Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een hoge dosering onderwijs

Het bestrijden van kansenongelijkheid, onder andere in het onderwijs, is een belangrijke prioriteit van de gemeente Amsterdam. De eerste resultaten van het High Dosage Tutoring project zijn veelbelovend.

Het Mundus College is een school voor vmbo en praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West. Een ‘gemengde’ school en een paar jaar geleden regelmatig in het nieuws. Op deze school is een pilot uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions, bedoeld om leerachterstanden bij kwetsbare jongeren in te lopen.

Socioloog en hoofdonderzoeker Bowen Paulle van de UvA: ‘De methode van high dosage tutoring (HDT) is succesvol gebleken in de Verenigde Staten, wij wilden het in Nederland toetsen. Een groot deel van de leerlingen die instroomt op het Mundus College heeft een forse leerachterstand van 1,5 tot 4 jaar. Een meerderheid van deze leerlingen behaalt aan het einde van de basisschool het eerste fundamentele rekenniveau 1F bij lange na niet.’ 

In de periode van september 2017 tot januari 2018 namen 47 willekeurig geselecteerde eerstejaarsleerlingen op het Mundus College deel aan de methode HDT voor rekenen. De overige leerlingen in het eerste leerjaar vormen de controlegroep. De deelnemende leerlingen kregen elke dag onder schooltijd een lesuur extra rekenen van een vaste tutor in groepjes van tweeleerlingen. De tutoren onderhouden ook wekelijks (telefonisch) contact met de ouders en begeleiden de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. De reguliere looptijd van een HDT-project is een heel schooljaar.

De voorlopige conclusie van het onderzoek? Het project laat, zeker gezien de korte looptijd, spectaculaire resultaten zien en de rekenresultaten van de leerlingen verbeteren buitengewoon sterk. Deelnemende vmbobasis leerlingen haalden bij een taalloze rekentoets 71% van hun achterstand ten opzichte van 1F-niveau in, tegenover 17% bij de controlegroep. Bij dezelfde toets hebben de deelnemende praktijkonderwijs leerlingen hun achterstand ingelopen ten opzichte van de vmbobasis leerlingen in de controlegroep. HDT is dus mogelijk een belangrijk beleidsinstrument bij het aanpakken van een hoge dosering onderwijs de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, zegt Paulle. ‘Deze resultaten laten zien dat het niet te laat is om het tij te keren voor kansarme leerlingen en kansenongelijkheid tegen te gaan.’

De rekenresultaten van de leerlingen verbeteren sterk

Scalable Education Programs Partnership

De Scalable Education Programs Partnership brengt de expertise van academische onderzoekers, onderwijsbeleidsmakers en mensen uit de onderwijspraktijk bij elkaar en bevordert ‘mixed methods’ evaluatieonderzoek naar onderwijsprogramma’s die een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan doorbraken voor kwetsbare leerlingen.