Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Beleid en regelingen

Punt 09: Hal Maagdenhuis plek voor debat

Sinds september 2015 zijn er in de hal van het Maagdenhuis verschillende debatten geweest.

Onderwerpen waren onder meer: de rol en plaats van de universiteit in de samenleving; het leenstelsel en bekostiging van onderwijs en onderzoek; de mogelijkheden en grenzen van democratisering; de universiteit als (falende) emancipatie-machine; universitaire autonomie; rekenschap aan de samenleving; en de rol van de RvT bij universiteiten.

Ook waren er lezingen en presentaties, zoals ‘Everyday Racism and the Future of the Academy’ door Philomena Essed, ‘Show me your curriculum and I’ll tell you who is in power’ door Jonathan Jansen, en de presentatie van het eindrapport van de Commissie D&D.

In overleg met de organisatoren van de ‘Maagdenhuis-debatten’ vinden debatten en bijeenkomsten nu vooral plaats op de campussen, onder andere omdat in die (college)zalen de akoestiek beter is, (geluids)apparatuur standaard aanwezig is en niet gehuurd hoeft te worden, en studenten en medewerkers makkelijker kunnen langskomen als ze toch op de campus zijn. Ook zijn CREA-zalen en Spui 25 beschikbaar voor debatten en bijeenkomsten.