Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Samenwerken aan de metropool van de toekomst

De Amsterdam Economic Board brengt kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden bij elkaar om samen te werken aan slimme oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen.

De transitie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) naar een fossielvrije, circulaire en digitale economie kunnen we alleen realiseren door samenwerking. Deze samenwerking stond ook centraal bij de eerste editie van State of the Region op 20 juni 2018: honderden kernspelers uit de MRA gingen met elkaar in gesprek over de visie op de toekomst, hoe de regio er nu voor staat én vooral ook om de krachten te bundelen om concrete doelen te behalen op de grootstedelijke uitdagingen.

Want zoals waarnemend Burgemeester van Aartsen het in zijn speech treffend verwoordde: 'Ik denk dat er qua samenwerken nog wel een tandje bij kan. Want eerlijk is eerlijk: samenwerken is meer dan een state of mind, er is hier en daar nog wel wat meer state of action nodig, want zonder goede samenwerking sterven veel briljante ideeën in schoonheid.'

De Universiteit van Amsterdam is een cruciale samenwerkingspartner die ook een van de oprichters is geweest van de Board in 2010. De UvA draagt actief bij aan diverse samenwerkingsinitiatieven:

  • Circulair inkopen en mobiliteit
    De UvA en HvA zijn koplopers in de circulaire inkoop beweging van de Amsterdam Economic Board en dragen actief bij aan de transitie naar een circulaire economie. Ook betrekt de UvA studenten bij deze ontwikkelingen.
    Een andere uitdaging betreft mobiliteit: het emissievrij maken van het stedelijk vervoer in 2025. Eén belangrijk initiatief is de logistieke hub voor duurzame bevoorrading, die is opgezet door de UvA en HvA en staat beschreven in deze publicatie.
  • ZZP Academie
    De UvA is een van de drijvende krachten achter het Human Capital programma Werk maken van Talent. Onderdeel hiervan is de ZZP Academie: een experiment om ZZP’ers die minder van 120% van het minimumloon verdienen via scholingsvouchers op- en bij te scholen.
    Het maatschappelijk belang van de UvA als partner van de stad is ongelofelijk groot. Ik wil afsluiten met de oproep om de samenwerking de komende jaren te verbreden naar de hele metropoolregio.

De Universiteit van Amsterdam is een cruciale samenwerkingspartner

Nina Tellegen is directeur van de Amsterdam Economic Board