Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Superdiversiteit in de klas

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. In grootstedelijke gebieden, zoals in de regio Amsterdam, doet deze ‘superdiversiteit’ een groot appèl op de competenties van leerkrachten. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam ontwikkelen 3 PO-scholen en 3 kennisinstellingen gezamenlijk praktijkgerichte kennis en bruikbare producten voor de onderwijspraktijk om de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rondom diversiteit te vergroten.

Diversiteit in en om de klas

Het begrip 'diversiteit' verwijst naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkeling, maar ook naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien: etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, gender en religie, thuissituatie en gezinssamenstelling.

We willen allemaal recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Maar wat betekent dat voor hoe we onderwijs vormgeven? Veel leerkrachten vinden het lastig om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip, uitsluiting en discriminatie met zich mee kan brengen. Binnen de Werkplaats Amsterdam werken leraren, leraaronderzoekers, studenten en onderzoekers samen aan onderzoeksvraagstukken uit de dagelijkse lespraktijk. Via kennisclips, posters en presentaties deelt de werkplaats de ontwikkelde kennis, zodat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren.

Diversiteit in de klas doet een groot appèl op competenties van leerkrachten

Samenwerking binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

De Werkplaats startte in 2016 als onderdeel van een landelijk pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs. Het is een samenwerkingsverband van 3 PO-schoolbesturen – ASKO, STAIJ en Sirius – en 3 kennisinstellingen: de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Kohnstamm Instituut (KI).

De komende jaren zal de Werkplaats verder worden uitgebreid met thema’s die raken aan het onderwijs binnen een grootstedelijke context, zoals kansenongelijkheid.