Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Valorisatie bij de UvA

Valorisatie en kennisexploitatie

De UvA beschouwt het realiseren van een zo groot mogelijke impact met kennis die haar onderzoekers genereren als een kerntaak. Kennis die met onderzoek of onderwijs wordt verkregen, dient maatschappelijk of economisch te worden benut. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de valorisatiestrategie, -activiteiten en -faciliteiten van de UvA.

Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam

In de Regeling Kennisexploitatie UvA 2018 en de beleidsnotitie Valorisatie bij de UvA is het beleid van de UvA rond kennisvalorisatie vastgelegd. De Handreiking Regeling Kennisexploitatie UvA 2018 is een praktische vertaling van dit beleid. In de handreiking lees je op welke manieren je als onderzoeker kennis kunt exploiteren, wat je rechten en plichten zijn, welke procedures gelden en hoe Innovation Exchange Amsterdam (IXA) jou bij kennisexploitatie kan ondersteunen.

Kennisdeling en -exploitatie

Wetenschappelijk onderzoek is de basis waarop kennis en expertise aan de UvA worden ontwikkeld. De wijze waarop de UvA haar kennis deelt én met wie kan op talloze manieren. Soms is dat beperkt tot de academische wereld, bijvoorbeeld door het geven van onderwijs of met wetenschappelijke publicaties. Een andere veel voorkomende vorm is het gebruik van kennis in een maatschappelijk breder verband door bedrijven, instellingen en burgers. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met een derde partij (profit én non-profit), door het verstrekken van licenties of de overdracht van een octrooi of door kennis onder te brengen in een spin-off-bedrijf.

De Regeling Kennisexploitatie gaat specifiek over deze laatste vorm: het exploiteren van kennis in ruil voor geld. Maatschappelijke benutting door het delen van kennis en onderzoeksresultaten is ook een vorm van valorisatie. Ook bij die vorm kan IXA jou als onderzoeker adviseren en ondersteunen.

IXA: verbindende schakel tussen universiteit en maatschappij

IXA is de afdeling waar de UvA de uitvoer van haar valorisatiebeleid heeft ondergebracht. Zij brengt het aanbod van én de vraag naar kennis bij elkaar. Sinds 2014 werken de Knowledge Transfer Offices (KTO) van de UvA, HvA, VU en Amsterdam UMC nauw samen onder de naam IXA. Iedere instelling heeft haar eigen dedicated IXA-team met voor die instelling relevante medewerkers en expertise. In het geval van de UvA zijn dat subsidieadviseurs, business developers en juristen. Je kunt bij hen onder andere terecht voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van onderzoekssubsidies, het beschermen (octrooieren) van kennis en innovaties, (contract)onderhandelingen en samenwerking met derden, en het starten van spin off. Meer over IXA haar activiteiten en team vind je op www.ixa.nl.

Over de Regeling Kennisexploitatie

Omdat onderzoekers van de Amsterdamse kennisinstellingen UvA, HvA, VU en Amsterdam UMC steeds vaker samenwerken, is besloten om de verschillende valorisatieregelingen op elkaar af te stemmen. Dat heeft geleid tot de Regeling Kennisexploitatie 2018, die daarmee de Valorisatieregeling 2014 vervangt. De Regeling is van toepassing op alle exploiteerbare kennis die na 1 juni 2018 is ontwikkeld en gemeld is bij IXA. De nieuwe regeling verschilt voor de UvA niet veel van de vorige regeling. De regeling is niet van toepassing op wetenschappelijke publicaties en boeken.

De regeling Nevenwerkzaamheden 2014 is overgegaan in de Samengevoegde regelingen Nevenwerkzaamheden. De Handreiking Regeling Kennisexploitatie UvA 2018 is een praktische samenvatting van de gelijknamige regeling.