Voor verschillende onderwerpen is aandacht gevraagd: werkdruk, financiering van het onderwijs, internationalisering/taalbeleid en diversiteit.

Door ontmoetingen, netwerkgesprekken en bijeenkomsten zijn de contacten met de landelijke (politieke) stakeholders versterkt. Zo zijn er voor diverse Tweede Kamerleden (woordvoerders hoger onderwijs/wetenschap) individuele werkbezoeken aan de UvA gepland en in voorbereiding, is er regelmatig contact met het Ministerie van OCW en met de minister van Onderwijs, en wordt in VSNU-verband opgekomen voor de belangen van de Nederlandse universiteiten. 

In het najaar van 2017 ondertekende het CvB als eerste universiteitsbestuur de petitie van ‘WOinActie’ en onderstreepte daarmee de urgentie voor agenderen van de achterblijvende financiering en de hoge werkdruk. In de daarop volgende maanden is regelmatig contact geweest tussen de initiatiefnemers van WOinactie en het CvB. In columns in het Parool heeft CvB-voorzitter Geert ten Dam vervolgens regelmatig gewezen op de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs en het belang de werkdruk aan te pakken.

Over Engels in het hoger onderwijs en internationalisering in brede zin heeft rector magnificus Karen Maex actief uitgedragen dat de UvA er bewust voor kiest een tweetalige universiteit te willen zijn. Dat deed zij in de vorm van opiniestukken in landelijke dagbladen en deelname aan een debat van de KNAW, en door in speeches te wijzen op de reikwijdte en consequenties voor de UvA van de bestaande wet- en regelgeving in dit kader. Ook is de UvA samen met de VSNU opgetrokken om Tweede Kamerleden te informeren over de praktische uitwerking van internationaliseringsbeleid.

Op 6 juli 2017 ontving het CvB de minister van Onderwijs in eigen huis tijdens het gezamenlijk met het Ministerie van OCW georganiseerde congres ‘Naar een meer inclusief Hoger Onderwijs’. Door dit congres te hosten en het programma mede vorm te geven benadrukt het CvB het belang van diversiteit en rolmodellen voor de universiteit.