Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Oraties en promoties [archief]

Resultaten: 1 - 20 van 446
Resultaten: 1 - 20 van 446
 • 25 mrt 2020
  UITGESTELD: Politieke onderhandelingen tussen Nederlandse overheid en religieuze organisaties

  12:00 | Promotie

  Deze promotie wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

 • 25 mrt 2020
  UITGESTELD: Militaire muziek in Nederland 1819 - 1923

  11:00 | Promotie

  Deze promotie wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

 • 13 mrt 2020
  Joods-islamitische relaties in Amsterdam

  11:00 | Promotie

  Suzanne Roggeveen bespreekt hoe de relaties tussen joden en moslims in Amsterdam eruitzien en welke factoren van invloed zijn op die verhoudingen. De laatste jaren lopen de discussies over diversiteit in ...

 • 11 mrt 2020
  Psychedelica en de hipstercultuur in Noord-Amerika

  14:00 | Promotie

  De afgelopen zeventig jaar presenteerden wetenschappers de psychedelische kerkstroming onder andere als een excuus voor het gebruik van illegale drugs en als een puur oppositionele ‘tegencultuur’. Meer recent ...

 • 10 mrt 2020
  Interactieve touchscreens in musea

  12:00 | Promotie

  Sinds de jaren ’80 hebben musea allerlei digitale interactieve technologieën geïntegreerd in hun tentoonstellingszalen. Sindsdien is het aanbod aan technologische middelen alleen maar groter en diverser geworden. ...

 • 13 feb 2020
  Site-specifieke installatie-kunstwerken in musea

  15:00 | Promotie

  Tatja Scholte onderzoekt het voortbestaan van site-specifieke kunstwerken in een museale context. ‘Site-specifiek’ betekent dat het kunstwerk is gemaakt voor een bepaalde plaats en voor de beperkte tijd van een ...

 • 7 feb 2020
  Coherente doelteksten produceren bij vertalen van Latijn

  13:00 | Promotie

  Veel leerlingen die Latijn vertalen in de bovenbouw van het gymnasium, produceren incoherente doelteksten. Dat is onder meer een probleem omdat volgens de eindtermen de kandidaat door een onbekende Latijnse tekst in ...

 • 31 jan 2020
  Mongolen in Mamlukse ogen

  13:00 | Promotie

  Josephine van den Bent onderzoekt, analyseert en contextualiseert de beeldvorming over de Mongolen in het middeleeuwse Midden-Oosten, in het bijzonder in Mamluks Syrië en Egypte.

 • 29 jan 2020
  Chinese miniaturen als cultureel fenomeen

  14:00 | Promotie

  Miniaturen zijn autonome, driedimensionale, door mensen vervaardigde objecten, van een ‘handzaam’ formaat (dat wil zeggen niet groter dan tien centimeter) die een opzettelijk verkleinde versie zijn van eenzelfde ...

 • 29 jan 2020
  Hedendaagse uitoefeningen van kalligrafie in China

  10:00 | Promotie

  Laura Vermeeren onderzoekt hedendaagse uitoefeningen van kalligrafie in China. Ze gaat uit van het beginsel dat kalligrafie zich vandaag de dag in een precaire positie bevindt, omdat mensen door de digitalisering ...

 • 10 jan 2020
  De politiek van het droomlandschap

  10:00 | Promotie

  Seth Rogoff doet onderzoek naar de politiek van het droomlandschap. Het droomlandschap wordt hierbij gezien als een ruimte die geclaimd wordt door twee archetypische denkwijzen over de droom: de autoritaire en de ...

 • 18 dec 2019
  Graaf- en modderwerk in Amsterdam

  15:00 | Promotie

  In een archeologische stadsgeschiedenis belicht Ranjith Jayasena Amsterdam via de ondergrond als bron twee invalshoeken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Ze gaat in het bijzonder in op de ...

 • 17 dec 2019
  Grootschalige waterwerken in Ecuador

  12:00 | Promotie

  Juan Pablo Hidalgo Bastidas wil met zijn onderzoek meer inzicht krijgen in de manier waarop machtsrelaties onderdeel werden van, en invloed hadden op, het ontwerp, de bouw en de implementatie drie grootschalige ...

 • 13 dec 2019
  Spectrale belichaming als esthetische opstand in de vrouwelijke kunstenaarspraktijk

  13:00 | Promotie

  Met haar onderzoek wil Janice McNab de conceptuele figuur definiëren die aanwezig is in het werk van vrouwelijke kunstenaars die de portretkunst hebben afgezworen als een adequate wijze van vastlegging van een leven ...

 • 12 dec 2019
  Verwerving van het kwantitatieve voornaamwoord ‘er’

  14:00 | Promotie

  Niet alle talen bezitten een kwantitatief voornaamwoord. Het Nederlands heeft ‘er’ echter wel één. Sanne Berends onderzoekt welke factoren een rol spelen in de verwerving van het Nederlandse kwantitatieve ...

 • 11 dec 2019
  Airpower in Afghanistan

  15:00 | Promotie

  Rob Sinterniklaas onderzoekt de invloed van de Revolution in Military Affairs (RMA) op de effectiviteit van het luchtwapen (‘airpower’) in irreguliere conflicten, met een focus op Afghanistan tussen 2001 en 2006. Hij ...

 • 4 dec 2019
  Het orgel in de 15e eeuw: architectuur en ontwerp

  15:00 | Promotie

  In de Middeleeuwen kwam in Europa een overweldigend aantal kathedralen en kerken tot stand. De kerk vormde voor de gemeenschap het geestelijke, sociale en culturele middelpunt. Dit kwam tot uitdrukking in liturgie en ...

 • 2 dec 2019
  Privacy in de republiek

  16:00 | Promotie

  Andrew Roberts richt zich in zijn onderzoek op twee vragen. De eerste is: waarom zouden republikeinen privacy moeten waarderen? De tweede vraag is: hoe kan privacy worden gewaarborgd op een manier die consistent is ...

 • 29 nov 2019
  Invloed van Nederlands en Engels op het leren van een derde taal

  10:00 | Promotie

  Rosalinde Stadt onderzoekt of Engels als tweede taal het leren van andere vreemde talen op de middelbare school beïnvloedt. Ze kijkt in hoeverre het Engels naast de moedertaal Nederlands wordt gebruikt bij het leren ...

 • 19 nov 2019
  Homo-datingapps in China

  10:00 | Promotie

  Shuaishuai Wang bestudeert de bloeiende economie van homo-datingapps en de diverse door datingapps bemiddelde homoseksuele intieme/seksuele praktijken in China. In tegenstelling tot westerse tegenhangers als Grindr ...