Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Overlegvormen

Centrale Ondernemingsraad

Interne vergadering COR (IV)

In de maandelijkse interne vergadering bepalen we onze standpunten over onderwerpen die in de overlegvergadering aan de orde komen.

Overlegvergadering COR en CvB (OV)

De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) is namens het CvB onze gesprekspartner in de maandelijkse Overlegvergadering.

Vergadering COR en Raad van Toezicht

Sinds 2013 overleggen we op grond van artikel 9.8 lid 2 WHW twee keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Toezicht en met het lid van de Raad van Toezicht, dat op voordracht van de medezeggenschap is benoemd. De collegevoorzitter is hierbij als toehoorder aanwezig.  

Gezamenlijke Vergadering COR en CSR (GV)

In de Gezamenlijke Vergadering oefenen we samen met de Centrale Studentenraad (CSR) de medezeggenschap van het personeel en de studenten uit.