Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Centrale Ondernemingsraad

Medewerkers hebben medezeggenschap via de ondernemingsraden op facultair en centraal niveau. De Centrale Ondernemingsraad (COR) wordt, in getrapte verkiezingen, voor drie jaar gekozen uit de facultaire ondernemingsraden.

De huidige COR bestaat uit 16 leden en de zittingstermijn loopt tot 1 september 2024.

De COR bespreekt met het College van Bestuur zaken die de universiteit als geheel of een meerderheid aangaan. Daarnaast overlegt de COR met de Centrale Studentenraad in de Gezamenlijke Vergadering en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

De inhoud van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt bepaald door wettelijke regelingen (Wet op de Ondernemingsraden) of door de CAO voor universitair personeel.

COR vergaderingen zijn openbaar. In commissies bereiden leden in kleiner verband bepaalde onderwerpen grondig voor.

Contact

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de COR.