Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Oraties en promoties [archief]

Resultaten: 1 - 20 van 441
Resultaten: 1 - 20 van 441
 • 13 feb 2020
  Site-specifieke installatie-kunstwerken in musea

  15:00 | Promotie

  Tatja Scholte onderzoekt het voortbestaan van site-specifieke kunstwerken in een museale context. ‘Site-specifiek’ betekent dat het kunstwerk is gemaakt voor een bepaalde plaats en voor de beperkte tijd van een ...

 • 7 feb 2020
  Coherente doelteksten produceren bij vertalen van Latijn

  13:00 | Promotie

  Veel leerlingen die Latijn vertalen in de bovenbouw van het gymnasium, produceren incoherente doelteksten. Dat is onder meer een probleem omdat volgens de eindtermen de kandidaat door een onbekende Latijnse tekst in ...

 • 31 jan 2020
  Mongolen in Mamlukse ogen

  13:00 | Promotie

  Josephine van den Bent onderzoekt, analyseert en contextualiseert de beeldvorming over de Mongolen in het middeleeuwse Midden-Oosten, in het bijzonder in Mamluks Syrië en Egypte.

 • 29 jan 2020
  Chinese miniaturen als cultureel fenomeen

  14:00 | Promotie

  Miniaturen zijn autonome, driedimensionale, door mensen vervaardigde objecten, van een ‘handzaam’ formaat (dat wil zeggen niet groter dan tien centimeter) die een opzettelijk verkleinde versie zijn van eenzelfde ...

 • 29 jan 2020
  Hedendaagse uitoefeningen van kalligrafie in China

  10:00 | Promotie

  Laura Vermeeren onderzoekt hedendaagse uitoefeningen van kalligrafie in China. Ze gaat uit van het beginsel dat kalligrafie zich vandaag de dag in een precaire positie bevindt, omdat mensen door de digitalisering ...

 • 10 jan 2020
  De politiek van het droomlandschap

  10:00 | Promotie

  Seth Rogoff doet onderzoek naar de politiek van het droomlandschap. Het droomlandschap wordt hierbij gezien als een ruimte die geclaimd wordt door twee archetypische denkwijzen over de droom: de autoritaire en de ...

 • 18 dec 2019
  Graaf- en modderwerk in Amsterdam

  15:00 | Promotie

  In een archeologische stadsgeschiedenis belicht Ranjith Jayasena Amsterdam via de ondergrond als bron twee invalshoeken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Ze gaat in het bijzonder in op de ...

 • 17 dec 2019
  Grootschalige waterwerken in Ecuador

  12:00 | Promotie

  Juan Pablo Hidalgo Bastidas wil met zijn onderzoek meer inzicht krijgen in de manier waarop machtsrelaties onderdeel werden van, en invloed hadden op, het ontwerp, de bouw en de implementatie drie grootschalige ...

 • 13 dec 2019
  Spectrale belichaming als esthetische opstand in de vrouwelijke kunstenaarspraktijk

  13:00 | Promotie

  Met haar onderzoek wil Janice McNab de conceptuele figuur definiëren die aanwezig is in het werk van vrouwelijke kunstenaars die de portretkunst hebben afgezworen als een adequate wijze van vastlegging van een leven ...

 • 12 dec 2019
  Verwerving van het kwantitatieve voornaamwoord ‘er’

  14:00 | Promotie

  Niet alle talen bezitten een kwantitatief voornaamwoord. Het Nederlands heeft ‘er’ echter wel één. Sanne Berends onderzoekt welke factoren een rol spelen in de verwerving van het Nederlandse kwantitatieve ...

 • 11 dec 2019
  Airpower in Afghanistan

  15:00 | Promotie

  Rob Sinterniklaas onderzoekt de invloed van de Revolution in Military Affairs (RMA) op de effectiviteit van het luchtwapen (‘airpower’) in irreguliere conflicten, met een focus op Afghanistan tussen 2001 en 2006. Hij ...

 • 4 dec 2019
  Het orgel in de 15e eeuw: architectuur en ontwerp

  15:00 | Promotie

  In de Middeleeuwen kwam in Europa een overweldigend aantal kathedralen en kerken tot stand. De kerk vormde voor de gemeenschap het geestelijke, sociale en culturele middelpunt. Dit kwam tot uitdrukking in liturgie en ...

 • 2 dec 2019
  Privacy in de republiek

  16:00 | Promotie

  Andrew Roberts richt zich in zijn onderzoek op twee vragen. De eerste is: waarom zouden republikeinen privacy moeten waarderen? De tweede vraag is: hoe kan privacy worden gewaarborgd op een manier die consistent is ...

 • 29 nov 2019
  Invloed van Nederlands en Engels op het leren van een derde taal

  10:00 | Promotie

  Rosalinde Stadt onderzoekt of Engels als tweede taal het leren van andere vreemde talen op de middelbare school beïnvloedt. Ze kijkt in hoeverre het Engels naast de moedertaal Nederlands wordt gebruikt bij het leren ...

 • 19 nov 2019
  Homo-datingapps in China

  10:00 | Promotie

  Shuaishuai Wang bestudeert de bloeiende economie van homo-datingapps en de diverse door datingapps bemiddelde homoseksuele intieme/seksuele praktijken in China. In tegenstelling tot westerse tegenhangers als Grindr ...

 • 1 nov 2019
  Het Amsterdamse institutionele groepsportret van 1525 tot 1850

  13:00 | Promotie

  Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek compositorische en visuele ...

 • 1 nov 2019
  De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in strips

  11:00 | Promotie

  Van stripverhalen werd lange tijd gedacht dat die niet geschikt zijn om de geschiedenis op een ‘juiste’ manier te verbeelden. De strip ‘Maus’ van Art Spiegelman bracht daar verandering in. In Maus toont Spiegelman ...

 • 1 nov 2019
  Metaforen in Herodotus' Historiën

  10:00 | Promotie

  Aniek van den Eersten onderzoekt het opzettelijk gebruik van metaforen in Herodotus’ ‘Historiën’. Ze betoogt dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te ...

 • 23 okt 2019
  Chinese religie en filosofie in drukwerk in de vroegmoderne Republiek

  13:00 | Promotie

  Trude Dijkstra onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door vorm, inhoud en materiaal-technische ...

 • 23 okt 2019
  Stijlfiguren in literaire vertalingen van Nederlandse romans

  10:00 | Promotie

  Aan de hand van zes bekroonde Nederlandse romans onderzoekt Imogen Cohen ‘normalisering’ in literaire vertalingen. Zij maakt hiertoe een analyse van de vertaling van Nederlandse creatieve woordcombinaties en ...