Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De betrokken universiteit

De relatie tussen de UvA en de stad Amsterdam beweegt mee met de tijd. Ooit waren wij een gemeentelijke universiteit, grotendeels bekostigd en ook deels aangestuurd door de stad. Dat is al sinds 1961 niet meer zo. De laatste jaren is de afstand tussen ons en de gemeente Amsterdam enigszins toegenomen. We weten elkaar minder vanzelfsprekend te vinden dan voorheen. Dat kan en moet anders.

Sociaal contract

Het is tijd voor een hernieuwd sociaal contract, een hernieuwde samenwerking tussen de universiteit en de stad. De UvA wil structurele partnerschappen aangaan met bedrijven, maatschappelijke instellingen, musea, burgers – en vooral ook met de gemeente Amsterdam.
Er zijn veel mooie voorbeelden van wat zulke partnerschappen opleveren. Zo brengt informaticus Stevan Rudinac met behulp van kunstmatige intelligentie en grote hoeveelheden data de stad in gesprek met haar bewoners. Zijn drijfveer verwoordt hij als volgt: 'Mensen leven steeds meer langs elkaar heen; daarom werk ik juist graag mee aan sociale cohesie en dialoog.'

Floris Vermeulen, universitair docent politicologie en onder andere werkzaam op het terrein van radicalisering, laat in zijn onderzoek beleidsmakers, jongerencoaches en leiders van islamitische gemeenschappen aan het woord. Hij wil werken aan wederzijds begrip door ‘de empirie terug te brengen naar het politiek debat’.

Nog een voorbeeld komt van socioloog en rechtsgeleerde Jill Coster van Voorhout. Zij zoekt samen met een grote bankinstelling en met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar financiële sporen die mensenhandelaren achterlaten in Amsterdam.

'Alle voorbeelden hebben gemeen dat ze samenwerking laten zien tussen wetenschap, beleid en praktijk.'

Sommige van deze samenwerkingen zijn spontaan ontstaan, uit nieuwsgierigheid of vanuit de gezamenlijke wens een maatschappelijk probleem op te lossen. Andere zijn het gevolg van institutionele partnerschappen. De Green Campus is een voorbeeld van het laatste: een partnerschap tussen de beroepsopleidingen, de Kamer van Koophandel en de Amsterdam Economic Board. Doel is de metropoolregio Amsterdam innovatief en duurzaam te houden. Ook het Ben Sajet Centrum is een institutioneel partnerschap. Hierin bundelen Amsterdamse kennisinstellingen, opleiders en zorginstellingen hun krachten om nieuwe zorgpraktijken mogelijk te maken.

Alle voorbeelden hebben gemeen dat ze samenwerking laten zien tussen wetenschap, beleid en praktijk. Ook wordt er kennis in opgebouwd en gedeeld. De samenwerkende partners leveren een bijdrage aan de oplossing van grootstedelijke vraagstukken. De wetenschappers en studenten ‘profiteren’ daar weer van via betekenisvol onderwijs en onderzoek.

Zo illustreren dat de Universiteit van Amsterdam en de stad Amsterdam bij elkaar horen. Ze zijn nauwer verbonden dan het leek in de laatste jaren. En ze kunnen nog veel beter van elkaar gebruikmaken.

Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur en hoogleraar onderwijskunde aan de UvA

Jeroen Oerlemans
Geert ten Dam (foto: Jeroen Oerlemans)