Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 05: Bouw nieuwe Universiteitsbibliotheek

Besluit voorleggen aan de academische gemeenschap

Het besluit voor de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) is voorgelegd aan de academische gemeenschap via een online raadpleging. De nieuwe UB komt definitief op het Binnengasthuisterrein, in de Tweede Chirurgische Kliniek en het voormalig Zusterhuis.

Raadpleging

Aan dit besluit van medio 2017 ging een uitgebreide raadpleging vooraf. Allereerst waren er verschillende scenario’s ontwikkeld voor de bouw van de UB. Vervolgens ging in maart 2017 de raadpleging van de academische gemeenschap en de omgeving van start.

Een tentoonstelling over de nieuwe UB (met plattegronden en artist impressions, video’s en presentatieboeken van de ontwerpen) werd ingericht om informatie te verschaffen. Een online platform werd gestart om meningen te delen en vragen te stellen. Alle medewerkers en studenten ontvingen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het online platform. Een onderzoeksbureau verwerkte de input.

Centrale thema’s uit het online platform kregen verdieping in focusgroepen. Alle campussen werden bezocht, studenten en staf werden actief benaderd om deel te nemen aan de raadpleging. Ook de omgeving werd in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen en vragen te stellen.

Besluitvorming

De analyse van een extern stedenbouwkundige, het oordeel van een externe toetsgroep én het positieve advies van de medezeggenschap vormden samen met de online raadpleging de input voor de besluitvorming van het CvB.