De UvA in Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is nauw verweven met de stad Amsterdam. De stad is voor de UvA een vanzelfsprekende en ideale omgeving: ‘de stad is onze campus'.

Op de vier grote campussen van de UvA (Binnenstad, Roeterseiland, Science Park en AMC) komen wetenschappelijke disciplines samen en wordt nauw samengewerkt met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

30 oktober 2018